Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Comunicat de presă al Alianţei “Moldova Noastră”

|versiune pentru tipar||
AMN / 4 noiembrie 2008
Alianţa “Moldova Noastră”

Delegaţia Alianţei “Moldova Noastră”, care a reprezentat Partidul în cadrul Congresului ELDR de la Stocholm, pe 30–31 octombrie, ne-a adus la revenire o veste îmbucurătoare — ea a obţinut ca forul continental suprem al liberal-democraţilor reformatori să adopte o Rezoluţie specială dedicată ţării noastre, pe care o prezentăm mai jos opiniei publice:

“Viitorul european al Republicii Moldova”

ELDR îşi exprimă îngrijorarea privind angajamentul Guvernului de a servi interesele cetăţenilor moldoveni. De când a fost proclamată independenţa, rezultatele obţinute de către guvernele Republicii Moldova au fost sub aşteptările cetăţenilor.

ELDR recunoaşte dorinţa cetăţenilor moldoveni de a avea un stat democratic şi de a obţine integrarea europeană. Aceasta dorinţă creşte în rândurile populaţiei şi acum opt din zece cetăţeni optează pentru accederea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Dar, Guvernul Republici Moldova nu a adoptat nici o strategie de pregătire în vederea realizării acestui obiectiv naţional. Rezultatele obţinute la sfârşitul termenului de implementare a Planului Comun de Acţiuni UE-RM, semnat în 2005, confirmă faptul că, atât timp cât Moldova se va afla sub regim comunist, perspectiva integrării europene este nesigură.

ELDR consideră că două puncte de referinţă sunt esenţiale pentru o mai bună înţelegere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană:

  1. Acordul de Parteneriat şi Cooperare, semnat în 1994, care din păcate a intrat în vigoare doar în 1998 şi a dat Republicii Moldova statutul de partener direct al Uniunii Europene. Prin acest acord UE a sprijinit eforturile de consolidare a democraţiei şi de finalizare a tranziţiei spre economia de piaţă. Respectiv, Moldova s-a angajat să adere la principiile democratice, principiile dreptului internaţional, ale drepturilor omului si ale economiei de piaţă.
  2. Planul de Acţiuni UE-RM, semnat în februarie 2005, a amplificat acest parteneriat, incluzând Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate. Astăzi, Planul de Acţiuni UE-RM se dovedeşte a fi un test eşuat pentru guvernul actual, care nu a reuşit să-şi dovedească sinceritatea şi dorinţa de aderare la UE. Cele câteva reforme făcute în contextul Planului de Acţiuni UE-RM sunt, de fapt, simple speculaţii emise pentru careva interese politice înguste, iar puţinele aspecte pozitive sunt fragile, câteva înregistrând deja regrese.

Astfel, ELDR afirmă că Republica Moldova trebuie să-şi respecte obligaţiile cu privire la respectarea drepturilor omului, implementarea recomandărilor Consiliului Europei, ce au ca scop consolidarea instituţiilor democratice, independenţa judiciară, lupta împotriva corupţiei, libertatea presei şi accesul la informaţie.

Cu toate că a beneficiat de suport financiar din partea Uniunii Europene, Republica Moldova, practic, refuză să evalueze acurateţea şi eficienţa modalităţii de absorbţie a fondurilor Europene, precum şi gradul de armonizare a standardelor naţionale cu cele europene, inclusiv, cercetarea finanţelor publice.

Congresul critică guvernul comunist pentru faptul că Moldova rămâne în afara listei potenţialilor candidaţi pentru extindere, luaţi în considerare de către Uniunea Europeană. Pierderea perspectivei de Integrare Europeană ar avea un efect fatal asupra Moldovei, ar influenţa negativ reformele democratice şi economice, ar devia investiţiile străine, dezavantajând Moldova în toate relaţiile ei externe. Chiar şi în condiţiile actuale, pentru a obţine un răspuns pozitiv din partea Uniunii Europene asupra liberalizării schimbului comercial şi circulaţiei cetăţenilor, Moldova ar trebui să-şi justifice solicitările prin iniţierea oficială a cererii de aderare, şi asumarea cerinţelor impuse de Acquis-ul comunitar.

Astfel:

Stocholm. Clarion Sign Conference Room

Centrul de Presă al AMN
Cazul Papuc — apogeul batjocorii comuniste faţă de popor Comunicat de presă al Alianţei “Moldova Noastră”