Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţie a Fracţiunii AMN prezentată de deputatul Ion GUŢU în şedinţa Parlamentului, privind corupţia puterii

|versiune pentru tipar||
AMN / 25 decembrie 2008
Alianţa “Moldova Noastră”

Partidul comuniştilor, din cei 15 ani pe care recent i-a sărbătorit festiv, 14 ani a luptat contra şi s-a opus privatizării şi deetatizării proprietăţii de stat.

Numai în luna mai anului 2007, după mari presiuni ale organismelor internaţionale, a fost adoptată Legea “cu privire la administrarea şi deetatizarea proprietăţii de stat”, lege prin care toate funcţiile de realizare a acestui proces au fost transmise Executivului.

Pe parcursul perioadei acestei guvernări reprezentanţii coaliţiei roş-oranj continuă să arunce pietre în grădina guvernelor precedente, mai ales atunci când e vorba de privatizare. Demagogie în la acest compartiment s-a făcut destulă.

Dar este cert, că anume guvernările precedente, care au activat până la 2001, au ţinut piept, împreună cu populaţia, consecinţelor celor mai drastice reforme, în lipsa experienţei de tranziţie de la o economie centralizată la o economie de piaţă. Anume în acei ani a fost pusă temelia sectorului privat, care astăzi asigură 80% din Produsul Intern Brut.

Alianţa “Moldova Noastră” permanent a atenţionat actuala guvernări privind tergiversarea privatizării, administrarea proastă şi ineficientă de către ministere şi departamente a proprietăţii de stat, acumulărilor mizere în bugetul statului din vânzarea patrimoniului. De fiecare dată poziţia noastră întâmpina nemulţumiri din partea majorităţii parlamentare, reproşuri, învinuiri, trimiteri la anii precedenţi, atunci când dumneavoastră, actualii guvernanţi, vă scăldaţi în albia opoziţiei.

Dumnezeu a dat şi aţi ajuns să porniţi şi dumneavoastră carul privatizării, dar în alte condiţii, când situaţia e radical diferită de cea a mijlocului anilor ’90, ştiţi foarte bine acest lucru. Sincer să fiu, ne-am aşteptat la o abordare nouă, contemporană a procesului de privatizare. Am salutat faptul că majoritatea obiectivelor au fost înaintate pentru vânzare prin Bursa de Valori, care este mult mai transparentă, deşi nu exclude pe deplin posibilele fraude şi încălcări.

Dar evenimentele, mai bine zis vânzările şi înstrăinările de proprietate, care au avut loc în ultimele şase luni vorbesc de faptul, că de suntem martorii unei “prihvatizări” (termen foarte utilizat de comunişti în anii ’90) de mari dimensiuni şi bine dirijate de clanul mafiot, ce conduce ţara. Toate deciziile, regulamentele adoptate de către Guvern, de comisiile, care adoptă decizii de vânzare, au fost în aşa fel plămădite, ca să fie garantate rezultatele bine planificate de grupările respective.

Aceasta se confirmă prin faptul introducerii, de rând cu vânzarea prin intermediul Bursei de Valori şi concursului investiţional, a unei invenţii a Guvernului Tarlev, aşa-numitul “concurs comercial”, care după câteva vânzări poate fi numit liber şi direct “concurs corupţional”. O mare parte din obiective, întreprinderi au fost omise din lista celor nepasibile de privatizare, ca apoi, foarte simplu, numai prin decizia Guvernului să fie înaintate pentru vânzare, scop atins prin înlăturarea Parlamentului de la procesul de privatizare.

Atunci, când Parlamentul a plecat în vacanţă la 23 iulie 2008, Guvernul prin decizia sa întocmeşte lista obiectelor care vor fi privatizate. Printre acestea au fost nominalizate hotelul “Dacia” (cel din procesul pierdut la CEDO), sanatoriul “Moldova” din Odesa, sanatoriul “Moldova” din Truscoveţ, sanatoriul “Sănătatea” din Sergheevca, cantina Aparatului Guvernului, blocul nr. 3 de la Holercani şi altele. Primele trei din această listă pe parcursul multor ani, cu mari eforturi ale guvernelor precedente, au fost legalizate ca proprietate a Republicii Moldova pe teritoriul Ucrainei şi funcţionează în interesele cetăţenilor atât din ţara noastră, cât şi din alte ţări.

Faptul că aceste concursuri comerciale au devenit metoda principală de înstrăinare direcţionată, personificată a proprietăţii de stat se vede şi în lista celor 18 obiective şi întreprinderi înaintate pentru vânzare la ultima licitaţie, care puteau fi înaintate pentru vânzări prin intermediul Bursei de Valori. Dar problema este că prin bursă nu este garantată acapararea lor de persoanele acceptate, cu atât mai mult este mai dificil de garantat “otcatul”.

De rând cu multiple probleme, încălcări care se comit în procesul privatizării, graba, termenele restrânse, nu poate fi trecută cu vederea politica de formare a preţurilor patrimoniului, evaluarea şi aprecierea corectă a costului. Pentru a ascunde adevăratul scop de acaparare a bunurilor statului sânt utilizate cele mai diverse metode, care pot asigura formula “cu preţ de nimic imobile bune”. Numai câteva exemple de modalităţi de “prihvatizare”a patrimoniului statului:

 1. Majorarea capitalului social al companiei de asigurări “Moldasig” au fost aduse prejudicii statului 4 000 de milioane de lei.
 2. Transmiterea în arendă cu ulterioara vânzare a clădirii fostului departament de privatizare de pe strada Puşkin, viz-a-vis de Guvern, (2000m2) către banca fiului lui Voronin “Fincombanc”. Este nesemnificativ faptul că până la înstrăinare pentru reparaţia capitală a acestei încăperi Cancelaria de Stat a cheltuit 8 milioane de lei.
 3. Clădirea de pe str. Hînceşti, de unde a fost scos forţat Departamentul de Statistică. După eliberare a fost expusă vânzării la un preţ de 80 milioane lei. Variantă n-a fost acceptată de viitorul stăpân, care n-a dorit să achite bani grei. Atunci s-a mers pe altă cale. O parte a clădirii ( 4000m2) a fost transmisă de aceeaşi Cancelarie de stat în arendă, iar peste câteva luni a fost cumpărată la negocieri directe. Proprietari au devenit acei, care au fost preconizaţi de la bun început, Compania NIT, dar cu un preţ de 10 ori mai mic.
 4. Transmiterea la balanţa unei companii, “ Invizibil”, a doua clădiri pe str. Eminescu 52 şi 54 — o înstrăinare a două monumente istorice în interesul unei grupări mafiote.
 5. Sanatoriul din Odesa. Concursul comercial a fost efectuat cu încălcări ciudate. Din concurs au fost eliminaţi solicitanţi, care au propus un preţ mult mai mare decât cel, la care a fost realizat obiectul. Preţul final de 7 milioane de dolari este de râsul lumii. Dar cine este cumpărătorul? O firmă înregistrată în luna februarie anul 2008 cu un capital social de 5400 de lei. Pierderile statului sânt în jurul la 400 de milioane de lei.
 6. Aceeaşi soartă a avut-o şi Hotelul “Codru” proprietate a Guvernului, care în ajunul anului nou a fost vândut prin concurs comercial la un preţ de 5 milioane dolari SUA. Toată lumea se indignează — ce companie de audit a estimat acest patrimoniu? Dacă în general a fost efectuată această procedură obligatorie? Pierderile statului de la această vânzare sânt estimate la cel puţin 300 de milioane de lei. Această tranzacţie criminală este pe conştiinţa Fracţiunii PCRM.

Lista neagră poate fi continuată. Numai încă o cifră. În toţi anii trecuţi, de la toate privatizările, au fost acumulate în bugetul statului circa 1 miliard 500 milioane lei. După estimările noastre, numai în aceste 6 luni a guvernării doamnei Greceanîi suma prejudiciilor aduse statului depăşesc cifra vânzătorilor. Deci, peste 1 miliard 500 de milioane de lei — este cadoul de Anul Nou al Guvernului comunist. Apare o întrebare. Cum se pot întâmpla aşa fenomene de mare corupţie în condiţiile unei dictaturi? Răspunsul este unul. Numai atunci, când conducerea este implicată.

Dar unde este poziţia multor comunişti, membri ai Parlamentului? Mai ales veteranii, care totdeauna au fost “Fondul de aur al partidului comunist”. Tăcerea este o poziţie, dar nu se ştie care?

La rândul lor şi Curtea de Conturi, Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi alte organe de control au devenit ostatici ai regimului şi sânt paralizate şi ele de aceeaşi boală. Alianţa “Moldova Noastră” cere:

 1. Stoparea urgentă a procesului de privatizare în condiţiile unei crize financiare mondiale. Anume aşa au procedat mai multe state. Aceasta o confirmă şi rezultatul ultimelor vânzări, din sute de obiecte scoase la vânzare au fost vândute numai cinci.
 2. Curtea de Conturi să verifice evaluarea patrimoniului tuturor obiectelor realizate prin concursuri comerciale.
 3. Procuratura Generală să investigheze cazurile de privatizare ilicită, enumerate în această declaraţie.
 4. Atenţionăm toţi participanţii la privatizarea obiectelor prin concursuri comerciale, că vânzările care au fost şi vor fi efectuate de către actuala guvernare vor avea consecinţe juridice în legătură cu încălcările legislaţiei admise.
 5. Alianţa “Moldova Noastră” va monitoriza şi mai departe activitatea actualei guvernări şi, ca principala forţă de opoziţie, va întreprinde toate măsurile în limita legii pentru a nu admite mai departe jaful poporului şi a ţării

Atragem şi atenţia celor mai devotaţi aliaţi ai comuniştilor, participanţi şi ei la multiple proiecte corupţionale, să continue investigaţiile în căutarea adevăraţilor gangsteri ai tranziţiei şi tartori ai corupţiei.

Declaraţie a Preşedintelui AMN privind recenta întîlnire dintre V.Voronin şi I.Smirnov Alocuţiunea Preşedintelui Fracţiunii AMN, nerostită în semn de protest, la şedinţa de încheiere a sesiunii toamnă-iarnă 2008 a Parlamentului Republicii Moldova