Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Alocuţiunea dlui S. Urechean, Preşedinte al Fracţiunii AMN, pe marginea Raportului Guvernului în Parlament privind rezultatele primului an de implementare a Planului comun de acţiuni RM — UE

|versiune pentru tipar||
AMN / 12 mai 2006
Alianţa “Moldova Noastră”Stimaţi deputaţi şi reprezentanţi ai Guvernului!
Onorată asistenţă!

Pentru obiectivitate, voi corecta pretenţiile actualei guvernări, amintind că Republica Moldova a optat pentru Europa încă de la proclamarea independenţei sale. Mai mult — la sfârşitul anilor ’90 am obţinut perspective reale, compromise atunci de coaliţia PCRM şi PPCD, care a distrus ADR-ul şi Guvernul acestuia. Iar odată cu preluarea puterii de către comunişti — în februarie 2001 — procesul integrării europene s-a stopat. Ei au declanşat antireformele şi izolarea Moldovei de instituţiile occidentale.

Ca rezultat, din 2002 încoace Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei adoptă o serie de Rezoluţii speciale privind proasta funcţionare a instituţiilor democratice în Republica Moldova. Administraţia Voronin a înţeles, că autoconservarea ei la Putere depinde de faptul dacă va îmbrăţişa sau nu vectorul european. Şi comuniştii, conformându-se cu opţiunile populaţiei şi cu poziţiile Occidentului, au decis să folosească integrarea europeană în propriile interese, inclusiv pentru a putea să continue încălcarea drepturilor fundamentale ale omului în Moldova. Au europenizat doar lozincile, sub care păstrează aceleaşi valori şi metode antidemocratice.

Iată de ce, raportul privind implementarea Planului comun de acţiuni Republica Moldova — Uniunea Europeană exprimă duplicitatea actualei guvernări. El este o sinteză mecanică a dărilor de seamă din subdiviziunile Guvernului, fără aprecieri şi soluţii. Planul Republica Moldova — Uniunea Europeană rămâne a fi un document al intenţiilor. Obiecţia majoră a Fracţiunii AMN este că implementarea nu urmăreşte rezultate concrete. Ea reprezintă o MIMARE, lipsită de motivaţie internă, căci actuala guvernare împărtăşeşte alte valori decât cele ale democraţiei europene — fapt confirmat prin refuzul de a susţine Rezoluţia APCE de condamnare a crimelor regimurilor comuniste totalitare.

Lipsa de sinceritate face ca actuala conducere a Moldovei să saboteze procesele de integrare, contrar declaraţiilor oficiale. Ofertele României şi ale Ţărilor Baltice sunt tratate cu rezerve. Iată de ce factorii de decizie ai Uniunii Europene ne semnalează — să trecem de la vorbe la fapte!

În acelaşi scop, la formarea actualului Guvern, Fracţiunea AMN a accentuat necesitatea unui minister special, care să coordoneze procesul de integrare europeană, cum procedează alte ţări. Sarcinile prioritare ale integrării revin politicilor interne în toate domeniile! Fiind semnat Planul de acţiuni, procesul nu mai depinde de diplomaţie. El se bazează pe crearea standardelor europene de viaţă pentru populaţia Republicii Moldova — scopul nostru principal!

Raportul Guvernului confirmă lipsa sistemului de coordonare şi de implementare a Planului prin caracterul său superficial. Întrebarea fundamentală, care rămâne, este cu ce viteză, totuşi, ne mişcăm? Suntem aproape de mijlocul termenului de trei ani — vom reuşi oare să mai recuperăm timpul pierdut până acum de actuala guvernare?

În cea mai sensibilă problemă internă — conflictul de pe Nistru — avem evoluţii minime. Sunt nesemnificative eforturile Guvernului de realizare a Declaraţiilor şi a Legii adoptate unanim în Parlament în această problemă. Progresul în controlul frontierei moldo-ucrainene se datorează, în temei, eforturilor Uniunii Europene.

Reforma democratică a atins doar superficial sistemul electoral, cel al justiţiei, al controlului finanţelor publice, al cooperării cu societatea civilă… Atât calitatea, cât şi maniera în care, la 22 iulie 2005, au fost adoptate legile corespunzătoare, sunt departe de standardele europene.

În ce priveşte libertatea presei, statutul procuraturii şi independenţa sistemului judecătoresc, autonomia administraţiei publice locale, restructurarea sectorului public central — lucrurile stau pe loc. Puterea se opune iniţiativelor Opoziţiei şi în aceste domenii, ca şi în altele. Din mai 2005 au fost blocate iniţiativele AMN privind audiovizualul, din iunie 2005 stă blocată iniţiativa de stabilire a plafonului la sancţiunile aplicate presei pentru lezarea onoarei şi demnităţii, etc.

Au fost ignorate mai multe iniţiative ale AMN de ameliorare a situaţiei din agricultură. Având grave probleme energetice, guvernanţii nu se grăbesc deloc să dea curs nici iniţiativelor noastre privind dezvoltarea resurselor energetice regenerabile şi a celor bioenergetice. Ne aşteptăm, ca de obicei, la avize negative, după care vor urma contra-iniţiativele Puterii. Guvernarea comunistă este incapabilă de a gestiona crizele — concret: problemele importului de gaze naturale, ale exportului de fructe, legume şi produse vinicole.

Cât priveşte creşterea economică — consumul stimulează importurile în detrimentul sectorului real al economiei. Pentru a schimba situaţia se cer reforme structurale serioase şi imediate. Dacă între anii ’92-’94 Moldova era apreciată ca având “reforme corecte”, atunci către 2002 ţara a regresat, şi-a depăşit potenţialul de atragere a investiţiilor. Nivelul acestora este în continuare extrem de jos, ca şi cel de creditare. Se înrăutăţeşte, în general, calitatea activităţii bancare.

Comisia Europeană, chiar în 2005, a constatat imposibilitatea deschiderii zonelor de comerţ liber cu Republica Moldova din cauza imperfecţiunii mediului concurenţial şi al condiţiilor administrative. Este firesc — ritmurile creşterii industriale scad. Agricultura, sector prioritar, are cel mai jos nivel de productivitate şi de remunerare a muncii. Stagnează restabilirea şi dezvoltarea infrastructurilor la nivel naţional, o condiţie a creşterii economice.

În consecinţă analiştii apreciază că, deşi cresc procentual, programele sociale continuă să deţină o performanţă foarte joasă. De altfel, majoritatea datelor de mai sus aparţin aceluiaşi Guvern — sunt dintr-un raport mai realist pe marginea implementării SCERS. Acolo se indică şi asupra direcţionării necorespunzătoare a resurselor destinate asistenţei sociale. La adoptarea Bugetului de stat şi a celui de asigurări sociale pe 2006 Opoziţia a făcut multe propuneri de corectare a acestei direcţionări, dar Puterea comunistă le-a respins. În această situaţie este tristă, dar firească o concluzie recentă a EUROMONITOR-uli: stagnări evidente sunt şi în asigurarea unui acces mai larg al copiilor săraci la educaţia de bază şi la asistenţa socială.

Cei interesaţi cunosc şi alte date din multiplele rapoarte ale experţilor locali şi occidentali. Pe majoritatea direcţiilor constatăm efecte de stagnare şi chiar de regres, în anumite cazuri. Conform uneia dintre metodele de apreciere, ce prevede atât puncte pozitive cât şi negative, nota medie a autorităţilor moldoveneşti în implementarea Planului Republica Moldova — Uniunea Europeană se ridică foarte puţin peste ZERO.

Fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră” refuză să accepte asemenea rezultate. Raportul de azi al Guvernului arată incapacitatea Puterii de a realiza la nivelul aşteptărilor interne şi externe sarcinile, ce stau în faţa Republicii Moldova.

Cerem insistent accelerarea acestor procese, recuperarea timpului pierdut în implementarea Planului comun de acţiuni cu Uniunea Europeană şi asumarea întregii responsabilităţi politice de către actuala Guvernare!

Vă mulţumesc!

Comunicat de presă al Alianţei “Moldova Noastră” Intevenţia deputatului AMN, Vitalia Pavlicenco, în legătură cu examinarea, în lectura întîi, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1225-XII din 8.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (art.12, 12 (1))