Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2014Concurenţi electoraliPL

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Liberal

|versiune pentru tipar|
Lista modificată conform hotărîrii CEC Nr. 2768 din 15 octombrie 2014
Nr. 2925 din 11 noiembrie 2014
Nr. 2991 din 21 noiembrie 2014

Cifra din dreapta numărului de ordine al candidatului indică schimbarea poziţiei sale în listă, comparativ cu ultimele alegeri parlamentare din 28 noiembrie 2010.
Semnul ↓↑ indică menţinerea neschimbată a poziţiei, semnul indică apariţia candidaţilor noi.

Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
Alegeri 2010
1 ↓↑ Mihai GhimpuGhimpu Mihaimun. Chişinău1951PL
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preşedintele Partidului Liberal
2Dorin ChirtoacăChirtoacă Dorinmun. Chişinău1978PL
jurist, primar general al mun. Chişinău, prim-vicepreşedintele PL
3  1Anatolie ŞalaruŞalaru Anatoliemun. Chişinău1962PL
medic, prim-vicepreşedintele PL
4  1Corina FusuFusu Corinamun. Chişinău1959PL
jurnalistă, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, vicepreşedintele PL
5 ↓↑ Valeriu MunteanuMunteanu Valerius. Floreni, r-nul Anenii Noi1980PL
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, vicepreşedintele PL
6  19Mihail MoldovanuMoldovanu Mihailmun. Chişinău1965PL
medic, şef, direcţia sănătate a Primăriei mun. Chişinău, vicepreşedintele PL
7Veaceslav UntilăUntilă Veaceslavmun. Chişinău1956PL
inginer mecanic, licenţiat în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Studii Europene, vicepreşedintele PL
8  8Ion ApostolApostol Ionmun. Chişinău1962PL
profesor, administrator, “Optimal-Impex” S.R.L., secretar general al PL
9Veronica HerţaHerţa Veronicamun. Chişinău1979PL
economist, şef, direcţia generală finanţe a Primăriei mun. Chişinău, vicepreşedintele PL
10  19Lilian CarpCarp Lilians. Zamciogi, r-nul Străşeni1978PL
pedagog, şef, direcţia coordonarea activităţii executivului, Primăria mun. Chişinău
11Iurie ChirinciucChirinciuc Iuriemun. Chişinău1961PL
economist, merceolog de înaltă calificare, manager general, “ROVIGO” S.R.L.
12Iurie DîrdaDîrda Iuriemun. Chişinău1971PL
inginer-constructor, administrator, “Darsimid” S.R.L. şi “Dansicons” S.R.L.
13  1Gheorghe BregaBrega Gheorghemun. Chişinău1951PL
medic, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
14Mihaela IacobIacob Mihaelamun. Chişinău1973PL
inginer IT, şef adjunct, DAURF a Primăriei mun. Chişinău
15  6Ion CasianCasian Ionmun. Chişinău1953PL
avocat, Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova
16  65Vladimir CernatCernat Vladimiror. Ialoveni, r-nul Ialoveni1974PL
economist, administrator, “CristSandCom” S.R.L.
17Roman BoţanBoţan Romanor. Orhei, r-nul Orhei1981PL
jurist, viceprimarul or. Orhei
18  22Ştefan VlasVlas Ştefans. Sărata Galbenă, r-nul Hînceşti1964PL
politolog, primarul s. Sărata Galbenă
19Cosoi Petruor. Călăraşi, r-nul Călăraşi1956PL
manager în agricultură, antreprenor, G.Ţ. “Cosoi Petru”
20Alina ZoteaZotea Alinamun. Chişinău1986PL
economist, asistent deputat, Parlamentul Republicii Moldova
21Gutium Arturor. Padova, Italia1977PL
medic, director general, preşedintele asociaţiei cluburilor liberale, Italia, S.A.S “TURKESE”
22  21Valerian BejanBejan Valerians. Mîndreşti, r-nul Teleneşti1958PL
enolog, vicepreşedintele Consiliului raional Teleneşti
23Vasile HîncuHîncu Vasilemun. Chişinău1984PL
economist, jurist, director departamentul comercial, ISCA “Air Moldova”
24 ↓↑ Ion CebanuCebanu Ionmun. Chişinău1984PL
jurist, director, “Mina Chişinău” S.A.
25Oleg OgorOgor Olegs. Slobozia Duşca, r-nul Criuleni1967PL
AMN (19)
profesor, administrator, “Olcriscom” S.R.L.
26Sofroni Romanmun. Chişinău1979PL
economist, director, Î.M. “Direcţia Construcţii Capitale a Primăriei Chişinău”
27Şişcanu Ionor. Cahul, r-nul Cahul1951PL
profesor, director adjunct, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
28Prus Elenamun. Chişinău1959PL
profesor, director al Institutului Cercetări Filologice şi Interculturale, ULIM
29  61Salcuţan Eugenius. Mereni, r-nul Anenii Noi1980PL
jurist, primarul s. Mereni
30  14Victor CulicovschiCulicovschi Victors. Şofranovca, r-nul Cantemir1970PL
jurist, director, “Vita Culicovschi” S.R.L.
31Paşcovschi Mihaimun. Chişinău1986PL
licenţiat în servicii publice, temporar neangajat în cîmpul muncii
32Boaghi Cristinas. Stăuceni, mun. Chişinău1987PL
juristă, consultant principal, direcţia generală juridică, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
33  6Cârnu Anatolieor. Ştefan Vodă, r-nul Ştefan Vodă1951PL
profesor, profesor de istorie, Liceul Teoretic “Ştefan Vodă”, or. Ştefan Vodă
34Turtureanu Iurieor. Căuşeni, r-nul Căuşeni1962PL
profesor, temporar neangajat în cîmpul muncii
35  16Paierele Leonidor. Şoldăneşti, r-nul Şoldăneşti1963PL
profesor, vice primarul or. Şoldăneşti
36Postolachi Valentinamun. Chişinău1954PL
economist, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău
37Bulat Vasileor. Cimişlia, r-nul Cimişlia1956PL
inginer mecanic, director, Şcoala Profesională din or. Cimişlia
38Gherasimov Romans. Cuhureştii de Sus, r-nul Floreşti1967PL
inginer silvicultor, temporar neangajat în cîmpul muncii
39Roibu Mihailmun. Chişinău1959PL
profesor, director, “Becas Avis” S.R.L., Î.I. “M. Roibu&C”
40  49Ludmila CrăciunCrăciun Ludmilas. Pîrîta, r-nul Dubăsari1977PL
profesor, magistru în ştiinţe ale educaţiei, şef, direcţia generală a fondului municipal de susţinere socială a populaţiei, Primăria mun. Chişinău
41Ursu Ions. Lozova, r-nul Străşeni1982PL
istoric, cercetător ştiinţific, Academia de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău
42Victor RusanovschiRusanovschi Victoror. Edineţ, r-nul Edineţ1971PL
medic, medic urolog, I.M.S.P. Spitalul raional Edineţ
43  39Luca Luminiţas. Cioreşti, r-nul Nisporeni1973PL
asistent medical, Centrul Medicilor de Familie, r-nul Nisporeni
44Lupaşcu Victors. Ţahnăuţi, r-nul Rezina1959PL
arhitect, manager, “Maximal Profit” S.R.L.
45Grigoriţa Tudors. Costeşti, r-nul Ialoveni1956PL
actor, şef al secţiei cultură, Consiliul raional Ialoveni
46Ojog Gheorghes. Corjova, r-nul Criuleni1954PL
inginer mecanic, primarul s. Corjova
47  2Roşca Violetaor. Drochia, r-nul Drochia1960PL
profesoară, Liceul Teoretic “Ştefan cel Mare”, or. Drochia
48Bîrcă Tamaras. Pîrliţa, r-nul Făleşti1963PL
profesor, Liceul Teoretic “Dimitri Cantemir”, s. Pîrliţa
49Botezatu Petrus. Andruşul de Sus, r-nul Cahul1984PL
profesor, şef al secţiei cultură, tineret şi sport, Consiliul raional Cahul
50Mehryar-Rad Violetamun. Chişinău1970PL
istoric, jurist, director, “Ronadental” S.R.L.
51  48Guţu Vasileor. Rîşcani, r-nul Rîşcani1959PL
inginer mecanic, profesor, Colegiul Agroindustrial din Rîşcani
52Pogorevici Sergiuor. Codru, mun. Chişinău1971PL
medic, Î.I. “Roma-Casian”, or. Otaci
53Vascan Ruslans. Vatici, r-nul Orhei1980PL
filolog, silvicultor, şef-adjunct, Ocolul Silvic Vatici
54  10Lungu Marianaor. Codru, mun. Chişinău1974PL
contabilitate şi audit, jurist, administrator, Î.S. Manejul de Atletică Uşoară
55Rotaru Alexeimun. Chişinău1963PL
profesor, consultant principal, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova
56Cojocaru Ionmun. Bălţi1971PL
tehnician-silvic, inginer-profesor, director, “Rifintorm” S.R.L.
57Jocot Ninas. Şirăuţi, r-nul Briceni1968PL
profesor, organizator, Gimnaziul Şirăuţi, s. Şirăuţi
58Meleca Vladimirs. Varniţa, r-nul Anenii Noi1955PL
psihoterapeut, medic narcolog, Mănăstirea Noul Neamţ, s. Varniţa
59  14Igor JuganaruJuganaru Igors. Sărata Nouă, r-nul Leova1975PL
jurist, silvicultor, temporar neangajat în cîmpul muncii
60Marina Vioricamun. Chişinău1978PL
inginer, doctor conferenţiar, Universitatea Tehnică a Moldovei, mun. Chişinău
61Ciobanu Valentins. Hîjdieni, r-nul Glodeni1985PL
jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii
62Plamadeală Anatolies. Lencăuţi, r-nul Ocniţa1963PL
inginer mecanic, temporar neangajat în cîmpul muncii
63Dubinin Elenamun. Chişinău1974PL
învăţătoare la clasele primare, Liceul Teoretic “Ion Creangă”, mun. Chişinău
64Chicu Lilianmun. Chişinău1977PL
economist, director tehnic, I.C.P. “Microfir Tehnologii Industriale” S.R.L.
65Donica Anatoliemun. Chişinău1964PL
farmacist, farm-diriginte, “Metro-Mold” S.R.L.
66Boşcăneanu Liubas. Cojuşna, r-nul Străşeni1960PL
medic stomatolog, director, I.M.S.P. Centrul Stomatologic Municipal pentru Copii
67Josan Neofitor. Durleşti, mun. Chişinău1970PL
economist, manager, director adjunct, “DIEVEX” S.R.L.
68  20Colin Valentinaor. Rîşcani, r-nul Rîşcani1958PL
contabil-economist, şef-adjunct de direcţie, Inspectoratul Fiscal de Stat, r-nul Rîşcani
69  15Saşcov Galinaor. Criuleni, r-nul Criuleni1962PL
profesoară, specialist superior, direcţia educaţiei, Consiliul raional Criuleni
70Bostan Emilianor. Durleşti, mun. Chişinău1983PL
economist, inginer şef, Regia Transport Electric Chişinău
71Josan Radumun. Chişinău1979PL
economist, director, “CA-4” S.A.
72Popovschi Ions. Dănceni, r-nul Ialoveni1986PL
inginer, inginer, Regia Transport Electric Chişinău
73Iurco Eugenias. Slobozia, r-nul Ştefan Vodă1985PL
specialist în relaţii internaţionale, asistent deputat, Parlamentul Republicii Moldova
74Chiperi Veras. Băcioi, mun. Chişinău1967PL
pedagog, profesoară educaţie fizică şi sport, Liceul Teoretic “Grigore Vieru”, s. Băcioi
75  15Gutium Tatianas. Grătieşti, mun. Chişinău1959PL
medic obstetrician-ginecolog, director, I.M.S.P. Maternitatea Municipală nr.2, mun. Chişinău
76Galbura Gheorghemun. Chişinău1961PL
referent relaţii internaţionale, pensionar
77Grosu Mihailor. Rezina, r-nul Rezina1955PL
medic, medic dermatolog, I.M.S.P. Spitalul Raional Rezina
78Purice Ionmun. Chişinău1987PL
medic, Centrul Naţional de Sănătate Publică, mun. Chişinău
79Buruiană Mariaor. Ungheni, r-nul Ungheni1959PL
filolog-profesor, director educativ, Liceul Teoretic “Gheorghe Asachi”, or. Ungheni
80  18Bucşanu Vladimirs. Ghidighici, mun. Chişinău1955PL
jurist, şef inginer, “Lusmecon” S.A.
81  11Roşca Andreior. Codru, mun. Chişinău1958PL
inginer, director, “SNB & Compania” S.R.L.
82  3Bădărău Zinaidaor. Călăraşi, r-nul Călăraşi1964PL
profesor, director adjunct, Liceul Teoretic “V. Alecsandri”, or. Călăraşi
83  15Lari Mihailor. Sîngera, mun. Chişinău1962PL
inginer mecanic, şef, direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie, Consiliul Municipal Chişinău
84  15Crudu Violetas. Cruzeşti, mun. Chişinău1975PL
filolog, şef interimar, direcţia social umanitară şi relaţii interetnice, Primăria mun. Chişinău
85  10Cîrja Natalias. Budeşti, mun. Chişinău1976PL
biolog, profesor, Liceul Teoretic “Budeşti”, s. Budeşti
86Vacarciuc Vadims. Vatra, mun. Chişinău1978PL
inginer, director-interimar, Întreprinderea Municipală pentru Gestionarea Fondului Locativ nr. 18
87Pavalachi Valeriuor. Vulcăneşti, U.T.A. Găgăuzia1974PL
specialist în cultură fizică recreativă, director, “Marigortrans” S.R.L.
88Răileanu Dianamun. Chişinău1993PL
studentă, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, mun. Chişinău
89Burlac-Tanas Onorinamun. Bălţi1979PL
actriţă, Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri”, mun. Bălţi
90Gîrlă Janas. Sofia, r-nul Drochia1976PL
pedagog, profesoară, Liceul Teoretic “V. Cantemir”, s. Sofia
91Buzdugan Malvinas. Pîrliţa, r-nul Soroca1990PL
manager în turism şi servicii hoteliere, director, Î.I. “Buzdugan Malvina”
92Darie Alberts. Sărata Galbenă, r-nul Hînceşti1974PL
jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii
93Demian Vladislavs. Bulboaca, r-nul Anenii Noi1980PL
inginer cadastral, director, “Vlad&Nad” S.R.L.
94Zara Vioricas. Mihălaşa, r-nul Teleneşti1976PL
economist, specialist primar, Consiliul raional Teleneşti
95Strat Snejanaor. Ştefan Vodă, r-nul Ştefan Vodă1981PL
psiholog, chimist, profesor, Şcoala profesională, or. Ştefan Vodă
96Fedorenco Iuliaor. Cimişlia, r-nul Cimişlia1954PL
medic, ortoped traumatolog, I.M.S.P. Spitalul raional Cimişlia
97Balaur Nicolaes. Stăuceni, mun. Chişinău1987PL
inginer, manager, “D&D Companie” S.R.L.
98Savca Silviaor. Floreşti, r-nul Floreşti1988PL
economist, manager vînzări, I.M. “Liberty Grup” S.R.L.
99Pavaloi Andreimun. Chişinău1980PL
profesor, director adjunct educaţie, Şcoala Profesională nr. 2, mun. Chişinău
100Schidu Ştefans. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni1987PL
jurist, asistent deputat, Parlamentul Republicii Moldova
101Taran Pavels. Cîrnăţeni, r-nul Căuşeni1990PL
economist, manager în servicii de informare şi reclamă, “Darsimid” S.R.L.
102Bacal Iuris. Stăuceni, mun. Chişinău1989PL
inginer, manager vînzări, “Dansicons” S.R.L.
103Urîtu Vasiles. Ustia, r-nul Dubăsari1983PL
economist, vicepretor al sectorului Centru, mun. Chişinău