Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Poziţia Fractiunii Alianţa “Moldova Noastră” faţă de Raportul Guvernului privind evoluţia social-economică a Republicii Moldova în primul semestru al anului, prezentată în Parlament pe 27 iulie 2006

|versiune pentru tipar||
AMN / 27 iulie 2006
Alianţa “Moldova Noastră”Domnule Preşedinte al Parlamentului!
Domnule Prim-ministru!
Onorată asistenţă!

Cetăţenii ţării — mai ales cei care privesc sau ascultă şedinţa Parlamentului — cred că se întreabă pe ce lume trăiesc, după acest raport al Guvernului. Informaţia despre evoluţia social-economică a Republicii Moldova în primul semestru al anului curent, aşa cum a fost prezentată de domnul Tarlev, creează impresia că se referă la altă ţară.

Primul lucru, de care ne convinge Puterea, ar fi că totu-i bine, aproape perfect: indicatorii macroeconomiei cresc, nivelul de trai — la fel. Stagnarea în dezvoltarea ţării e interpretată ca stabilitate, iar perspectivele sunt şi mai frumoase — un fel de viitor luminos.

A doua şmecherie din raport este că el, ca să pară serios, recunoaşte, totuşi, unele probleme. Dar prim-ministrul dă vina aproape în exclusivitate pe motivele externe, care încurcă permanent Executivul. Factori de provenienţă rusească (în cazul compromiterii exportului de produse agro-alimentare şi de vinuri moldoveneşti, sau în cel al tarifelor la gazele naturale). Factori ce ţin de situaţia libanezo-israeliano-nigeriano-iraniană (în cazul creşterii preţurilor la carburanţi). Rolul lor negativ asupra calităţii actului de guvernare îl au şi motivele de provenienţă Divină (în cazul condiţiilor naturale nefavorabile).

Bineînţeles, vinovat poate fi oricine, în afară de guvernarea actuală, care este perfectă şi face despre aceasta rapoarte în Parlament. Dar, oare, chiar aşa să fie? Alianţa “Moldova Noastră” refuză să accepte camuflarea şi măsluirea realităţii. Numai adevărul despre problemele existente, cunoaşterea motivelor reale, pot conduce spre soluţii optimale!

Calitatea guvernării — iată factorul de provenienţă comunistă, care ţine Republica Moldova în condiţia unei ţări dezindustrializate, depopulate, degradate structural, cea mai săracă din Europa. Guvernul refuză cu îndîrjire să aplice reformele pro-europene, capabile să ridice standardele de viaţă la un nivel apropiat de cel al ţărilor occidentale. Sunt afirmaţii ce rezultă chiar din statisticile oficiale.

În prima jumătate a anului curent s-au deteriorat atît indicatorii stabilităţii macroeconomice, cît şi ritmurile de creştere în sectorul real al economiei:

Oficial, Produsul Intern Brut a crescut cu 6,2%, ceea ce este şi puţin, şi necalitativ, avînd în vedere calitatea creşterii şi structura PIB-ului.

Pentru prima dată după anul 2000 valoarea adăugată brută în industrie s-a diminuat cu 0,8%. Iar ca să fie mai nuanţat: minus 0,5% la valoarea adăogată în sectorul producerii de bunuri; minus 3,8 procente în industria prelucrătoare. Volumul producţiei industriale, un alt indicator, a scăzut în perioada de referinţă cu 6,9 procente!..

Agricultura moldovenească, ramura principală cu cea mai mare componentă socială, este aproape de a fi distrusă din cauza impozitelor mărite de comunişti, a lipsei de susţinere şi de investiţii. Sub actuala guvernare economia Republicii Moldova se duce încet şi sigur la fund, iar supravieţuirea populaţiei şi a ţării este pe contul celor goniţi de sărăcie la muncă peste hotare. Guvernul comunist, obligat să fie factor de administrare centrală eficientă, s-a transformat în frînă a dezvoltării social-economice a Moldovei.

Faptul că, în continuare, economia noastră reală se ruinează este confirmat de sporirea pînă la 70 de procente a volumului de importuri raportat la valoara PIB-ului. Însăşi majorarea PIB-ului a fost asigurată, în temei, de impozitele pe importuri. În schimb, a scăzut şi mai mult exportul net, atingînd 43,1% în raport cu PIB-ul.

În primele 5 luni ale anului deficitul balanţei externe comerciale a constituit 561,9 milioane dolari SUA. El a crescut cu 41,3% faţă de perioada similară a anului trecut! În raport cu ţările CSI (avem minus 168,8 mil. dolari), cu cele din Europa Centrală şi de Est (- 63,4 mil. dolari). Respectiv, a crescut şi deficitul contului curent, al balanţei de plăţi, care în primul trimestru al anului curent a atins suma de 89,9 mil. dolari, fiind de 2,5 ori mai mare în comparaţie cu perioada similară a anului trecut. Astfel, economia naţională a slăbit şi a devenit excesiv de vulnerabilă în faţa mediului extern, pe cînd Guvernul denotă o lipsa totală a politicilor de administrare, diversificare şi remediere a riscurilor.

Apropo de tema cea mai dureroasă — investiţiile. Se sugerează că avem în acest domeniu un cadru legislativ şi instituţional mai ceva ca în Europa. Se creează impresia că Guvernul se invidiază singur pe dînsul pentru mediul investiţional atractiv, pe care chipurile l-a creat. Dar, paradoxul, cadru avem dar investiţii NU! Şi mai puţine — investiţii străine directe. Le au cei, care se laudă mai puţin, dar fac mai mult: Romînia (de aproape 3 ori mai mult decît noi pe cap de locuitor), Estonia (de 11 ori mai mult), Ungaria (de 14 ori), Cehia (de 15 ori).

În lunile ianuarie-iunie, curent, inflaţia a atins cota de 7,4%. Preţurile cresc masiv, mai ales, la produsele şi serviciile de bază, de primă necesitate pentru oamenii cu venituri mici. Preţurile medii la medicamente au sporit cu 15,9% după majorarea TVA de către actuala guvernare.

Pe parcursul acestei jumătăţi de an preţurile la carburanţi au crescut în 3 rînduri, iar tarifele la gazele naturale — au crescut de două ori. Ce soluţii eficiente oferă guvernul? Cine va suporta aceste cheltuieli suplimentare uriaşe, căzute pe umerii populaţiei, estimate la circa 1 miliard de lei? Şi, în general, ce măsuri serioase şi eficiente de contracarare a fenomenelor social-economice negative a propus actuala guvernare? Nu prea sunt!… Populaţia urmează să suporte, ca de obicei, toate consecinţele de pe urma guvernării alese!

Conform ultimelor date disponibile, fiecare al treilea cetăţean al RM (29%) se află în sărăcie absolută, iar fiecare al şaselea (16%) — în sărăcie — extremă. În mediul rural aceşti indicatori sunt pur şi simplu zguduitori. Iată rezultatul operei comuniste de “modernizare a tarii întru bunastarea poporului”!

Şi avînd în vedere aceste adevăruri, Guvernarea actuală ar face cel mai mare, primul şi ultimul serviciu acestui popor — sa-si recunoasca falimentul si sa plece!

Serafim URECHEAN
Preşedinte al Fracţiunii AMN în Parlamentul RM

Serviciul de presă AMN
Alocuţiunea dlui Serafim Urechean pe marginea proiectuuil de lege nr. 2939 referitor la protecţia socială porpusă de Guvern în legătură cu majorarea tarifelor la gazele naturale Declaraţie a dlui Serafim Urechean, preşedinte al A.M.N., în legătură cu atacul autorităţilor comuniste împotriva postului Pro TV Chişinău