Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016Documente CEC

Hotărîre cu privire la înregistrarea dnei Inna Popenco în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către Mişcarea Social-Politică “Ravnopravie”

|versiune pentru tipar| Chişinău, 26 septembrie 2016, Nr. 303

La 19 septembrie 2016, dna Inna Popenco, candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desemnat de către Mişcarea Social-Politică “Ravnopravie”, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016, cu următoarele documente anexate:

 1. listele de subscripţie numerotate şi sistematizate;
 2. datele biografice ale candidatului;
 3. declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
 4. declaraţia candidatului privind averea imobiliară şi mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;
 5. certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;
 6. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire;
 7. demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală;
 8. demersul privind desemnarea persoanei responsabile de finanţele candidatului (trezorierul).

Comisia constată că declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să fie depusă, deoarece funcţia de medic terapeut, deţinută la moment de către dna Inna Popenco, nu cade sub incidenţa acestor prevederi legale.

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului Inna Popenco, în vederea imprimării în buletinul de vot — numele şi prenumele candidatului “INNA POPENCO” reproduse în limba română şi cu litere majuscule, inscripţia se află în partea de sus a unui ornament ce constă din trei figuri în stil de broderie.

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală a fost desemnat dl Victor Perţu, pentru care a fost prezentat actul ce atestă deţinerea studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanţele candidatului (trezorierul) a fost desemnat dl Vladimir Anufriev.

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund rigorilor Codului electoral.

Conform actului de predare-recepţionare a documentelor şi listelor de subscripţie prezentate de către dna Inna Popenco, Comisia Electorală Centrală a recepţionat spre verificare 930 de liste de subscripţie cu 24630 de semnături ale susţinătorilor, numeric declarate de candidat, din 25 de unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susţinerea dnei Inna Popenco în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Totodată, Comisia reţine că 22 de liste au fost restituite fără a fi supuse verificării şi 7 liste necompletate, iar 41 de liste nu au fost restituite Comisiei.

În urma verificării autenticităţii datelor din listele de subscripţie, în număr de 930, conţinînd 24645 semnături, 5074 semnături au fost declarate nule şi neavenite. Totodată, s-a stabilit că, din totalul de semnături procesate, 19571 de semnături se consideră valabile şi întrunesc cerinţele legale pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, încadrîndu-se în limita cerinţelor stabilite în art. 102 alin. (1) şi (2) din Codul electoral.

Totodată, Comisia reţine că grupul a informat despre faptul că nu a deschis contul cu menţiunea “Destinat grupului de iniţiativă” şi a desfăşurat doar activităţi ce nu implică cheltuieli financiare, conform pct. 5 al Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce ţin de desemnarea şi înregistrarea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (2) lit. a), 41, 44, 48 alin. (4), 100, 101 şi 102 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularităţile de desemnare şi înregistrare a candidaţilor la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, şi cele ale Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 1. Se înregistrează dna Inna Popenco în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din partea Mişcării Social-Politice “Ravnopravie” pentru alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016.
 2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 — numele şi prenumele candidatului “INNA POPENCO” reproduse în limba română şi cu litere majuscule, inscripţia se află în partea de sus a unui ornament ce constă din trei figuri în stil de broderie.
 3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Victor Perţu.
 4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dl Vladimir Anufriev.
 5. Se constată faptul că grupul de iniţiativă nu a deschis contul cu menţiunea “Destinat grupului de iniţiativă” şi a desfăşurat doar activităţi ce nu implică cheltuieli financiare, conform pct. 5 al Regulamentului privind finanţarea grupurilor de iniţiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016.
 6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.