Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţie — interpelare

|versiune pentru tipar||
AMN / 7 aprilie 2006
Alianţa “Moldova Noastră”Domnule Preşedinte!
Stimaţi colegi!

În Parlamentul de legislatura XIV-a, liderul fracţiunii comuniştilor, din imprudenţă a numit drapelul R.Moldova, ca fiind steag fascist. S-au produs atunci mai multe replici dure între comunişti şi oponenţi, a fost şi o încercare de a apela în instanţa judecătorească, dar pană la urmă, încet-încet, incidentul s-a trecut.

N-aş fi amintit acest caz, dacă şi la 15 ani de independenţă n-am atesta batjocuri la adersa simbolicii noastre naţionale şi a limbii romîne.

Joia trecută colegul meu de fracţiune, Anatol Ţăranu, a aratat cum străjerii ordinii publice au împiedicat difuzarea în oraş a fluturaşilor cu simbolul tricolorului. Au fost persecutaţi tinerii patrioţi, implicaţi în acţiunea de omagiere a evenimentului istoric de la 27 martie, aproape pentru sufletele unora dintre noi, dar iritant pentru alţii. Cei reţinuţi de poliţie au fost amendaţi şi preveniţi că deja sunt luaţi la evidenţă de SIS ca cetăţeni neloiali acestui stat.

De altfel, şi adoptarea astăzi în prima lectură a proiectului de lege cu privire la interceptările telefonice ne dovedeşte, încă o dată, că SIS-ul şi celelalte organe de ocrotire a normelor de drept au scopuri mai importante pentru ei decît apărarea Tricolorului.

De exemplu, cum să prindă în mrejele lor cît mai mulţi cetăţeni ai R. Moldova şi să-i controleze zi şi noapte în interesul comandamentului politic. Cu asemena preocupări, cum să mai rămînă loc şi pentru a elabora şi a realiza măsuri de descoperire, prevenire şi contracarare a acţiunilor îndreptate spre subminarea suveranităţii şi independenţii Republicii Moldova, adică a faptului care periclitează securitatea de stat.

În viziunea mea, un asemenea fapt îl constituie orice act de profanare a simbolurilor statului, inclusive — actele de ignorare de către funcţionari a legislaţiei privind funcţionarea limbilor pe teritoriul ţării. Aceste încălcări aduc atingere imaginii R. Moldova ca Stat şi ca autoritate, afectînd şi securitatea naţională.

Stimaţi deputaţi!

Vă informez că, recent, am constatat un caz indignant — într-una din întreprinderile noastre de stat, conduse de un ministru (care nu vorbeşte limba oficială) Tricolorul este asternut pentru a se şterge încălţările!!!

Căile Ferate Moldoveneşti profanează Ticolorul! Conform Constituţiei, “Drapelul de Stat al Republicii Moldova este tricolor”.

În vagonul trenului nr. 47 (Moscova — Chişinău) orice patriot adevărat al acestei ţări tresare, văzand în coridor, bine aranjat pe jos, un tricolor de lungimea vagonului, de care, vă daţi seama, toţi îşi şterg picioarele.

24 din 24 ore pe zi sute şi mii de pasageri: moldoveni, ruşi, ucraineni, reprezentanţii altor naţiuni, calca în piciore ceea ce poate avea mai sfînt un stat. Un angajat al CFM a dat să-mi explice, cu frică să nu fie bănuit de şefi în divulgarea secretului commercial, că acesta este nişte material primit de însoţitorii de vagoane odată la două săptămani de la bază cu scopul de a-l aşterne pe jos pentru a nu se murdări covoraşul. Mă întreb, şi vă întreb pe dumneavoastră: de ce Conducerea CFM n-ar comanda nişte ţesături în culorile drapelelor de Stat ale Rusiei, Ucrainei, Belorusiei? Să vedem pană unde ar ajunge cu ele trenul moldovenesc.

Am mai observat, însă, şi altceva — în vagon lipsesc cu desăvîrşire înscripţiile în limba romînă, limba de stat dacă vreţi, a proprietarului acestui tren. Cineva mi-a lămurit că este o înţelegere interstatală, prin care s-a convenit ca documentele căilor ferate să fie în limba rusă.

În acelaşi timp, în gara din oraşul Kiev, capitala bunei noastre vecine — Ucraina, n-am găsit nici o informaţie, nici un cuvînt în limba rusă.

În acest context în ţara noastră se mai întamplă nişte paradoxuri la care noi, cetăţenii R. Moldova, ar trebui să cerem explicaţii. Ce gîndesc străinii întîlnind asemenea situaţii putem numai să presupunem.

Anul trecut, la gara internaţională Ungheni, oraş de frontieră după cum ştiţi, a coborît o delegaţie din străinătate, dar în care erau vorbitori de romînă. Adresandu-se la biroul de informaţie în limba oficială a statului, în care intraseră, oaspeţii au fost bruscaţi cu sintagma universală pentru plaiul nostru: “Govorite, pojaluista, po-russki!”.

În contextul celor expuse mai sus apar cateva întrebări:

  1. Cine din conducerea CFM a dat indicaţie ca materilul tricolour, cu culorile drapelului de stat, să fie utilizat în trenurile Chişinău — Moscova în calitatea de material de protecţie a covoarelor?
  2. Materialul — tricolor respectiv este folosit în acelaşi scopuri şi în trenul Chişinău — Bucureşti?
  3. Cine poartă responsabilitate personală pentru profanarea simbolului naţional tricolorul, care potrivit p.1 din regulamentul cu privire la drapelul de stat al R.Moldova, este simbolul oficial al suveranităţii, simbolizează trecutul, prezentul statului moldovenesc reflectă principiile lui democratice, tradiţia istorică a poporului moldovenesc, egalitatea în drepturi, prietenia şi solidaritatea tuturor cetăţenilor republicii?

Avînd în vedere cele expuse mai sus solicit următoarele:

  1. Conducerea CFM să retragă imediat din uz materialul — tricolor aflate în toate trenurile moldoveneşti.
  2. Procuratura Generală să cerceterze faptul profanării în trenurile moldoveneşti a tricolorului şi să tragă la răspundere persoanele vinovate.
  3. Guvernul R.Moldova să examineze respectarea legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul R.Moldova în cadrul ÎS CFM cu sancţionarea celor vinovaţi de încălcarea acesteia.
Serviciul de presă al AMN
Declaraţie a Partidului şi a Fracţiunii parlamentare Alianţa “Moldova Noastră” Comunicat de presă al Alianţei “Moldova Noastră”