Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Alocuţiunea dlui Serafim Urechean, Preşedinte al Fracţiunii AMN, în şedinţa de încheiere a sesiunii şi a anului parlamentar 2007

|versiune pentru tipar||
AMN / 28 decembrie 2007
Alianţa “Moldova Noastră”

Domnule Preşedinte al Parlamentului!
Stimaţi colegi deputaţi!
Onorată asistenţă!

Aprecierea corectă şi sinceră a evoluţiilor din 2007 este importantă mai ales pentru ca să ştim la ce ne putem aştepta în noul an. Şi, dacă în 2005–2006 s-au adoptat o serie de acte legislative noi, lăudate de coaliţia procomunistă ca fiind mari succese pe calea democratizării, în decursul anului curent toată lumea s-a convins de efectele nule sau negative ale acelor pseudo-reforme. Până şi puţinele rezultate cu adevărat bune au fost anulate tocmai de cei, care le-au iniţiat.

Sesiunea de primăvară-vară a început prin aplicarea unui nou Regulament, ce contravine în multe privinţe spiritului parlamentar. El a anulat şi accesul liber al cetăţenilor la şedinţele plenare, anulând transmisiunile şedinţelor în direct la radio şi televiziune. Sesiunea de toamnă-iarnă s-a încheiat prin introducerea unor limitări şi bariere suplimentare în Codul Electoral, inclusiv anulându-se reducerea pragului de acces în Parlament, ce era în 2005 una din justificările celor care l-au votat pe Voronin. Startul şi finalul anului parlamentar au în comun alianţa dintre grupurile PCRM şi PPCD în votarea unor acte ce limitează şansele de democratizare a Republicii Moldova. Abordez acest subiect, pentru că membrii partidelor democratice care au format coaliţii la nivel local după alegerile din 2007 ne-au cerut şi în Parlament o solidarizare a forţelor democratice. În ultimele săptămâni avem, însă, dovezi contrare. Puterea face totul pentru a preveni izolarea fracţiunii majoritare, pentru a improviza un consens politic în jurul său şi a stimula pulverizarea Opoziţiei. Spre regret ea are succes pe moment, pentru că unii lideri necomunişti sunt şantajabili, slabi de fire, sau legaţi prin interese, ce-i fac dependenţi de clanul aflat la Putere.

Coaliţia cu comuniştii le permite acestora să simuleze în continuare procesul de reforme şi să substituie adevăratul parteneriat parlamentar, la care am subscris cu toţii pentru realizarea obiectivelor de integrare europeană a Republicii Moldova. E clar deja că până în 2009 rămân fără perspective de ameliorare: Justiţia, Drepturile Omului, Economia de piaţă, Statul de drept, Libertatea presei, Autonomia autorităţilor locale. Integrarea europeană a Republicii Moldova stagnează din cauza acestui tip de stabilitate. În schimb, coaliţia din Parlament oferă liderului comunist confortul politic şi spaţiul necesar pentru manevrele lui revanşarde şi agresive, inclusiv cele anti-româneşti, care sunt implicit anti-europene.

Ca să nu mă îndepărtez de tema reformelor, declar încă o dată că actuala conducere a Republicii Moldova respinge integrarea europeană a ţării, deoarece refuză să pregătească şi să depună în acest sens un demers oficial, aşa cum a propus Alianţa “Moldova Noastră”.

De altfel, cine a fost atent a observat că recent la Bruxelles Voronin a recunoscut că nu vrea să integreze Moldova în Uniunea Europeană (ci invers — să aducă aici standardele europene).

Fracţiunea Alianţa “Moldova Noastră” reiterează şi la finalul lui 2007 aprecierile din anii precedenţi — la nivel parlamentar continuă regresul în raport cu normele şi realizările democratice, se încalcă principiile de elaborare transparentă a actelor legislative şi regulile de examinare a acestora, se ignorează sarcina de control a aplicării legislaţiei, în special a activităţii Guvernului, coaliţia majoritară lobează interese de grup în defavoarea celor publice. Cu toate că a fost adoptat un număr mare de legi şi hotărâri, impactul lor asupra vieţii populaţiei este aproape minor, cu excepţia cazurilor când devine absolut destructiv. Iată de ce se oamenii au o percepţie negativă asupra Parlamentului, ca instituţie, şi, în particular, asupra deputaţilor. În acest context, aş avea chiar o rugăminte pentru presă — să facă referinţe concrete la cei care adoptă legile controversate. Fracţiunea AMN are în majoritatea cazurilor poziţii separate şi respingem orice asociere cu deciziile luate la comandă de maşina parlamentară de vot — fie cu reformele pseudo-liberale ale lui Voronin, cu Bugetul de stat al PCRM, cu Strategia Naţională de Dezvoltare, şi altele.

De altfel, în privinţa ultimului document menţionat, mai bine era votat în forurile partidelor care l-au susţinut, pentru a nu face de ruşine Parlamentul ţării. Adoptarea lui confirmă o practică anormală — de fiecare dată la sfârşitul sesiunii şi anului, contrar Regulamentului, într-o manieră alertă se adoptă acte necalitative, dubioase, cu un caracter deschis propagandistic şi, uneori, chiar mafiot. Şi manierea de adoptare, şi conţinutul sterp, fără angajamente, fără responsabili şi fără termene concrete de realizare, au impus rebotezarea Planului în Strategie, transformându-l într-un material de propagandă şi de stoarcere a fondurilor din donatorii străini.

În schimb, iniţiativele legislative ale Opoziţiei sunt ţinute în sertare cu lunile sau cu anii. Unele dintre ele sunt plagiate de guvernanţi în forme convenabile numai lor. Iniţiativele deputaţilor AMN cu privire la sursele de energie regenerabilă au fost ţinute, până când Guvernul a înţeles potenţialul lor, a clonat proiectul, iar acum rafinăria petrolieră de la Giurgiuleşti vor să o dezvolte în staţie de producere a biocombustibilului.

Sunt ignorate nenumăratele, în aceşti ani, propuneri ale Alianţei “Moldova Noastră” de a adopta o strategie de dezvoltare a agriculturii, de a crea fonduri de intervenţie ale statului pentru stabilizarea pieţii cerealiere şi de a suplimenta alocaţiile Bugetului de stat pentru fondurile locale de subsidii pentru agricultori.

La recenta adoptare a Bugetului de stat Fracţiunea AMN a schimbat tactica, punând accentul pe trei amendamente prioritare: unu — suplimentarea cu 500 de milioane de lei a alocaţiilor la bugetele teritoriale, doi — sporirea cu 300 de milioane de lei a subsidiilor de stat pentru ţărani şi trei — majorarea alocaţiilor sociale: la naşterea primului copil până la 5000 de lei, la naşterea următorilor până la 3000 de lei, precum şi dublarea pensiilor de bătrâneţe şi a celor sociale. Dar şi în această formulă simplă şi clară Puterea a respins, de fapt, cerinţele legitime ale populaţiei, căci bugetul de stat e format din contribuţiile tuturor cetăţenilor, inclusiv ale celor peste 50 de procente, care astăzi susţin Opoziţia. De altfel, în lipsa progresului economic, cel mai mult contribuie anume alegătorii democraţi, forţa de muncă alungată la câştig peste hotare, de unde vin remitenţele ce alimentează Bugetul.

Actuala guvernare a arătat şi în acest an că-i place să ascundă veniturile potenţiale la buget, după care le scoate şi le împarte prioritar celor ce o slujesc. În 2007 s-au aprobat tocmai trei rectificări ale bugetului de stat pe anul curent, care însumează aproape circa 1,6 miliarde de lei, în mare parte cheltuiţi ilegal înainte de a primi aprobarea Parlamentului. Este explicabil de ce la ultima rectificare peste 50 de milioane a primit “Teleradio-Moldova”, la care Voronin şi partidul său beneficiază de deservire exclusivă, iar ţăranii loviţi de secetă au fost din nou ignoraţi…

O altă iniţiativă a Fracţiunii AMN, pe care majoritatea parlamentară a refuzat s-o includă pe ordinea de zi, este cel care vizează amânarea până în 2015 a legii 208, prin care se retrage dreptul la activitate de întreprinzător pe bază de patentă, fapt ce afectează între 40–60 de mii de oameni. Lipsindu-i de surse pentru existenţă, comuniştii îi alungă din familii şi din ţară, la muncă peste hotare, făcând loc cu acest preţ reţelelor de super-markete, de la care cred că au mai mult folos.

Parlamentul, din păcate, rămâne un instrument de satisfacere a intereselor de grup ale comuniştilor, la care se asociază uneori şi alţi doritori de beneficii din partea Puterii. În lipsa unui respect elementar faţă de mandatul de reprezentare pe care îl avem fiecare dintre noi, deputaţii Alianţei “Moldova Noastră” sunt tot mai des în situaţia de a aplica forme mai dure de apărare a poziţiilor şi a drepturilor legitime. Declar deschis, de pe acum, că începând cu următoarea sesiune, la orice abatere principială a majorităţii şi a conducerii parlamentare de la Regulament vom bloca activitatea Parlamentului. Pe această notă, vă mulţumesc pentru atenţie!

Urez sărbători fericite tuturor cetăţenilor ţării!

Serviciul de presă al AMN
Comunicat de presă al Alianţei “Moldova Noastră” IPNA arată că se postează în afara legii atacând opiniile membrilor CO