Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiMAE

Declaraţia Forului Femeilor Europene (FFE) din cadrul Mişcării Acţiunea Europeană (MAE)

|versiune pentru tipar||
MAE / 4 martie 2008
Mişcarea “Acţiunea Europeană”

Pe data de 1 martie 2008, în incinta Sălii cu Orgă din Municipiul Chişinău, şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa de constituire a Forului Femeilor Europene din cadrul Mişcării Acţiunea Europeană.

La Conferinţă au participat 451 delegaţi din 30 de unităţi teritorial-administrative ale Republicii Moldova.

Forul Femeilor Europene este o organizaţie ce îşi propune drept obiective, între altele — îmbunătăţirea statutului social al femeii în societatea noastră şi consolidarea eforturilor în vederea apărării drepturilor femeilor, promovarea femeilor în procesul decizional la diferite niveluri.

După ce a fost onorat Imnul Europei şi ascultat Cuvântul de salut al preşedintelui MAE, profesorului universitar doctor habilitat Anatol PETRENCU, s-a trecut la dezbaterea Raportului “Rolul femeii în integrarea europeană a Republicii Moldova”, prezentat de vicepreşedintele MAE, doamna Zoia JALBĂ, deputat în Parlamentul R. Moldova. În cadrul dezbaterii s-a constatat cu regret şi îngrijorare, că în R. Moldova femeile duc cea mai mare parte a poverii economice, educaţionale, familiale; tot mai des întâlnim colective pedagogice, de producţie, de asistenţă socială etc., formate doar din femei. În acelaşi timp, numărul lor în organele de conducere este extrem de limitat; în componenţa Guvernului R. Moldova, de exemplu, sunt doar două femei. Aceiaşi situaţie deplorabilă se constată şi în alte organe elective şi decizionale.

În cadrul Conferinţei s-a atras atenţia asupra unui fenomen cu totul deosebit de grav, şi anume — traficul de fiinţe umane, fenomen pe care actuala guvernare nu este capabilă să-l soluţioneze. Plecarea femeilor peste hotarele republicii, în căutarea unui trai decent, se soldează, de asemenea, cu urmări grave pentru societate: se distrug familii, copiii rămân sub supraveghere etc. Prin recenta decizie a guvernului de a disponibiliza peste 10 000 de angajaţi din sfera bugetară, în următorii trei ani, autorităţile comuniste vor lovi, în primul rând, în femei.

MAE şi FFE se pronunţă pentru integrarea R. Moldova în Uniunea Europeană. Ţările-membre ale UE pledează pentru egalitatea de şanse şi accesul la resurse atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, ceea ce constituie cheia unei dezvoltări durabile. În cei 50 de ani de la înfiinţare a UE situaţia femeilor în ţările comunitare s-a îmbunătăţit considerabil. Egalitatea a fost mereu o valoare europeană; amintim că anul 2007 a fost “Anul european al egalităţii de şanse pentru toţi”.

Ne exprimăm convingerea, că schimbarea statului actual al R. Moldova, integrarea ei în UE, va îmbunătăţi situaţia socială a femeilor noastre prin acordarea reală de şanse egale cu bărbaţii, prin respectarea drepturilor lor ca angajate şi ca mame care lucrează. MAE pledează pentru constituirea unor instituţii puternice care să garanteze respectarea statutului femeilor în societate, să asigure independenţa lor financiară şi afectivă, să ofere mai mult timp liber.

Suntem convinşi că Forul Femeilor Europene va deveni o instituţie care va informa femeile asupra drepturilor pe care le au, va sfătui femeile cum să acţioneze şi cui să se adreseze în cazuri de discriminare, de violenţă domestică, de hărţuire sexuală etc. Considerăm că Forul Femeilor Europene va contribui considerabil la îmbunătăţirea legislaţiei R. Moldova privind situaţia femeilor, în special — modificarea Legii privind oferirea concediului de maternitate etc.

Conferinţa de constituire a FFE a aprobat Regulamentul FFE. Delegaţii au ales-o pe doamna Zoia JALBĂ, deputat în Parlamentul R. Moldova în funcţia de preşedinte al FFE. A fost ales şi Consiliul Coordonator al FFE. A fost aprobată Declaraţia MAE “Cu privire la integrarea Republicii Moldova în UE şi aderarea la NATO”.

Serviciul de presă al MAE
Declaraţia Mişcării Acţiunea Europeană cu privire la atacurile guvernării comuniste asupra presei independente Declaraţia Mişcării Acţiunea Europeană (MAE)