Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţia Fracţiunii AMN în debutul sesiunii parlamentare, prezentată de dl Serafim Urechean la şedinţa din 6 octombrie 2006

|versiune pentru tipar||
AMN / 6 octombrie 2006
Alianţa “Moldova Noastră”Stimate domnule Preşedinte al Parlamentului!
Stimaţi deputaţi şi onorată asistenţă!

Am propus convocarea unei şedinţe speciale a Parlamentului Republicii Moldova, la care să discutăm criza economică din ţară. Dar n-aţi dorit să susţineţi această iniţiativă.

Spre sfîrşitul sesiunii precedente am ascultat aici raportul prim-ministrului Tarlev despre situaţia ţării. Fracţiunea AMN a subliniat atunci caracterul lui manipulator şi nerealist. Am scos în evidenţă efectele distructive, pe care Puterea comunistă le are asupra vieţii cetăţenilor. Şi am sugerat actualei guvernări să facă ultimul şi principalul serviciu acestui popor — să plece benevol, fără a mai aştepta expirarea mandatului.

A fost un apel sincer, dincolo de caracterul lui politic. Schimbările dinamice ale conjuncturii regionale, extinderea pînă la Prut a Uniunii Europene, dar, mai ales, dreptul cetăţenilor Moldovei de a obţine o calitate europeană a vieţii — iată doar cîteva motive pentru care ţara trebuie să fie salvată de o guvernare, care frînează dezvoltarea Republicii Moldova.

S-a schimbat oare ceva de la încheierea precedentei sesiuni? Da — a mai trecut timp, pe care Republica Moldova l-a pierdut din cauza acestei guvernări! Indicatorii social-economici au devenit şi mai alarmanţi. Tot mai frecvente sunt rapoartele critice ale instituţiilor internaţionale. Iar în interior gruparea oligarhilor roşii şi-a intensificat acţiunile represive împotriva oponenţilor politici, atacul asupra culturii şi a istoriei naţionale, eforturile de preluare a controlului asupra unor noi afaceri. De fapt, în aceste condiţii, noi suntem bombardaţi deja timp de peste 5 ani cu rapoarte triumfaliste. Pe cînd efectele acestei guvernări vor fi resimţite tot mai dur de fiecare cetăţean, care va plăti din greu şi propria supravieţuire, şi greşelile Puterii comuniste.

Voi face doar o scurtă trecere în revistă a datelor, prin care experţii arată erorile sau lipsa politicilor guvernamentale.

Din an în an, industria moldovenească merge pe calea dispariţiei… Numai în ianuarie-august 2006 întreprinderile din sector au fabricat cu 5,7% mai puţină producţie, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Aici s-a manifestat şi ponderea impunătoare a industriei vinicole, care s-a diminuat cu 48%. Ea a condus şi la o scădere mare de ansamblu, cu 19%, în sectorul întreprinderilor alimentare şi a băuturilor. Efectele asupra economiei şi a situaţiei sociale din satele Moldovei se manifestă prin reducerea volumului şi a preţurilor de achiziţionarea producţiei agricole. Dar, în general, diminuarea continuă a producţiei industriale demonstrează declinul economiei reale şi lipsa surselor interne de venit ale ţării.

Una dintre soluţii ar fi majorarea volumului de exporturi. Dar, Guvernul, deocamdată, pierde pieţele tradiţionale de desfaceri pentru produsele moldoveneşti şi s-a dovedit a fi incapabil să valorifice noile oportunităţi. Preferinţele comerciale acordate de ţările Uniunii Europene au rămas fără efecte palpabile din cauza neconformării la sistemele internaţionale de control al calităţii. Cum putem miza pe piaţa europeană atunci, cînd produsele autohtone sunt necompetitive chiar şi pe piaţa internă. Cumpărăm de peste hotare produse zootehnice, struguri, castraveţi, peşte, legume şi fructe conservate, ţigarete şi băuturi nealcoolice. În ţara noastră agrară importul produselor de provenienţă agricolă anul acesta a crescut deja cu 17 la sută faţă de anul trecut, constituind aproape 50 % din volumul total al importurilor.

Deficitul comercial devine o problemă macroeconomică primordială a Moldovei. Experţii susţin că o ţară, care menţine mult timp un sold negativ al balanţei comerciale, îşi pierde suveranitatea economică. Volumul importurilor creşte de trei ori mai dinamic decît cel al exporturilor. Iar deficitul comerţului extern este mai mare decît volumul exporturilor moldoveneşti. Alunecarea ţării spre un deficit comercial masiv s-a datorat parţial şi aprecierii monedei naţionale din ultimul timp. Din păcate, operaţiunile Băncii Naţionale suferă de absenţa mecanismelor de responsabilitate practicate în majoritatea ţărilor europene. În primul trimestru al anului 2006 s-a înregistrat cel mai jos nivel al volumului net de investiţii străine directe (ISD) din ultimii ani, cu peste 43% mai puţin decît în aceiaşi perioadă a anului precedent.

Experţii Băncii Mondiale au determinat că Republica Moldova este pe locul 133, din 163 de state ale lumii, după puterea de cumpărare a cetăţenilor în raport cu Produsul Intern Brut obţinut în 2005 — mai jos decît Mauritania, Mozambique, Zimbabwe, Nicaragua, Honduras şi alte ţări.

Unicul ministru, care a recunoscut realităţile grave şi ineficienţa economiei moldoveneşti, a fost demis imediat de Voronin. Alianţa “Moldova Noastră” a pus la îndoială prognozele ireale, anunţate de Guvern la adoptarea bugetului pe 2006. Acum scăderea ritmurilor de creştere economică este confirmată şi de experţii Fondului Monetar Internaţional. Ei consideră că economia moldovenească va scădea pînă la o creştere de circa 3% anual, în comparaţie cu Azerbaidjan — 25,6%, Turkmenistan — 9%, Kazahstan — 8,3%, Tadjikistan — 8%, Armenia şi Georgia — 7,5%.

În schimb, creşte inflaţia şi mai ales preţurile la produsele şi serviciile vital necesare oamenilor, inclusiv, la produsele noastre proprii. Populaţiei, din nou, i se ascund perspectivele triste ale tarifelor din domeniul energetic, la serviciile comunale, la agentul termic în sezonul de iarnă, etc. Recent s-au înregistrat noi creşteri la preţurile medicamentelor — de pînă la 170 de procente. Iar despre perspectivele preţurilor la gaze în 2007 noi aflăm din presa ucraineană — Ucrainskaia Pravda scrie că preţul pentru o mie de metri cubi de gaze pentru Moldova va fi de cca 200 de dolari americani. De ce tac guvernanţii noştri.

În acelaşi timp, sporul salariilor, dar şi al pensiilor, este departe de promisiunile de 300 de dolari, în mediu, pe lună, copiate de comunişti în timpul alegerilor parlamentare. Cel mai prost remuneraţi rămîn a fi categoriile cele mai numeroase (lucrătorii din agricultură şi silvicultură — cu o medie lunară de 732 lei) şi categoriile cele mai importante pentru educaţia şi sănătatea populaţiei (angajaţii din învăţămînt — cu 1212 lei pe lună, şi cei din sfera ocrotirii sănătăţii şi asistenţei sociale — cu un salariu mediu lunar de doar 1291 lei). Noul sistem de salarizare, conduce la prognoza oficială, cum că la finele implementării lui, în 2010, salariul mediu va fi de 2304 de lei. Constat dezamăgirea totală a bugetarilor de pe urma a încă o lege ineficientă. În sfera bugetară, în august, curent, salariul mediu a fost cu 60 de lei mai mic decît în luna precedentă — iată rezultatul şocant la reformei în salarizarea acestui sector.

În acelaşi timp, Fondul asigurărilor sociale de stat ar avea nevoie de un surplus de 3 miliarde de lei pentru a putea plăti persoanelor de vîrsta a treia pensii care să corespundă minimului de existenţă, calculat după noua metodologie. Fiecare al cincilea locuitor al republicii este pensionar. Cetăţenii apţi de muncă continuă să fugă din această ţară, pleacă la lucru peste hotare, lăsînd acasă copiii mici şi părinţii bătrîni.

Cum crede actuala guvernare că v-a face faţă unor asemenea situaţii şi sarcini sociale cu o economie, pe care a adus-o în pragul falimentului? Ca să nu mai vorbim de performanţa economică în calitate de condiţie a aderării la Uniunea Europeană. Este evident — Republica Moldova, deşi a făcut opţiuni politice proeuropene, demonstrează lipsa capacităţii de autoguvernare! Efectele aflării comuniştilor la putere devin catastrofale pentru ţară şi pentru şansa noastră europeană. Nu întîmplător şi Grupul Internaţional de Criză a dat aprecieri îngrijorătoare în legătură cu frînarea reformelor şi situaţia critică din Republica Moldova.

Stimaţi colegi!

Vreau să accentuez — Alianţa “Moldova Noastră” priveşte toate lucrurile spuse mai sus în contextul capacităţii noastre de a avansa rapid pe calea integrării europene. Iar, începînd cu 1 ianuarie 2007, standardele care pînă acum erau opţionale pentru ţara noastră, devin condiţii obligatorii ale vecinătăţii cu Uniunea Europeană. Şi chiar dacă ne-am convins că actuala formulă a Parlamentului Republicii Moldova este ineficientă în ce priveşte alinierea la legislaţia europeană, trebuie să închei această declaraţie cu un apel faţă de majoritatea comunistă şi aliaţii ei parlamentari — vă chem să îndepliniţi fără abateri angajamentele pro-europene ale ţării, iar dacă sunteţi incapabili de aşa ceva, atunci vă sugerez încă o dată să renunţaţi benevol de la Putere.

Vă mulţumesc.

Serafim Urechean
Preşedinte AMN

Serviciul de presă AMN
Comunicat de presă al Alianţei “Moldova Noastră” Poziţia AMN faţă de votarea componenţei CCA. Alocuţiunea dlui Anatol Onceanu în Parlament