Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPAM

Declaraţia Consiliului Republican al Partidului Politic Partidul Agrar din Moldova privind alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009

|versiune pentru tipar||
PAM / 3 februarie 2009
Partidul Agrar din Moldova

Consiliul Republican al Partidului Agrar din Moldova declară că va asigura, pe o bază de lungă durată, colaborarea dintre Partidul Agrar din Moldova şi Partidul Comuniştilor din Republica Moldova şi că va susţine în actuala companie electorală pentru alegerile parlamentare Programul electoral al Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, propagîndu-l pe larg în mijlocul alegătorilor.

Datorită guvernării eficiente pe parcursul ultimilor opt ani, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a obţinut succese incontestabile în toate sferele de activitate.

Оn lipsa surselor energetice şi a bogăţiilor minerale autohtone, guvernarea comunistă într-un termen scurt a lichidat consecinţele distrugerii economiei naţionale şi a sporit considerabil potenţialul ei, ceea ce a permis majorarea şi plata la timp a salariilor şi pensiilor, susţinerea mai bună a păturilor social-vulnerabile, îmbunătăţirea asistenţei medicale, modernizarea şi sporirea calităţii învăţămîntului de toate nivelurile.

Conducerea ţării reprezentată de Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a obţinut succese remarcabile în promovarea politicii de integrare europeană, susţinută de majoritatea absolută a societăţii moldoveneşti.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova acordă o mare atenţie soluţionării problemelor cu care se confruntă agricultorii, urmînd calea industrializării şi modernizării agriculturii, contribuind astfel la ridicarea bunăstării locuitorilor de la sate.

Un rol deosebit revine Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în lupta de renaştere spirituală, culturală şi naţională a poporului moldovenesc. Cu concursul nemijlocit al Preşedintelui ţării, Vladimir Voronin, precum şi deputaţilor — comunişti, membrilor Guvernului şi al oamenilor de bună credinţă au fost restaurate, reconstruite şi construite zeci de mănăstiri, sute de biserici, şcoli, case de cultură, grădiniţe de copii, teatre, muzee, biblioteci.

Anume din aceste considerente sîntem ferm convinşi că Partidului Comuniştilor din Republica Moldova are cele mai reale şanse să obţină din nou o victorie convingătoare la viitoarele alegeri parlamentare.

Chemăm toţi alegătorii, pentru care idealul unei Moldove suverane şi prospere are o importanţă deosebită, să-şi asume responsabilitatea pentru viitorul Patriei, să participe activ la viaţa social-politică şi să-şi de-a voturile, în ziua de 5 aprilie 2009, pentru candidaţii Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, care nu prin vorbe, ci prin fapte concrete au demonstrat deja că sunt demni să conducă această ţară, acest popor.

/Ziarul “Moldova Suverană” nr. 23–24 (626–627), 11 februarie 2009/
  Adresarea Comitetului Executiv al Partidului Democrat Agrar din Republica Moldova către cetăţeni