Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţie cu privire la încălcarea drepturilor Opoziţiei de către Puterea comunistă

|versiune pentru tipar||
AMN / 30 martie 2006
Alianţa “Moldova Noastră”În încercarea de a submina activitatea AMN, recent, puterea comunistă a mai comis un abuz, îngrădind dreptul cetăţenilor Republicii Moldova la libertatea întrunirilor.

Deşi îşi declară disponibilitatea de a merge pe calea democratizării instituţiilor statului, actuala guvernare îşi continuă cu înverşunare “opera” de demolare a valorilor democratice. Conducînd ţara într-un mod autoritar, comuniştii nu urmăresc decît scopul de a intimida opoziţia, de a o lipsi de orice pîrghie reală de control asupra puterii.

Astfel, după mitingul organizat de formaţiunea noastră pe 12 martie curent, am fost etichetaţi în fel şi chip, deoarece am îndrăznit să ne exprimăm protestul împotriva politicii duplicitare a comuniştilor şi a aliaţilor lor din coaliţia roş-oranj.

Unii comentatori au trecut cu vederea faptul că participanţii la miting au condamnat vehement regimul criminal şi banditesc al lui Smirnov şi au salutat implicarea UE, SUA, Ucrainei şi Romîniei în procesul de reglementare a diferendului transnistrean. Nu încape îndoială, că guvernarea foloseşte aceste tertipuri pentru a discredita AMN, singura formaţiune de opoziţie activă din Parlament.

Noi suntem conştienţi că în actuala conjunctură este mult mai dificil să te opui regimului comunist, deoarece acum el îşi acoperă fărădelegile cu lozinci democratice şi pro-europene. Dar asta încă nu înseamnă că guvernarea nu poate fi criticată şi că nu i se va cere să răspundă pentru abuzurile pe care le comite!

Tocmai de aceea, AMN a decis să picheteze pe 4 aprilie, la un an de guvernare roş-oranj, Parlamentul Republicii Moldova. Deoarece anume atunci a avut loc acel tîrg ruşinos dintre puterea comunistă şi unele partide de opoziţie. Deoarece anume atunci a fost compromisă grav noţiunea de opoziţie în general, şi noţiunea de opoziţie anticomunistă în particular. Anume atunci a fost ratată şansa de a schimba raportul de forţe pe scena politică moldovenească.

Urmînd ordinea stabilită, AMN a depus la Primăria municipiului Chişinău o declaraţie prealabilă, solicitînd avizul instituţiei respective. Vom menţiona că, potrivit legislaţiei internaţionale mă refer la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale ratificată şi de R. Moldova, cei care în formă de protest organizează pichetări , nu sunt obligaţi să-şi ceară voie de la organele locale să protesteze. Ei doar trebuie să anunţe organele abilitate despre preconizata manifestare.

Cu toate acestea, Primăria Chişinău a refuzat să autorizeze pichetarea sediului Parlamentului pe data de 4 aprilie 2006, invocînd un pretext formal, cum ar fi vizita oficială a unei delegaţii din străinătate. Nu ni s-a permis să desfăşurăm o întrunire paşnică, de parcă o asemenea acţiune ar fi constituit un pericol social.

În acelaşi timp, Consiliul municipal Chişinău, convocat în şedinţă extraordinară, a luat decizia de a atribui Partidului Comuniştilor un lot de pămînt, chiar în centrul oraşului, pe strada Armenească. Vrem să vă informăm, că partidul de guvernămînt dispune de încă cel puţin trei imobile: pe strada Iorga, pe strada Dosoftei şi pe strada Bucureşti.

Interpretînd legislaţia Republicii Moldova după placul lor, comuniştii şi-au însuşit pe gratis un lot de pămînt care nu este altceva decît un teren de sport destinat copiilor. Potrivit estimărilor, acest teren cu suprafaţa de 0,247 ha valorează circa 4 milioane de lei. În felul acesta Chişinăuenii au fost practic furaţi de 4 milioane de lei, iar copiii au fost privaţi de un teren pentru joacă.

Iată cum îşi manifestă guvernanţii “grija” faţă de cetăţenii ţării.

Chiar dacă ni s-a refuzat pichetarea Parlamentului, vă asigurăm că acţiunile de protest organizate de AMN vor avea totuşi loc. Să nu creadă cineva că noi am renunţat la acţiuni de protest. În acest context, AMN declară public, că îşi asumă plenar rolul de opoziţie reală din Parlament, partid de opoziţie anticomunistă.

Noi suntem acuzaţi permanent de presa loială puterii, că suntem prea duri în declaraţii, atunci cînd criticăm regimul comunist. Că ar trebui să înaintăm şi propuneri constructive de depăşire a situaţiei. De ce însă declaraţiile AMN nu sunt difuzate la posturile Radio şi TV publice? Să ne judece oamenii, să se vadă cine are dreptate şi cine nu?

Vreţi voi sau nu vreţi dar rolul opoziţiei este să prezinte certificatul de boală a societăţii. Oare nu avem noi dreptate atunci cînd spunem că corupţia a pătruns în toate ramurile puterii? Oare nu suntem noi azi mai săraci ca ieri? Oare justiţia nu a rămas la cheremul comuniştilor? Oare economia nu bate pasul pe loc? Oare agricultura nu a ajuns la pămînt? Acestea sunt întrebările care ne frămîntă. Acestea sunt întrebările la care opoziţia trebuie şi o să ceară răspuns.

Numai că în loc de răspuns, guvernanţii organizează sondaje sociologice, pentru a demonstra că actul de trădare din 4 aprilie 2005 a fost benefic pentru ţară. Dar trădarea, rămîne trădare, indiferent de haina în care o îmbraci.

Toate încercările de a spăla imaginea aliaţilor guvernării comuniste, oferindu-le cu dărnicie spaţii la posturile TV, nu mai au nici un rost. E foarte greu să recapeţi credibilitatea pe care ai vîndut-o atît de uşor. Căci nu degeaba se spune în popor: cîinii care sau înţeles cu lupul nu mai păzesc stîna. Am spus acest lucru chiar cu riscul de a fi învinuiţi că utilizăm un limbaj extraparlamentar.

Noi ne dăm seama că regimul comunist va încerca să anihileze orice acţiune întreprinsă de opoziţia activă. Să ştiţi însă domnilor guvernanţi: cu cît într-o societate opoziţia este mai puternică, cu atît treburile în ţară merg mai bine!

AMN a votat solidar actele prin care Parlamentul s-a pronunţat în probleme-cheie ale Republicii Moldova. Noi am confirmat responsabilitatea politică şi civică susţinînd Declaraţia de integrare europeană, Declaraţia şi Apelurile cu privire la rezolvarea problemei transnistrene. Am contribuit la adoptarea Legii cu privire la prevederile de bază a statutului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului.

Este momentul să amintim aici de propunerile noastre de a audia Guvernul în privinţa situaţiei dezastruoase din agricultură, a situaţiei critice din sectorul energetic, în privinţa numărului mereu crescînd de cazuri de condamnare a Republicii Moldova la CEDO. Propuneri care nu au fost luate în seamă de majoritatea comunistă. Tot aşa cum a rămas fără atenţie pachetul de legi prezentat de fracţiunea AMN cu privire la Audiovizual.

Noi am demonstrat că atunci cînd o cere interesul ţării suntem gata să sprijinim unele proiecte venite din partea puterii, fără a trăda însă idealurile alegătorilor noştri.

AMN va continua să monitorizeze acţiunile puterii comuniste şi va aduce la cunoştinţa opiniei publice toate abuzurile comise de actuala guvernare. Aceasta este menirea opoziţiei, aceasta este misiunea ce îi revine AMN!

Serviciul de presă al AMN
Declaraţia Alianţei “Moldova Noastră” Declaraţie a Partidului şi a Fracţiunii parlamentare Alianţa “Moldova Noastră”