Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Declaraţia Preşedintelui Partidului Social Democrat Victor Şelin în legătură cu semnarea acordului între PSD şi PCRM cu privire la constituirea Opoziţiei unite — parlamentare şi extraparlamentare

|versiune pentru tipar||
PCRMPSD / 12 aprilie 2013

În luna octombrie 2012, Partidul Social Democrat şi Partidul Comuniştilor din Republica Moldova au semnat acordul privind consolidarea eforturilor în scopul asigurării drepturilor cetăţenilor Republicii Moldova la exprimarea voinţei prin organizarea Referendumului republican legislativ privind aderarea Republicii Moldova la tratatele de constituire a Comunităţii Economice Euroasiatice, de formare a teritoriului vamal unic şi constituire a uniunii vamale. Fracţiunea PCRM a înregistrat iniţiativa legislativă privind numirea datei Referendumului de două ori, ultima fiind înregistrată, pentru sesiunea primăvară-vară 2013.

Însă, criza politică, care a dus la acordarea votului de neîncredere Guvernului AIE, a impus Partidul Social Democrat să introducă mai multe completări în acordul semnat anterior şi să lărgească lista sarcinilor comune. Sarcina politică de bază constă în a nu permite numirea unui nou guvern din componenţa fostei guvernări şi asigurarea drepturilor cetăţenilor de a-şi îndrepta greşelile făcute în timpul campaniei electorale parlamentare din 2010 prin organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

Conducîndu-ne de premizele reale în scopul garantării executării acţiunilor comune, precum şi înţelegînd necesitatea consolidării societăţii civile în lupta împotriva regimului antipopular şi antistatal al Alianţei pentru Integrare Europeană, Partidul Social Democrat a propus Partidului Comuniştilor din Republica Moldova să semneze, pentru a face public, principiile formării Opoziţiei unite — parlamentare şi extraparlamentare.

Deşi textul acordului nu prevede careva interese de partid în favoarea PSD, documentul prezentat în oficiul PCRM a rămas nesemnat şi nerealizat.

În cazul în care Preşedintele Moldovei a consultat partidele din AIE şi l-a desemnat în calitate de candidat pentru funcţia de Prim-ministru pe Vladimir Filat, căruia anterior Parlamentul i-a acordat vot de neîncredere acuzîndu-l atît pe Filat cît şi pe ceilalţi membri ai Guvernului de implicare în acte de corupţie şi abuz în serviciu, considerăm drept nepermisă atitudinea PCRM de a tărăgăna analizarea şi semnarea acordului de constituire a Opoziţiei unite.

În adresa PSD, dar şi a mea personală, vin mai multe adresări din partea membrilor PCRM, care doresc să cunoască detaliile acordului propus, fiind îngrijoraţi că refuzul conducerii PCRM de a semna documentul ţine de interesele înguste ale PSD sau anumite pretenţii de cadre. Drept bază a constituit declaraţia Preşedintelui PCRM precum că Partidul Social Democrat doreşte să se folosească de Partidul Comuniştilor pentru a accede în Parlament.

Considerăm, că cetăţenii ţării trebuie să aibă posibilitatea de a-şi alege preferinţele politice în bază de concurenţă. De aceia, PSD şi PCRM trebuie să meargă în alegeri separat, dar cu sarcini şi programe apropiate. În acelaşi timp, PSD a declarat şi confirmă, că este gata să formeze o coaliţie cu PCRM în viitorul Parlament.

Acestea şi alte puncte au fost expuse în proiectul acordului de creare a Opoziţiei unite.

În scopul de a exclude anumite interpretări despre sarcinile şi scopurile PSD în constituirea Opoziţiei unite, dar şi lipsa de careva limitări din partea PCRM cu privire la prezentarea publică a proiectului textului acordului, îl prezentăm în format complet.

În cazul în care PCRM va refuza semnarea acordului de formare a Opoziţiei unite pînă la aprobarea de către Parlamentul Republicii Moldova a programului şi componenţa noului Guvern AIE, PSD va considera drept refuz din partea PCRM de a consolida eforturile partidelor şi societăţii civile în lupta pentru înlăturarea AIE de la guvernare. În acest caz, PSD nu va considera PCRM drept partid parlamentar de opoziţie şi-şi va expune poziţia despre responsabilitatea PCRM faţă de populaţia Moldovei.

Proiect

DECLARAŢIA COMUNĂ a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi Partidului Social Democrat privind constituirea Opoziţiei Unite — parlamentare şi extraparlamentare

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) şi Partidul Social Democrat (PSD),

PORNIND de la aprecierea similară a situaţiei de criză politică de sistem, precum şi a situaţiei de criză economico-socială din Republica Moldova,

CONŞTIENTIZÎND faptul, că actuala guvernare cu denumirea de Alianţa pentru Integrare Europeană, formată din Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Democrat din Moldova şi Partidul Liberal, au subjugat toate puterile în stat şi au transformat construcţia statală într-un clan politico-oligarhic cu instaurarea dictaturii,

CONŞTIENTIZÎND că Alianţa pentru Integrare Europeană utilizează toate pîrghiile posibile în administrarea întreprinderilor de stat şi gestionarea bugetului în scopul îmbogăţirii personale şi sărăcirea statului,

CONŞTIENTIZÎND că integrarea în spaţiul European, care a impus colaborarea instituţională cu structurile UE şi FMI şi acceptarea tuturor condiţiilor acestora, a adus la o confruntare directă a cetăţenilor Republicii Moldova cu necesităţile şi practicile impuse, iar în ultimii ani, au avut loc noi schimbări social-economice şi au apărut noi factori care au influenţat la direct situaţia şi nivelul de trai al populaţiei,

CONŞTIENTIZÎND că protecţia cetăţenilor Republicii Moldova este un obiectiv de o importanţă majoră pentru societatea noastră, fiind o componentă de bază a responsabilităţilor constituţionale a guvernării, destinată pentru a asigura drepturile şi libertăţile cetăţenilor, inclusiv exprimarea voinţei în cadrul referendumurilor şi participarea directă în administrarea treburilor statului,

PORNIND de la necesitatea asigurării şi protejării drepturilor cetăţenilor, informarea şi educarea, apărarea şi reprezentarea intereselor acestora,

ACŢIONÎND în scopul excluderii metodelor de lucru implementate de AIE cu utilizarea schemelor de corupţie şi furturi de bani publici, reanimării şi funcţionării principiului separării puterilor în stat, oferirii posibilităţii cetăţenilor la un control public asupra activităţii Preşedintelui, Parlamentului şi Guvernului,

RECUNOSCÎND că consolidarea eforturilor va readuce o speranţă în rîndurile cetăţenilor şi-i va face activi, pentru implicarea în procesele politice, care au loc în ţară,

LUÎND ÎN CONSIDERAŢIE obligaţiile, împuternicirile, garanţiile şi acordul reciproc;

PCRM ŞI PSD CONSTITUIE OPOZIA UNITĂ — PARLAMENTARĂ ŞI EXTRAPARLAMENTARĂ.

În acest scop, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova şi Partidul Social Democrat îşi propun realizarea următoarelor obiective:

  1. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova şi Partidul Social Democrat vor elabora o strategie şi tactică comună de luptă împotriva politicii antisociale şi antistatale a Alianţei pentru Integrare Europeană;
  2. PCRM va depune toate eforturile pentru introducerea pe ordinea de zi în sesiunea parlamentară primăvară-vară a proiectului de Hotărîre de Parlament “Cu privire la numirea datei de desfăşurarea a referendumului republican legislativ privind aderarea Republicii Moldova la tratatele de constituire a Comunităţii Economice Euroasiatice, de formare a teritoriului vamal unic şi constituire a uniunii vamale” şi adresarea, împreună cu PSD, către membrii de partid şi societatea civilă în vederea consolidării pentru organizarea acţiunilor menite să impună Parlamentul să numească data referendumului în anul2013;
  3. Consolidarea electoratului protestatar în lupta contra guvernării formate din reprezentanţii partidelor AIE şi obţinerea de alegeri parlamentare anticipate;
  4. Elaborarea unui program comun de guvernare, care va fi discutat cu reprezentanţii societăţii civile;
  5. Participarea separată în campania electorală parlamentară garantînd populaţiei că în Parlamentul Republicii Moldova PCRM şi PSD vor forma o coaliţie comună de guvernare în baza fracţiunilor PCRM şi PSD;
  6. Elaborarea şi semnarea, pînă la demararea campaniei electorale parlamentare, a principiilor de funcţionare a coaliţiei parlamentare PCRM-PSD;
  7. Constituirea Camerei Obşteşti, drept organ de monitorizare şi control din partea societăţii civile a puterii avînd dreptul de sesizare a Curţii Constituţionale în cazul neconstituţionalităţii decretelor prezidenţiale, legilor şi hotărîrilor de Guvern;
  8. Consultarea principalelor probleme din societatea cu cetăţenii Republicii Moldova prin intermediul referendumurilor constituţionale, legislative şi consultative;
  9. Formarea unui front comun cu societatea civilă pentru păstrarea construcţiei statale, drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, independenţa şi integritatea teritorială a ţării, păstrarea neutralităţii şi suveranităţii;
  10. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova şi Partidul Social Democrat garantează societăţii civile implicarea reprezentanţilor săi în administrarea treburilor statului în proporţie de nu mai puţin de 50% din numărul de funcţii publice.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova şi Partidul Social Democrat sunt încrezute, că doar prin consolidarea eforturilor în cadrul Opoziţiei Unite — parlamentare şi extraparlamentare, este posibil de a stopa fărădelegile Alianţei pentru Integrare Europeană, de a impune Parlamentului să anunţe data referendumului republican legislativ privind aderarea Republicii Moldova la tratatele de constituire a Comunităţii Economice Euroasiatice, de formare a teritoriului vamal şi constituire a uniunii vamale, de a dizolva Parlamentul şi a anunţa alegeri parlamentare anticipate; toate acestea fiind îndreptate spre readucerea funcţionării normelor de drept, garantarea drepturilor şi libertăţilor populaţiei, precum şi asigurarea unui trai decent întregului popor multinaţional moldovenesc.

Vladimir Voronin,
Preşedintele PCRM

Victor Şelin,
Preşedintele PSD

Sursa: www.psdm.md

Declaraţie comună a lui Igor Dodon şi Vladimir Ţurcan Partidul “Patrioţii Moldovei”, Partidul Regiunilor din Moldova şi Partidul Socialist din Moldova au semnat un acord de colaborare