Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţie a Fracţiunii AMN: “Roşca şi Voronin privatizează democraţia în Republica Moldova”

|versiune pentru tipar||
AMN / 21 decembrie 2006
Alianţa “Moldova Noastră”Fracţiunea AMN în ultimul an, în repetate rânduri, a informat opinia publică despre planurile coaliţiei Roşca-Voronin de a lua sub control politic şi privat posturile publice municipale: Radio Antena “C” şi Euro TV Chişinău. Acestea erau singurele medii de informare alternative cu impact major. Este o apreciere generală faptul , că ele respectau principiile echidistanţei şi imparţialităţii, prezentau diferite puncte de vedere, ofereau acces egal reprezentanţilor puterii şi opoziţiei, cetăţenilor, societăţii civile. Monitorizările independente demonstrează, că Antena C şi Euro-TV au respectat mai mult decât orice alt canal standardele instituţiilor publice ale audiovizualului.

Aceste canale au deranjat Puterea şi aliaţii ei, care au hotărât din start să le privatizeze şi au inclus acest obiectiv în târgul lor politic. Servind acest scop, autorii Codului Audiovizualului au scos posturile publice locale în afara proiectului iniţial al legii. Iar liderul PPCD, Iurie Roşca, a declarat deschis: “aveţi cuvântul meu de onoare că posturile Antena C şi Euro-TV vor fi privatizate”. Este evidentă legătura acestei promisiuni cu poziţia exprimată ieri în conferinţă de presă de liderul PCRM, Vladimir Voronin.

Consiliul Europei, atât prin expertizele oferite la proiectul de Cod al Audiovizualului, cât şi prin recomandările speciale privind viitorul celor două posturi municipale, au insistat să fie păstrat statutul lor public. E drept — ei au oferit variante, dar în expertize lipseşte orice referinţă la o posibilă privatizare a lor. Anume din acest motiv, în varianta finală a Codului, autorii lui au introdus prevederi foarte generale, care exclud din text privatizarea, dar le oferă posibilitatea să speculeze legea anume în acest scop.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, fracţiunile PPCD şi PCRM din Consiliul municipal, primarul general interimar la implementarea Codului Audiovizualului îndeplinesc anume această comandă politică — de a privatiza Antena C şi Euro-TV. Chiar dacă sunt impuşi să încalce flagrant legislaţia în vigoare.

Atragem atenţia, că articolul 66, alineat 2, al Codului interzice autorităţilor publice locale să fie fondatoare doar ale radiodifuzorilor privaţi şi nu este nici o prevedere care să interzică fondarea celor publici. În acelaşi timp, articolul 11, alineat 1, litera n) din Legea privind administraţia publică locală, permite unităţilor acesteia de nivelul doi “întreţinerea expoziţiilor, teatrelor, televiziunilor publice şi a altor instituţii…” Este absolut evidentă lipsa contradicţiilor dintre cele două acte, care devin complementare. Nu există nici o justificare legală a privatizării posturilor Antena “C” şi Euro-TV Chişinău.

Cu toate acestea:

Drept consecinţă, au urmat noi şi noi ilegalităţi:

În concluzie, toate aceste şi alte acţiuni orientate spre privatizarea posturilor publice municipale de radio şi televiziune sunt ilegale, prejudiciază grav interesele majore ale publicului şi pot provoca atitudini negative faţă de Republica Moldova — în plan extern, şi tensiuni social-politice periculoase — în plan intern. Cu atât mai mult, că ele se înscriu într-un context larg al acţiunilor antidemocratice, în care PPCD şi PCRM fac un joc de interese comun în detrimentul întregii societăţi moldoveneşti. Singura soluţie constă în stoparea procesului de privatizare, anularea tuturor deciziilor abuzive şi reorganizarea posturilor Antena C şi Euro-TV Chişinău în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Refuzul de a constitui o Comisie specială pentru exercitarea controlului parlamentar asupra implementării Codului deconspiră totalmente planurile ilegale de privatizare a posturilor municipale.

Fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră” prezintă aceste argumente pentru a sensibiliza încă o dată: Consiliul Europei; Uniunea Europeană; Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa; toate misiunile diplomatice acreditate în ţara noastră; organizaţiile naţionale şi internaţionale de apărare a libertăţii presei şi a drepturilor omului; precum şi întreaga societate civilă.

Solicităm tuturor să ia atitudine faţă de evenimentele, la care ne-am referit, şi să acţioneze hotărât pentru a determina conducerea actuală a Republicii Moldova să respecte regulile democraţiei şi ale statului de drept.

Serviciul de presă al AMN
Comunicat de presă al Alianţei “Moldova Noastră” Declaraţia Fracţiunii AMN prezentată de către dl Serafim URECHEAN în finalul şedinţei Parlamentului din 22 decembrie, 2006