Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiMAE

Discursul susţinut de Veaceslav Untilă la cel de-al III-lea Congres Extraordinar al MAE

|versiune pentru tipar||
MAE / 24 ianuarie 2010
Mişcarea “Acţiunea Europeană”

Doamnelor şi domnilor, stimaţi delegaţi, onorată asistenţă!

Daţi-mi voie să vă salut, iar în persoana dumneavoastră, să salut întreaga familie consolidată, să salut toţi membrii mai vechi şi mai noi ai partidului Mişcarea Acţiunea Europeană!

Vreau să mulţumesc vechilor mei prieteni şi colegi din aripa liberală, care au fost alături de mine şi la bine şi la greu, şi care de-a lungul timpului au ştiut să-şi apere valorile în care am crezut.

Vreau să mulţumesc, de asemenea, colegilor mai noi din MAE, care ne-au primit în casa lor cu braţele deschise, care au susţinut proiectul nostru şi au acceptat să continuăm împreună lupta pentru unificarea forţelor democratice într-o nouă formulă.

Într-o democraţie, contează voinţa poporului. Într-un partid, dacă este democratic, contează voinţa membrilor de partid. Cum va fi voinţa voastră, aşa vor fi şi realizările noastre. Şi sunt convins, că fiecare dintre cei prezenţi în sală, îşi doreşte să fie membru al unui partid puternic, cu o influenţă crescîndă în societate şi cu un viitor frumos.

Despre aceasta ne-am adunat să discutăm noi aici. Despre prezentul şi mai cu seamă, despre viitorul partidului nostru.

Stimaţi colegi!

În prezent, asistăm la o reaşezare a lucrurilor pe arena politică moldovenească. Procesele care au început constituie un răspuns adecvat la noile realităţi politice ce s-au creat. După aproape un deceniu de dominaţie a unui partid de factură totalitară, dezvoltarea democratică a ţării noastre a căpătat un nou imbold. Noile realităţi impun noi abordări şi o nouă calitate a proiectelor politice. Timpurile cînd scopul major era mobilizarea tuturor forţelor, unirea cantitativă în faţa adversarului comun au trecut. A venit timpul ca politica cantităţii să fie înlocuită de politica calităţii. A venit timpul, cînd în prim-plan urmează să fie scoase principiile politice, dar nu interesele de scurtă durată.

În noile condiţii, consolidarea segmentului politic ocupat de forţele democratice este un imperativ al timpului. Este o idee pe care noi am promovat-o constant pe parcursul ultimilor ani şi am înregistrat succese în acest sens. Voi aminti despre amplul proces de consolidare a forţelor democratice, pe care l-am iniţiat împreună cu mulţi dintre dumneavoastră în anul 2001. Acest proces a cuprins 11 formaţiuni politice şi s-a soldat în final cu apariţia celui mai puternic partid democratic la acel moment. Din păcate, unii dintre cei care au fost cu noi în echipă au pus interesele personale şi de grup mai presus decît interesele partidului, mai presus decît interesele naţionale. Şi bunele noastre intenţii au fost zădărnicite.

Dar noi nu avem timp pentru regrete, noi nu avem timp de pierdut. Astăzi, învăţînd lecţiile trecutului, noi trebuie să mergem înainte. Mă bucur să găsesc în echipa Mişcării “Acţiunea Europeană” oameni oneşti, curajoşi, curaţi la suflet, care s-au dedicat fără rezerve luptei împotriva comunismului, luptei pentru valorile europene, care au demonstrat voinţă politică şi multă implicare în ultimele două competiţii electorale. Regăsesc aici acele idealuri pe care eu şi echipa mea le-am promovat tot timpul şi aceasta îmi dă certitudinea că împreună vom reuşi.

Stimaţi prieteni,

Astăzi suntem la un nou început, un început în care ne punem mari speranţe şi care ne oferă perspective optimiste. Avem de parcurs împreună un drum lung şi anevoios, dar sunt sigur că vom reuşi. Datoria noastră este să consolidăm segmentul democratic şi, într-o nouă formulă, să-l reîncadrăm în viaţa politică activă.

Noi ne propunem constituirea unui pol puternic format din partidele extraparlamentare, la care vor adera personalităţi ale vieţii publice neangajate pînă acum în politică. De asemenea, noi vom miza pe tineri cu o nouă mentalitate şi pe politicieni valoroşi, care vor să facă o politică axată pe agenda publicului şi nu pe agenda liderilor de partide.

În activitatea formaţiunii vom pune accentul pe principii. Profitorii politici nu se vor regăsi în echipa noastră. Vom merge pas cu pas spre atingerea scopului propus şi am ferma convingere, că în scurt timp MAE va deveni unul din principalii jucători pe scena politică autohtonă. Pentru aceasta avem tot ce este necesar — capacităţi, oameni şi, principalul, dorinţa de a realiza scopurile pe care ni le propunem.

La acest moment, suntem o formaţiune cu largă ramificaţie teritorială. Oamenii noştri sunt cunoscuţi şi apreciaţi în teritoriu. Suntem prezenţi masiv în organele administraţiei publice locale. Vom contribui, prin intermediul activităţii parlamentare, la exercitarea actului guvernării în Republica Moldova. Toate acestea ne fac să privim cu încredere în viitor.

În acelaşi timp, dacă vrem ca Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană să aibă o identitate politică clară, trebuie să aplicăm un nou management intern.

Trebuie să promovăm lideri locali la puterea centrală.

Trebuie să apelăm la noi tehnologii electorale.

Trebuie să fim coerenţi şi dinamici.

Doar aşa vom demonstra că suntem un partid modern, atractiv, cu perspectivă.

Şi noi suntem gata să punem umărul şi să purcedem neîntîrziat la construcţia şi consolidarea formaţiunii. Noi nu ne temem de greutăţi şi sunt convins că vom fi în stare să creăm o echipă omogenă, activă şi eficientă. Dacă vom reuşi să fortificăm structurile partidului la toate nivelurile, proiectele noastre vor căpăta viaţă, vor deveni fapte concrete, iar pentru un partid ce se află în plin proces de consolidare, anume faptele contează cel mai mult.

În acest context, în calitatea mea de preşedinte al MAE,

  1. Eu voi asigura transparenţa actului decizional la nivelul organelor colegiale;
  2. Voi impune responsabilitatea fiecăruia pentru acţiunile şi deciziile luate;
  3. Voi promova consecvent pe cei care muncesc pentru partid şi voi asigura accesul membrilor de rînd la echipa de guvernare;
  4. Voi propune constituirea unui Fond de ajutorare a membrilor de partid;
  5. Voi dezvolta baza logistică a organizaţiilor teritoriale, în special, mijloace financiare, reţea informaţională, transport şi oficii.

Stimaţi colegi!

Eu sunt conştient de misiunea şi responsabilitatea pe care mi-am asumat-o. Sper însă, că susţinerea dumneavoastră în alianţă cu propria-mi experienţă şi buna credinţă, mă vor ajuta să fac faţă tuturor încercărilor.

Politica nu trebuie să fie pusă în serviciul unei persoane sau a unui grup de persoane, ci trebuie să contribuie la atingerea unor scopuri comune, bine stabilite.

Iar scopurile pe care noi ni le propunem, corespund întru totul intereselor naţionale ale Republicii Moldova.

Cu toţii ne dorim să trăim într-un stat democratic, de drept, în care ar guverna legea, un stat cu presă liberă, justiţie independentă, economie prosperă.

Cu toţii ne dorim să trăim într-un stat integru, în care cetăţenii şi-ar găsi rostul la ei acasă, dar nu ar fi nevoiţi să ia calea pribegiei.

Cu toţii ne dorim să trăim într-un stat cu un sistem social şi educaţional performant, în care astfel de fenomene negative cum sunt corupţia şi protecţionismul nu şi-ar găsi locul.

Toate aceste obiective urmează a fi realizate pe parcurs, culminînd cu atingerea scopului major — integrarea în Uniunea Europeană.

Locul Republicii Moldova este în marea familie a statelor europene!

Stimaţi colegi!

În 2009, Republica Moldova a păşit ferm şi hotărît pe calea ireversibilă a schimbării. Şi în acest proces, un rolul important l-au jucat cele două echipe ce se reunesc astăzi într-o singură, mare familie. Eu şi colegii mei din aripa liberală am participat la debarcarea comuniştilor de la putere la nivel local în 2007 şi la nivel central în 2009. Mişcarea “Acţiunea Europeană”, la rîndul ei, a consolidat un anumit segment de electorat, după care, dînd dovadă de maturitate politică, l-a redirecţionat spre susţinerea acelor forţe democratice, care ulterior au realizat schimbarea puterii în ţară. Astăzi, putem constata cu mîndrie, că am adus un aport substanţial în procesele politice de rezonanţă din ultimul timp.

Dar misiunea noastră nici pe departe nu poate fi considerată încheiată. Vom contribui şi în continuare la reinstaurarea democraţiei în Republica Moldova, la avansarea ţării pe calea integrării europene. Şi sunt absolut sigur de faptul, că relansarea MAE într-o formulă nouă, va consolida tabăra democratică, o va face mai puternică. MAE vine să aducă un suflu nou în politica din Republica Moldova. Din acest punct de vedere, momentul la care asistăm acum este unul cu adevărat istoric.

Stimaţi delegaţi,

Ilustrul strateg chinez Sun-ţzu, în cartea sa “Arta războiului”, spunea: “Poţi să te avînţi în orice luptă, în orice război, dar cu o singură condiţie — fiind sigur că vei învinge!”

Dragi prieteni,

Eu m-am avîntat în această luptă şi sunt sigur că voi învinge! Voi învinge eu, vom învinge noi împreună, va învinge Mişcarea Acţiunea Europeană!

Să fie într-un ceas bun!

Veaceslav Untilă

Congresul III Extraordinar al MAE Rezoluţia Congresului Mişcării Acţiunea Europeană, din 24 ianuarie 2010, privind aderarea la Partidul Popular European