Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Comunicat de presă al AMN privind iniţiativa AMN de stabilire a datei alegerii Parlamentului

|versiune pentru tipar||
AMN / 24 decembrie 2008
Alianţa “Moldova Noastră”

Deputaţii Fracţiunii AMN au înaintat proiectul de hotărâre privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului. Această iniţiativă legislativă intervine în condiţiile în care reprezentanţii actualei Puteri au creat o atmosferă incertă în legătură cu termenele de desfăşurare a următoarelor alegeri parlamentare, ceea ce îngrijorează întreaga societate şi observatorii externi. Reacţionând la semnalele date de monitorii procesului pre-electoral, dar având în vedere şi riscurile majore la care poate fi supusă ţara prin tergiversarea scrutinului parlamentar, Fracţiunea AMN a înregistrat proiectul, expus mai jos, sub numărul 3552 pe 23 decembrie 2009 şi va insista în Biroul Permanent ca el să fie adoptat până la încheierea actualei sesiuni.

Conţinutul iniţiativei legislative nr. 3552 din 23.12.2008 a deputaţilor AMN:

“Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu art.73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 47 al Regulamentului Parlamentului se înaintează spre examinare în Parlament cu titlul de iniţiativă legislativă proiectul Hotărîrii Parlamentului privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului.

Deputaţii (semnatari):

Pleşca Ion, Susarenco Gheorghe, Lipcan Alexandru, Bujor Leonid

Proiect

Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului

În legătură cu expirarea, la 6 martie 2009, a mandatului Parlamentului de legislatura a XVI-a, în temeiul art. 76 alin. (2) din Codul Electoral, Parlamentul adoptă prezenta hotărîre:

Art.1. Se stabileşte data de 22 martie 2009 pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentului.

Art. 2. Prezenta Hotărîre întră în vigoare la data publicării.

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova

(care urmează să parafeze în caz de adoptare)

Notă explicativă la proiectul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului

Articolul 63, alin.(1), din Constituţia Republicii Moldova prevede, că Parlamentul este ales pe un mandat de 4 ani. Curtea Constituţională, prin Hotărîrea nr. 31 din 10 noiembrie, 1997, a interpretat articolul 64, alin. (1). din Constituţie şi a stabilit că durata mandatului Parlamentului se calculează începînd cu data cînd au loc alegerile deputaţilor în Parlament şi încetează după expirarea termenului de 4 ani de la data efectuării alegerilor parlamentare. Astfel, mandatul Parlamentului de legislatura a XVI-a va expira pe 7 martie, 2009.Conform articolului 67, alin.(1), din Constituţie, Parlamentul se întruneşte în două sesiuni pe durata unui an. În consecinţă, prima sesiune din 2009 urmează să înceapă în luna februarie a acestui an.

În temeiul articolului 102, alin.(1), din Regulamentul Parlamentului, prima şedinţă a legislativului din 2009 poate avea loc nu mai devreme de 5 februarie.

Avînd în vedere, că mandatul deputaţilor actualului Parlament expiră la 7 martie 2009 şi întru respectarea prevederilor articolului 76, alin. (2), din Codul Electoral, conform căruia data alegerilor parlamentare se stabileşte prin Hotărîrea legislativului cu cel puţin 60 de zile înaintea de ziua alegerilor, ţinînd cont de faptul că, actualul Parlament, după expirarea mandatului său, nu poate adopta acte normative şi luînd în consideraţie necesitatea transmiterii puterii legislative unui nou Parlament cu puteri plenipotenţiare, autorii propun adoptarea, în cadrul ultimei şedinţe plenare a sesiunii curente, a Hotărîrii privind stabilirea datei alegerilor Parlamentului.

Menţionăm, că potrivit articolului 8 din Codul Electoral alegerile au loc într-o singură zi, de duminică, sau oricare altă zi, indicată în actul de stabilire a alegerilor. Reieşind din importanţa acestui eveniment şi practica electorală din Republica Moldova, considerăm că ziua alegerilor urmează a fi stabilită într-o zi de duminică.

Prin proiectul de Hotărîre propunem stabilirea datei alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova pe 22 martie 2009.”

Atenţionăm că, textul de mai sus reprezintă un proiect de Hotărâre, aşa cum e compus el conform procedurii legislative, dar adoptarea lui şi conţinutul final urmează a fi decise de plenul Parlamentului. Fracţiunea AMN cheamă toţi parlamentarii să susţină această iniţiativă.

Centrul de presă al AMN
Fracţiunea AMN face bilanţul sesiunii şi legislaturii parlamentare Declaraţie a Preşedintelui AMN privind recenta întîlnire dintre V.Voronin şi I.Smirnov