Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţia Fracţiunii parlamentare Alianţa “Moldova Noastră” privind situaţia social-politică din republică

|versiune pentru tipar||
AMN / 9 septembrie 2004
Alianţa “Moldova Noastră”Fracţiunea Parlamentară Alianţa “Moldova Noastră” constată cu îngrijorare că în ultimele luni criza social-politică din ţară s-a acutizat ca urmare a acţiunilor iresponsabile si nechibzuite ale guvernării comuniste, fapt ce pune în pericol stabilitatea socială şi integritatea Republicii Moldova.

Lipsa unei strategii de soluţionare a conflictului transnistrean, secundată de declaraţiile şi acţiunile inconsecvente ale factorilor de decizie din cadrul guvernării comuniste, au adus procesul de reglementare a conflictului transnistrean pe linie moartă, determinînd declanşarea unei isterii a regimului separatist şi a unor acţiuni în urma cărora suferă cetăţenii Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului.

Refuzul guvernării de a relua procesul de negocieri pentru a identifica soluţii privind asigurarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor Republicii Moldova din stînga Nistrului a condus la apariţia unor noi focare de confruntări sociale. Reacţia inadecvată a Guvernului la interdicţiile impuse de regimul separatist a lipsit copiii de dreptul de a studia în limba maternă, a determinat blocarea segmentului transnistrean a căilor ferate şi, în consecinţă, a lipsit mii de cetăţeni ai Republicii Moldova — angajaţi ai CFM — de singura sursă de existenţă, aceştia fiind aruncaţi în stradă de regimul separatist. Poziţia agresiva a guvernării, inclusiv la adresa ţărilor-garante, periclitează securitatea energetică a statului, existînd un real pericol de sistare a livrărilor de energie electrică şi gaze naturale.

În acest context, fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră” califică recentele iniţiative ale Preşedintelui RM drept o încercare disperată de a transfera responsabilitatea pentru eşecurile înregistrate de guvernarea comunistă în procesul de reglementare a conflictului transnistrean pe seama organismelor internaţionale şi a ţărilor-garante.

Tendinţa Partidului Comunist de a-şi menţine controlul total asupra Companiei “Teleradio-Moldova” în perspectiva alegerilor parlamentare din 2005, cît şi derogările grave de la standardele internaţionale şi recomandările organizaţiilor europene în materie de serviciu public a audiovizualului, derogări comise de conducerea Companiei, aservită puterii, a trezit revolta jurnaliştilor profesionişti şi oneşti, conflictul culminînd cu agresări ale protestatarilor comise de organele de forţă, intimidări deschise din partea autorităţilor, declararea grevei foamei.

Lipsa de reacţie a guvernării comuniste în vederea soluţionării situaţiilor de tensiune socială demască practica comuniştilor de a distrage în acest mod atenţia opiniei publice de la scăderea continuă a nivelului de trai a populaţiei în urma creşterii inflaţiei şi a preţurilor la produsele de primă necesitate; de a camufla incapacitatea guvernării comuniste de creare a locurilor de muncă şi de asigurare a dreptului constituţional al cetăţenilor la un trai decent. În lipsa resurselor interne pentru asigurarea dezvoltării sectorului real al economiei şi, respectiv, pentru asigurarea locurilor noi de muncă, guvernarea şi-a demonstrat incapacitatea totală de a debloca relaţiile cu organismele Financiare Internaţionale, fapt ce conduce la deteriorarea imaginii Republicii Moldova în exterior şi la afirmarea imaginii de partener neserios în relaţiile internaţionale. Politica populistă a guvernării şi acţiunile contrare principiilor economiei de piaţă pun la îndoială capacitatea executivului de a implementa cu suportul donatorilor Strategia de creştere economică şi reducere a sărăciei, convenită cu FMI şi BM încă în anul 2000.

Modificările la legislaţie operate de majoritatea parlamentară comunistă, care comportă o tentă vădită de lobbysm, adat cu umflarea aparatului birocratic, a determinat o creştere nemaipomenită a nivelului de corupţie. În pofida majorărilor esenţiale a cheltuielilor pentru organele de forţă, securitatea personală şi socială a cetăţeanului nu este asigurată.

Tendinţa comuniştilor de a pune sistemul judecătoresc în slujba ideologiei şi aplicarea principiului devotamentului personal în procesul de selectare şi confirmare a judecătorilor au condus la degradarea sistemului judecătoresc şi la îngrădirea dreptului cetăţenilor la apărare în instanţa de judecată. Această stare de lucruri este confirmată de numărul impunător de cereri depuse de cetăţenii Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.

Fracţiunea parlamentară Alianţa “Moldova Noastră” insistă asupra adoptării unei poziţii tranşante a Legislativului în problema soluţionării conflictului transnistrean, a asigurării dreptului constituţional al cetăţenilor la informare şi realizarea reală a atribuţiilor constituţionale ale Forului Legislativ în condiţiile republicii parlamentare, renunţînd astfel la rolul de instrument de realizare a deciziilor populiste ale conducerii Partidului Comunist.

Fracţiunea parlamentară Alianţa “Moldova Noastră” insistă asupra convocării sesiunii speciale a Parlamentului, în cadrul căreia să fie prezentat raportul Preşedintelui Republicii Moldova privind politica externă şi situaţia social-politică din ţară.

Fracţiunea Parlamentară Alianţa “Moldova Noastră” a insistat în repetate rînduri asupra examinării în cadrul Parlamentului Republicii Moldova — Forul legislativ suprem al ţării — a problemei soluţionării conflictului transnistrean, precum şi a identificarea soluţiilor privind conflictul din cadrul Companiei “Teleradio-Moldova”. În condiţiile aprofundării crizei puterii, Legislativul, prin majoritatea parlamentară comunistă, s-a eschivat de la îndeplinirea prerogativelor sale constituţionale, ignorînd mandatul de ales al poporului şi voinţa electoratului.

/Săptămîna, Anul XII, Nr. 37 (611), 10 septembrie 2004/
Declaraţia Fracţiunii parlamentare Alianţa “Moldova Noastră” Guvernarea şi-a demonstrat incapacitatea de a forţa creşterea economică şi de a lupta cu sărăcia