Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2014Concurenţi electoraliPLR

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Liberal Reformator

|versiune pentru tipar|
Lista modificată conform hotărîrii CEC Nr. 2779 din 17 octombrie 2014
Nr. 2802 din 21 octombrie 2014
Nr. 2828 din 24 octombrie 2014
Nr. 2849 din 28 octombrie 2014
Nr. 2969 din 18 noiembrie 2014
Nr. 3022 din 24 noiembrie 2014
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
Alegeri 2010
1Ion HadârcăHadârcă Ionmun. Chişinău1949PLR
PL (4)
scriitor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preşedintele Partidului Liberal Reformator
2Tatiana PotîngPotîng Tatianamun. Bălţi1971PLR
profesor, viceprim-ministru
3Oleg BodrugBodrug Olegmun. Chişinău1965PLR
PL (6)
fizician, vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova, co-preşedintele PLR
4Negruţa Veaceslavmun. Chişinău1972-
economist, consultant PNUD
5Ana UrsachiUrsachi Anamun. Chişinău1977PLR
jurist, avocat, BAA “Ana Ursachi şi partenerii”
6Vladimir SaharneanuSaharneanu Vladimirmun. Chişinău1952PLR
PL (14)
jurnalist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
7Gherasim Borismun. Chişinău1953PLR
inginer, viceministru, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
8Valeriu TroencoTroenco Valeriumun. Chişinău1957PLR
jurist, ministrul Apărării
9Veaceslav BulatBulat Veaceslavmun. Chişinău1974PLR
manager, consilier în CMC Chişinău, director executiv, Institutul de Dezvoltare Urbană
10Ştefan ChitoroagaChitoroaga Ştefans. Sipoteni, r-nul Călăraşi1959PLR
PL (34)
inginer, director general, Agenţia “Moldsilva”
11Vadim VacarciucVacarciuc Vadimmun. Bălţi1972PLR
PL (18)
pedagog-psiholog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
12Vadim CojocaruCojocaru Vadimmun. Chişinău1961PLR
PL (10)
profesor, doctor în economie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
13Vlădicescu Veaceslavs. Recea, r-nul Străşeni1979PLR
specialist ecologie şi protecţia mediului ambiant, director, Agenţia “Apele Moldovei”
14Beril Valeriuor. Ştefan Vodă, r-nul Ştefan Vodă1952PLR
inginer constructor, director, “Drumuri Căuşeni” S.A.
15Muravschi Valeriumun. Chişinău1949PLR
economist, director, “Dacia-Agrochim” S.R.L.
16Marian Silviamun. Chişinău1963PLR
jurist, avocat, Cabinetul Avocatului “S. Marian”
17Moldovan Mirceaor. Soroca, r-nul Soroca1954PLR
inginer al căilor de comunicaţii, director general, “Magistrala -Nistru” S.R.L.
18Barbu Eugenius. Pelivan, r-nul Orhei1978PLR
MAE (22)
economist, director, “Casa del Pane” S.R.L.
19Gulii Sergheior. Floreşti, r-nul Floreşti1976PLR
inginer-silvicultor, şef ocol silvic, ISPS Soroca
20Iarmaliuc Petruor. Teleneşti, r-nul Teleneşti1990PLR
jurist, responsabil catedra sport, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
21Doroftei Andreimun. Chişinău1973PLR
inginer tehnolog, director, “Dornot Com” S.R.L.
22Popovici-Bujor Violetamun. Chişinău1982PLR
profesor, profesor de matematică, Liceul Teoretic cu profil real “Mihai Marinciuc”, mun. Chişinău
23Pavalean Victors. Răuţel, r-nul Făleşti1986PLR
economist, vice-administrator, Î.S. “Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională”
24Puiu Victormun. Chişinău1985PLR
jurist, viceprimar al or. Durleşti
25Lungu Dianamun. Chişinău1975PLR
profesoară de limba română, poetă, jurnalistă, cantautoare, preşedinte A.O. “Poduri de Dor”
26Covali Sergheis. Pîrliţa, r-nul Ungheni1988PLR
jurist, asistent al deputatului, Parlamentul Republicii Moldova
27Ciupercă Rodionmun. Chişinău1975PLR
inginer, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, mun. Chişinău
28Vasilachi Svetlanamun. Bălţi1969PLR
profesor, profesor, Liceul Teoretic “M. Eminescu”, mun. Bălţi
29Chisnescu Alexandrumun. Chişinău1962PLR
jurist, avocat, CA “Chisnencu Alexandru”
30Grosu Alexandrumun. Chişinău1957PLR
jurnalist, director general, “Hotel Chişinău” S.A.
31Lupu Ludmilamun. Chişinău1984PLR
AMN (73)
economist, consilier, Parlamentul Republicii Moldova
32Cernăuţan Sergiumun. Bălţi1983PLR
inginer, administrator, “PROSAN-DISCO” S.R.L.
33Berzoi Ions. Bulboaca, r-nul Anenii Noi1982PLR
silvicultură şi grădini publice, şef direcţie, Inspecţia Ecologică, r-nul Anenii Noi
34Cibotaru Dorinmun. Chişinău1964PLR
economist, reprezentant comercial, “RES Technology” S.R.L.
35Darie Veronicas. Cojuşna, r-nul Străşeni1956PLR
metodist, Casa de Cultură din s. Cojuşna
36Macari Lilianor. Teleneşti, r-nul Teleneşti1972PLR
jurist, director, salon “BELISSIMA”
37Stratan Gheorgheor. Călăraşi, r-nul Călăraşi1962PLR
business şi administrare, director, “VIGI” S.R.L.
38Cărăuş Valentinmun. Bălţi1971PLR
manager, administrator, “Dascomplus” S.R.L.
39Rudeanu Dumitrumun. Chişinău1956PLR
inginer, director, Î.M.S.D.C. “PRO NOI” Î.S.
40Bejereanu Cristianmun. Bălţi1993PLR
student
41Vlasî Ştefans. Horodca, r-nul Ialoveni1965PLR
agronom, director, Î.S.C. Străşeni
42Plaţînda Anatolieor. Şoldăneşti, r-nul Şoldăneşti1953PLR
profesor, specialist tineret şi sport, Consiliul raional Şoldăneşti
43Adam Marinmun. Chişinău1972PLR
Economist, jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii
44Sîrbu Ivans. Filipeni, r-nul Leova1963PLR
inginer în construcţie, şef de drumuri, “Drumuri Cimişlia” S.A.
45Jitari Cristinas. Hulboaca, mun. Chişinău1992PLR
jurist, asistent PLR
46Balan Octavians. Gribova, r-nul Drochia1977PLR
inginer, şef de secţie, Organizarea Teritoriului şi Cadastru Drochia
47Racu Valeriuor. Donduşeni, r-nul Donduşeni1954PLR
inginer-constructor, şef direcţie generală, CTAS Donduşeni
48Furtună Irinas. Secărenii Noi, r-nul Hînceşti1989PLR
analist politic, temporar neangajată în cîmpul muncii
49Nistreanu Mihailmun. Chişinău1960PLR
inginer, şef de sector, “Drumuri Criuleni” S.A.
50Ursuleac Alexeior. Ialoveni, r-nul Ialoveni1988PLR
jurist, profesor, “RAVS-AUTO” S.R.L.
51Luca Anastasiamun. Chişinău1987PLR
business şi administrare, consilier, Parlamentul Republicii Moldova
52Racu Constantins. Jevreni, r-nul Criuleni1959PLR
agronom, temporar neangajat în cîmpul muncii
53Pleşcanu Vasiles. Alexăndreni, r-nul Edineţ1952PLR
pedagog, şef direcţie, Inspecţia Ecologică Edineţ
54Barat Veaceslavs. Ciuciulea, r-nul Glodeni1956PLR
manager, şef serviciu, Consiliul raional Glodeni
55Popa Lidias. Botnăreşti, r-nul Anenii Noi1967PLR
învăţătoare de clasele primare, director al Gradiniţei din s. Botnăreşti
56Mariniuc Olegs. Hîjdieni, r-nul Orhei1975PLR
business şi administrare, administrator, “NICCOSOLMA Agro” S.R.L.
57Ciobanu Ionor. Căuşeni, r-nul Căuşeni1966PLR
medic, medic anestezist, Spitalul raional Căuşeni
58Popescu Mariamun. Chişinău1956PLR
frizer coafor, preşedintele Asociaţiei Frizerilor din Republica Moldova
59Grozavu Vasiles. Nihoreni, r-nul Rîşcani1956PLR
medic, igenist, epidemiolog, inspector-şef, Inspecţia Ecologică Rîşcani
60Prisăcaru Andreior. Cimişlia, r-nul Cimişlia1987PLR
inginer tehnolog, asistent manager, Unitatea Consolidată de Implementare a Proiectelor de Mediu
61Moisei Alexandrus. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi1985PLR
manager economist, şef de sector, “Drumuri-Criuleni” S.A.
62Bolocan Olegs. Ţiganca, r-nul Cantemir1966PLR
inginer-mecanic, şef sector, “Drumuri-Cahul” S.A.
63Glavan Victoror. Făleşti, r-nul Făleşti1950PLR
profesor de matematică, şef de district, “Drumuri-Bălţi” S.A.
64Mardare Mihailmun. Chişinău1978PLR
economist, director, “LDM Grup” S.R.L.
65Ţaran Andreis. Tocuz, r-nul Căuşeni1989PLR
inginer de mediu, inspector superior, Inspectoratul Ecologic de Stat
66Lupaşco Efrosinias. Abaclia, r-nul Basarabeasca1958PLR
vînzător, pădurar, Î.S. “S. Iargara”
67Beşleu Vladimiror. Ocniţa, r-nul Ocniţa1960PLR
inginer silvic, şef ocolul silvic, ISS Edineţ
68Nimerenco Anas. Popeasca, r-nul Ştefan Vodă1953PLR
pedagog, director, Şcoala auxiliară — internat Popeasca
69Scripliuc Ritaor. Rîşcani, r-nul Rîşcani1964PLR
profesor de sport, temporar neangajată în cîmpul muncii
70Axenti Marianas. Leca, r-nul Cantemir1984PLR
contabil, contabil-şef, Primăria s. Antoneşti
71Olari Ions. Răciula, r-nul Călăraşi1985PLR
inginer constructor, director tehnic, “VIGI” S.R.L.
72Bortnic Nadejdas. Bulboaca, r-nul Anenii Noi1952PLR
pedagog, defectolog, DESAP Anenii Noi
73Ştirbu Vladimiror. Rîşcani, r-nul Rîşcani1954PLR
inginer silvic, şef de ocol silvic, Ocolul silvic Rîşcani
74Rusu Ecaterinas. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei1971PLR
profesor, Gimnaziul “V. Mereniuc” din s. Bilicenii Vechi
75Cheşcu Elenaor. Călăraşi, r-nul Călăraşi1984PLR
jurist, administrator, Î.I. “Cheşcu Elena”
76Lîsenco Sergius. Mănoileşti, r-nul Ungheni1985PLR
administraţie publică, temporar neangajat în cîmpul muncii
77Postovan Igoror. Drochia, r-nul Drochia1977PLR
jurist, administrator, “Pro-Debit” S.R.L.
78Fomov Ştefanor. Nisporeni, r-nul Nisporeni1979PLR
specialist în finanţe şi asigurări, specialist credite, B.C. “Moldova Agroindbank” S.A., filiala Nisporeni
79Malai Dinas. Mălăieşti, r-nul Criuleni1969PLR
profesor, şefă de bibliotecă, Biblioteca Publică Mălăieşti
80Catanoi Natalias. Tănătari, r-nul Căuşeni1989PLR
asistent medical, asistent medical, Î.M.S.P. Spitalul raional Căuşeni
81Bohac Corinaor. Şoldăneşti, r-nul Şoldăneşti1985PLR
inginer, temporar neangajată în cîmpul muncii
82Bucatari Marianas. Cuhneşti, r-nul Glodeni1972PLR
învăţătoare de clasele primare, Liceul Teoretic Cuhneşti
83Vrabii Natalias. Voloave, r-nul Soroca1987PLR
profesoară, temporar neangajată în cîmpul muncii
84Garbuz Danielamun. Chişinău1972PLR
profesor de istorie, director adjunct, Liceul Teoretic cu profil real, mun. Chişinău
85Burlacu Mariamun. Chişinău1980PLR
resurse umane, consilier, Guvernul Republicii Moldova
86Javgurean Ions. Sadaclia, r-nul Basarabeasca1981PLR
poliţist, temporar neangajat în cîmpul muncii
87Chirvas Iuliamun. Chişinău1993PLR
jurist, asistent PLR
88Eftodii Vasilis. Congaz, U.T.A. Găgăuzia1989PLR
PNL (54)
politolog, asistent PLR
89Ciubataia Marinas. Ocniţa, r-nul Ocniţa1985PLR
silvicultor, şef adjunct, ocolul silvic Ocniţa
90Botnari Deniss. Teliţa, r-nul Anenii Noi1995PLR
operator la calculator, electrician auto, conducător auto, I.E. “Anenii Noi”
91Rotaru Tamaras. Ghiliceni, r-nul Teleneşti1956PLR
profesor, profesor, Gimnaziul Ghiliceni
92Pîslari Tatianas. Vărvăreuca, r-nul Floreşti1992PLR
specialist în ştiinţele naturii, temporar neangajată în cîmpul muncii
93Grosu Victoror. Glodeni, r-nul Glodeni1950PLR
merceolog, pensionar
94Boboc Nataliamun. Chişinău1989PLR
antropolog, asistent PLR
95Calugari Marinamun. Chişinău1992PLR
studentă
96Garbuz Niculinamun. Chişinău1996PLR
studentă
97Mardari Anastasiamun. Chişinău1986PLR
jurist, referend, Judecătoria Botanica
98Burlacu Sergiumun. Bălţi1990PLR
business şi administrare, temporar neangajat în cîmpul muncii
99Severin Dmitris. Ursoaia, r-nul Căuşeni1992PLR
student
100Botnarenco Cristianor. Orhei, r-nul Orhei1995PLR
student