Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia Comitetului Executiv Politic al Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 5 februarie 2003
Partidul Comuniştilor din Republica MoldovaUltimele evenimente cu privire la Irak au trezit mişcări de masă nemaivăzute după al doilea război mondial împotriva soluţionării conflictelor internaţionale cu mijloace militare. Un val de acţiuni de protest, care s-au desfăşurat in majoritatea ţărilor, inclusiv in cele industrial dezvoltate, au demonstrat voinţa popoarelor de a salva planeta de apariţia unor noi focare de încordare internaţională, capabile să iniţieze o reacţie in lanţ de războaie şi nenorociri.

Declaraţiile făcute in repetate rînduri de primele persoane din SUA şi Anglia referitor la intenţia lor de a recurge la operaţiuni militare active pe teritoriul Irakului, indiferent de faptul dacă vor avea sau nu sancţiunea Consiliului de Securitate al ONU, o concentrare nemaipomenită la hotarele Irakului a unor forte de intervenţie, gata in orice clipă să aplice lovitura asupra lui, ceea ce ar conduce la nimicirea in masă a oamenilor paşnici, n-au găsit susţinere in majoritatea absolută a ţărilor, inclusiv a celor care fac parte din blocul militar NATO.

Conform Constituţiei, Republica Moldova este o ţară neutră, care nu face parte din careva blocuri militare si nici nu are intenţia să devină membru al lor. Principalul vector al politicii ei externe îl constituie soluţionarea problemelor internaţionale numai cu mijloace paşnice, politice. Totuşi, ea a împărtăşit şi continuă să împărtăşească îngrijorarea comunităţii internaţionale in legătură cu metastazele crescînde ale terorismului internaţional, nu o dată exprimîndu-şi hotărîrea de a se încadra activ în lupta împotriva acestuia. Ea insă nu împărtăşeşte şi nu are de gînd să împărtăşească politica internaţională de acest gen, cînd sub drapelul contracarării terorismului se pregăteşte in mod deschis o expansiune armată asupra altor ţări, asupra unor popoare întregi.

Exprimînd opinia comuniştilor din Moldova, a numeroşilor lui adepţi, Comitetul Executiv Politic al CC este împuternicit să declare:

  1. Noi sîntem ferm pe poziţia de neamestec în treburile oricăror ţări din lume, dacă acestea nu prezintă o ameninţare nemijlocită pentru ţările învecinate sau pentru întreaga comunitate mondială.
  2. Noi împărtăşim pe deplin îngrijorarea mişcărilor internaţionale politice şi obşteşti faţă de situaţia in legătură cu Irakul, mişcări ce resping războiul ca metodă de soluţionare a chestiunilor discutabile.
  3. Noi considerăm că, in situaţia ce s-a creat, cea mai acceptabilă ieşire din situaţie este continuarea eficientă a activităţii experţilor ONU pe teritoriul Irakului, verificarea minuţioasă de către aceştia a rezultatelor executării rezoluţiilor respective ale Consiliului Securităţii al ONU, cu ulterioarele rapoarte obiective ale acestuia din urmă.
  4. Noi sîntem de părerea că orice acţiuni de forţă aplicate de unele ţări faţă de Irak şi fală de alte regiuni ale planetei pot fi posibile doar cu sancţiunea ONU şi a Consiliului lui de Securitate, deoarece războaiele locale, dezlănţuite în mod unilateral, totdeauna sînt in stare să conducă la moartea unor oameni nevinovaţi, să extindă focarele de agresiune în întreaga lume.
  5. Noi îi îndemnăm pe toţi cetăţenii Moldovei să sprijine poziţia PCRM privind chestiunea irakeană, poziţie ce rezultă in întregime din caracterul Constituţiei noastre şi din statutul statului nostru suveran.
Comitetul Executiv Politic al CC al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
Hotărîrea Plenarei a VI-a a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Scrisoarea preşedintelui Vladimir Voronin adresată secretarului general al Consiliului Europei Walter Schwimmer