Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2014Concurenţi electoraliPNL

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Naţional Liberal

|versiune pentru tipar|
Lista modificată conform hotărîrii CEC Nr. 2926 din 11 noiembrie 2014
Nr. 3024 din 24 noiembrie 2014

Cifra din dreapta numărului de ordine al candidatului indică schimbarea poziţiei sale în listă, comparativ cu ultimele alegeri parlamentare din 28 noiembrie 2010.
Semnul ↓↑ indică menţinerea neschimbată a poziţiei, semnul indică apariţia candidaţilor noi.

Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
Alegeri 2010
1 ↓↑ Pavlicenco Vitaliaor. Durleşti, mun. Chişinău1953PNL
filolog, doctor în filologie, pensionar, preşedintele Partidului Naţional Liberal
2Caraman Anatoliemun. Chişinău1958-
colonel, istoric, pensionar MAI
3 ↓↑ Can Alexandramun. Chişinău1952PNL
economist, director, “Artima” S.A., vicepreşedintele PNL
4Maimescu Ştefans. Sipoteni, r-nul Călăraşi1956-
jurnalist, temporar neangajat în cîmpul muncii
5Laşcu Sergheis. Băcioi, mun. Chişinău1984PNL
jurist, Sindicatul “Viitorul”
6Ţurcanu Timoteimun. Chişinău1949-
inginer constructor, şef serviciu construcţii, BC “Moldindconbank” S.A.
7  50Calmîc Ions. Calfa, r-nul Anenii Noi1986PNL
licenţiat în ştiinţe economice, referent, PNL
8Maxian Gheorghes. Lucăşeuca, r-nul Orhei1948PNL
istoric, sociolog, muzician, pensionar
9Bolboceanu Ludmilamun. Chişinău1951PNL
pedagog, doctor în pedagogie, consilier psihologic, Centrul Naţional de sănătate mintală şi lupta antidrog, Ministerul Sănătăţii
10Afanasiu Sergiuor. Durleşti, mun. Chişinău1974PNL
jurnalist, director, Şcoala — Grădiniţă “Abeceluş”, or. Durleşti, vicepreşedintele PNL
11  15Gorun Alexeior. Teleneşti, r-nul Teleneşti1961PNL
economist audit, director, Î.I. “Alexei Gorun”
12Bogatu Vasileor. Drochia, r-nul Drochia1956PNL
pedagog, administrator, Î.I. “Bogatu Vasile”
13  9Iuri-Apostol Andreimun. Chişinău1948PNL
matematician-informatician, director, “Cap´s” S.R.L., or. Ceadîr Lunga, U.T.A. Găgăuzia
14Margine Ionmun. Chişinău1955PNL
istoric, specialist în administrare publică, manager general, “Contranscom” S.R.L., secretar general al PNL
15  9Vidraşcu Anatolmun. Chişinău1949PNL
editor, director general, Grupul editorial “Litera”
16Grebenşcikov Victormun. Chişinău1954-
filolog, profesor, Casa Limbii Române “Nichita Stănescu”
17Olevschi Alexandrumun. Chişinău1982PNL
inginer, designer, Î.C.S. “Internaţional Service Data Procesing” S.R.L.
18  3Morteanu Mihailor. Făleşti, r-nul Făleşti1960PNL
jurist, director, Î.I. “Morteanu”
19Tabac Ionor. Leova, r-nul Leova1957PNL
jurist, mediator, Î.I. “Tabac Ion”
20Balmuş Luciamun. Chişinău1947PNL
pedagog, regizor, pensionară
21Mîndîcanu Virgilmun. Chişinău1936-
pedagog, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, mun. Chişinău
22  11Rusu Mirceamun. Chişinău1951PNL
inginer electromecanic, doctor în economie, pensionar
23Zugravu Victormun. Chişinău1956PNL
constructor, temporar neangajat în cîmpul muncii
24Lisnic Vitaliemun. Chişinău1974PNL
dirijor, liber profesionist
25  72Andrieş Galinaor. Rezina, r-nul Rezina1971PNL
pedagog, manager, “Sahrevar” S.R.L.
26Caraman Vasileor. Ştefan Vodă, r-nul Ştefan Vodă1963PNL
medic, medic expert, Agenţia Teritorială Căuşeni a CNAM
27Ganea Valentinor. Străşeni, r-nul Străşeni1961PNL
PPR (8)
jurist, avocat, Cabinetul avocatului “Ganea Valentin”
28  32Druţa Svetlanaor. Căuşeni, r-nul Căuşeni1955PNL
economist, pensionară
29Rusanovschi Valeriuor. Glodeni, r-nul Glodeni1961PNL
inginer mecanic, şef de gospodărie, I.M.S.P. Spitalul raional Glodeni
30Levinţa Ionor. Orhei, r-nul Orhei1958-
maior, pensionar militar
31  11Găină Borisor. Orhei, r-nul Orhei1951PNL
zootehnician, director, “Stejar” S.R.L.
32  27Tampiza Ninaor. Cahul, r-nul Cahul1961PNL
pedagog, profesor de limba fraceză, Gimnaziul “S.Rahmaninov”, or. Cahul
33Arsen Nicolaeor. Cahul, r-nul Cahul1949PNL
inginer cadastral, şef, Oficiul cadastral, or. Cahul
34Mazur Alexandrumun. Chişinău1962PNL
pedagog, vicedirector, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, mun. Chişinău
35Ciorici Vladimirs. Băcioi, mun. Chişinău1950-
zootehnician, doctor în ştiinţe, pensionar
36Mîrza Ions. Floreni, r-nul Anenii Noi1943PNL
inginer mecanic, pensionar, director, S.C “Milita-Brio” S.R.L.
37  20Josan Anatoliemun. Chişinău1985PNL
finansist, economist, director, “Jas Grup” S.R.L.
38  18Vinitinschi Valerius. Zăbriceni, r-nul Edineţ1958PNL
pedagog, profesor de istorie, Gimnaziul Alexeevca din s. Alexeevca
39  21Mahu Dumitruor. Hînceşti, r-nul Hînceşti1950PNL
medic, şef secţie, I.M.S.P. Spitalul raional Hînceşti
40Cuţenco Svetlanas. Pîrîta, r-nul Dubăsari1975PNL
culturolog, temporar neangajată în cîmpul muncii
41Triboi Ionmun. Chişinău1959PNL
inginer electronist, administrator, “Trinite F” S.R.L.
42  3Marin Anatolmun. Chişinău1965PNL
istoric, profesor, Liceul Teoretic “Rambam”, mun. Chişinău
43Casuţa Anatolies. Balatina, r-nul Glodeni1968PNL
jurist, instructor, Paza de stat a MAI, or. Glodeni
44  25Babin Anatolmun. Chişinău1942PNL
inginer mecanic, pensionar
45Pascal Felonias. Stăuceni, mun. Chişinău1938PNL
pedagog, pensionară
46Bodrug Theodor Nicolaemun. Chişinău1964-
jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii
47Beţişor Sergius. Cuhneşti, r-nul Glodeni1981PNL
jurist, antreprenor, Î.I. “Sergiu Beţişor”
48Bîrnaz Nicolaeor. Drochia, r-nul Drochia1949PNL
inginer hidrotehnician, director, “Aldicons” S.R.L.
49Popa Petruor. Sîngerei, r-nul Sîngerei1954PNL
agronom, agronom-consultant, temporar neangajat în cîmpul muncii
50Bogos Eugeniaor. Ialoveni, r-nul Ialoveni1956PNL
contabil, temporar neangajată în cîmpul muncii
51Cocarcea Vasileor. Orhei, r-nul Orhei1948PNL
profesor de istorie şi ştiinţe sociale, muzeograf, Muzeul de istorie, or. Orhei
52  8Cojocaru Ionor. Teleneşti, r-nul Teleneşti1948PNL
medic-veterinar, farmacist, administrator, “R. Cojocaru” S.R.L.
53 ↓↑ Nicoara Dumitrumun. Chişinău1991PNL
jurist, jurist, S.A “Termocom”, mun. Chişinău
54Botnarencu Adrianor. Edineţ, r-nul Edineţ1970PNL
agromon, temporar neangajat în cîmpul muncii
55Petrov Danielamun. Chişinău1993PNL
studentă, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testimiţeanu”, mun. Chişinău
56  28Gojan Pancratiemun. Chişinău1972PNL
artist plastic, expert, “Macovei-Aur” S.R.L.
57Mozer Nataliamun. Tiraspol, U.A.T. din stînga Nistrului1955PNL
profesor de chimie, pensionară
58Dutcovici Titumun. Chişinău1942PNL
inginer mecanic, specialist protecţia muncii, Uzina de bijuterii “Giuvaer”, mun. Chişinău
59Palaghioiu Lucias. Pîrliţa, r-nul Făleşti,1970PNL
pedagog, Liceul Teoretic “Alexei Mateevici”, s.Răuţel
60Cibotari Radumun. Chişinău1990PNL
sportiv, student, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene “Constantin Stere”, mun. Chişinău
61Paraschiv Vioricaor. Străşeni, r-nul Străşeni1987PNL
psiholog, Şcoala internat auxiliară din or. Străşeni
62Bucicov Sergiumun. Chişinău1973PNL
magistru în drept, avocat, Cabinetul avocatului “Bucicov Sergiu”
63  25Golban Domnicaor. Sîngerei, r-nul Sîngerei1952PNL
pedagog, pensionară
64Gulii Vladimirmun. Chişinău1956-
inginer constructor, colonel MAI, pensionar MAI
65Ciubotaru Mihaimun. Chişinău1952PNL
profesor, Societatea Scriitorilor Români din Basarabia
66  10Prisacari Mihailmun. Chişinău1955PNL
agronom, şef secţie, Combinatul de produse cerealiere
67  28Bondari Valentinamun. Chişinău1948PNL
pedagog, director, Î.I. “Sandra-Bondari”
68Buzu Gheorghes. Drăsliceni, r-nul Criuleni1983PNL
merceolog, agent de comerţ, S.C. “Aiticom” S.R.L.
69  2Miron Victormun. Chişinău1946PNL
matematician, pensionar
70Ţapeş Valentins. Ruseştii Noi, r-nul Ialoveni1961PNL
economist, temporar neangajat în cîmpul muncii
71Iosob Ivanmun. Chişinău1954PNL
inginer, maistru, “Sovtels” S.R.L.
72Bojescu Oltiţamun. Chişinău1943PNL
specialist în pedagogia şi psihologia preşcolară, pensionară
73Ochişor Mihails. Şuri, r-nul Drochia1950PNL
lăcătuş, pensionar
74Tomaşenco Stelianamun. Chişinău1943PNL
pedagog, pensionară
75  18Blanovschi Ecaterinamun. Chişinău1970PNL
profesoară, consilier PNL
76Şalin Fiodormun. Chişinău1951-
PpNŢ (95)
jurist, colonel MAI, pensionar MAI
77Munteanu Elisavetas. Zaim, r-nul Căuşeni1962PNL
croitoreasă, administrator, G.Ţ “Munteanu Elisaveta”
78Certan Veaceslavs. Ratuş, r-nul Teleneşti1954PNL
merceolog, consilier local, Consiliul comunal Ratuş
79  38Dudnic Valentinamun. Chişinău1957PNL
medic, Filarmonica Naţională “S. Lunchevici”, mun. Chişinău
80Spînu Teodors. Măgdăceşti, r-nul Criuleni1950PNL
inginer pe sisteme de gaze, pensionar
81Marco Lidiamun. Chişinău1959-
regizor TV, temporar neangajată în cîmpul muncii
82  69Arsenii Feodors. Mitoc, r-nul Orhei1953PNL
metodist, şef depozit, Baza de cărbune, or. Orhei
83Voloşciuc Marias. Stăuceni, mun. Chişinău1955PNL
contabil, asistent parental, Direcţia municipală pentru drepturile copiilor, mun. Chişinău
84Speian Valentinmun. Chişinău1956PNL
inginer-tehnolog, manager, “Articole-matlasate” S.R.L.
85Garuţa Iurieor. Ştefan Vodă, r-nul Ştefan Vodă1963PNL
pedagog, profesor, Liceul Teoretic “Ştefan Vodă”
86  74Biriuc Larisamun. Chişinău1960PNL
educatoare, director general, “Arcada Internaţional” S.R.L.
87Pşenicica Ions. Gribova, r-nul Drochia1945PNL
inginer-mecanic, inginer securitatea sănătăţii în muncă, Cooperativa agricolă de producere CAP “Gribova Agro”
88Sinigur Vasilemun. Chişinău1973PNL
pictor decorator, director, “Gabriel Marian” S.R.L.
89Buga Constantins. Peresecina, r-nul Orhei1947-
mecanic auto, pensionar
90Cojocaru Vasilemun. Chişinău1954-
fierar sudor, temporar neangajat în cîmpul muncii
91  21Şoimu Valeriumun. Chişinău1951PNL
inginer electromecanic, mecanic şef, “Chişinău coninvest” S.A
92Şişcu Iliaor. Vulcăneşti, U.T.A. Găgăuzia1957PNL
temporar neangajat în cîmpul muncii
93Blanovschi Gabrielamun. Chişinău1992PNL
studentă, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău
94Smocvin Ionor. Ialoveni, r-nul Ialoveni1960PNL
şofer, Compania “Air Moldova”, mun. Chişinău
95Rotarenco Olegmun. Chişinău1966-
constructor, temporar neangajat în cîmpul muncii
96Sorocean Sergheior. Ştefan Vodă, r-nul Ştefan Vodă1959PNL
şofer, temporar neangajat în cîmpul muncii
97Cojocari Chirils. Popeasca, r-nul Ştefan Vodă1964-
jurist, administrator pază, “Sapiens” S.R.L., mun. Chişinău
98Ciobanu Alinas. Ratuş, r-nul Teleneşti1993PNL
învăţătoare de clase primare, temporar neangajată în cîmpul muncii
99Osmatesco Ions. Chircăieşti, r-nul Căuşeni1988PNL
lemnar, temporar neangajat în cîmpul muncii
100Strună Valeriamun. Chişinău1994PNL
studentă, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, mun. Chişinău
101Roşca Cristianmun. Chişinău1993PNL
student, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, mun. Chişinău
102Spirina Olgaor. Ocniţa, r-nul Ocniţa1990PNL
pedagog, profesoară de limba engleză, Gimnaziul Zolotievca din s. Zolotievca, r-nul Anenii Noi
103Oprea Miropias. Sireţi, r-nul Străşeni1972PNL
specialist în ştiinţe ale educaţiei, Liceul Teoretic “N. Dadiani”, mun. Chişinău