Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţia Fracţiunii AMN în Parlamentul Republicii Moldova în legătură cu refuzul PCRM şi a Fracţiunii sale parlamentare de a se distanţa ferm de crimele comise de regimurile communiste totalitare conform Rezoluţiei APCE 1481(2006)

|versiune pentru tipar||
AMN / 9 februarie 2006
Alianţa “Moldova Noastră”Fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră” salută şi sprijină integral Rezoluţia de “condamnare a crimelor regimurilor comuniste totalitare”, adoptată de APCE pe 25 ianuarie 2006. Deputaţii AMN condamnă în mod univoc violările masive ale drepturilor omului, comise de către regimurile comuniste totalitare, şi îşi aduc omagiul victimelor acestor crime.

Absoluta majoritate a populaţiei Republicii Moldova o constituie urmaşii celor supuşi represiunilor comuniste. Suntem siguri că toţi oamenii de bună credinţă condamnă regimurile comuniste din secolul trecut, ca şi pe cele existente, care, fără excepţie, au încălcat masiv drepturile omului şi ale unor popoare întregi. Pactul nazisto-comunist din 1939 a pus semnul egalităţii între cele două dictaturi şi a deturnat evoluţia firească a teritoriilor romîneşti de la est de Prut. Din acel moment a început holocaustul poporului nostru. Au fost supuşi genocidului — prin teroare, execuţii, deportări, înfometare, deznaţionalizare şi prin exproprieri, peste un milion de băştinaşi.

La începutul acestei legislaturi, Parlamentul a adoptat, cu vot unanim, Declaraţia cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor integrării europene a Republicii Moldova.

Calificînd aprecierea politică dată Rezoluţiei APCE de către PCRM, ne întrebăm, însă, cum se corelează aceasta cu opţiunea proeuropeană declarată de actualii guvernanţi? Pentru că aceştia refuză să accepte fără rezerve Rezoluţia APCE şi să se disocieze clar de crimele regimului comunist totalitar. Dimpotrivă — pretinşii eurocomunişti au sfidat atît documentul, cît şi forul european ce l-a adoptat. PCRM contiunuă să fie şi membru al unei asociaţii de partide comuniste din spaţiul ex-sovietic, ce urmăreşte refacerea colosului totalitar sovietic prăbuşit.

Este o manifestare de fariseism cînd deputaţii comunişti se vor în familia democratică şi decomunizată, pe de altă parte, însă, votează la Strasbourg împotriva Rezoluţiei APCE, recunoscîndu-se complici şi responsabili şi de crimele totalitare. Ca şi la Moscova, unde semnează declaraţia virulentă a Plenarei Uniunii Partidelor Comuniste pe baza PCUS, în care îi numesc pe autorii Rezoluţiei APCE “provocatori fascizanţi, slugoi ai capitalului mondial”. La fel, vicespeakera Postoico îi numeşte pe viitorii noştri parteneri din Uniunea Europeană “forţe europene reacţionare”. Ce credibilitate poate avea, astfel, Republica Moldova, condusă astăzi de un partid comunist incapabil să renunţe la ideologia şi apucăturile bolşevicilor, leniniştilor şi staliniştilor. Pentru că şi astăzi se încalcă sistematic în Republica Moldova drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, sînt prigoniţi oponenţii politici, e supusă deznaţionalizării populaţia băştinaşă, are loc subminarea justiţiei, există o avalanşă de dosare ale cetăţenilor noştri la CEDO, sînt discriminate victimele regimurilor comuniste totalitare, dar este omagiat satrapul Lenin

Comuniştii care au operat în Basarabia nu au fost şi nu sînt exponenţii populaţiei autohtone, nu cunosc şi nu vor să-şi asume suferinţele poporului nostru.

Această tristă realitate contravine flagrant art.13 din Rezoluţia APCE, care invită toate partidele comuniste sau postcomuniste să condamne, fără ambiguitate, crimele regimurilor comuniste totalitare.

În legătură cu aceasta, apreciem ca pe un imperativ:

Serviciul de presă AMN
Declaraţia Alianţei “Moldova Noastră” Declaraţie privind încălcarea dreptului deputatului de a obţine informaţii de la organele de stat