Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Comunicat informativ cu privire la Congresul al V-lea (al XXII-lea) al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 11 decembrie 2004
Partidul Comuniştilor din Republica MoldovaLa 11 decembrie 2004, la Chişinău, în localul Teatrului de Operă şi Balet, a avut loc Congresul ordinar, al V-lea, al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.

La congres s-au prezentat 630 de delegaţi din cei 641 aleşi din partea tuturor organizaţiilor orăşeneşti şi raionale de partid. La lucrările congresului au participat de asemenea delegaţii la Congresul I al PCRM, membrii CC al PCRM care nu au fost aleşi delegaţi la congres.

Congresul al V-lea (al XXII-lea) al PCRM a luat în dezbatere următoarele chestiuni:

  1. Raportul politic al Comitetului Central Congresului al V-lea (al XXII-lea) al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (raportor — Preşedintele PCRM Vladimir VORONIN).
  2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (raportor — preşedintele comisiei Ludmila BORGULA),
  3. Cu privire la Programul partidului, la introducerea unor modificări şi completări în Statutul PCRM (raportor — secretarul executiv al CC al PCRM Victor STEPANIUC).
  4. Alegerea Preşedintelui Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
  5. Alegerea Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
  6. Alegerea Comisiei Centrale de Revizie a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.

Congresul a fost deschis de Preşedintele PCRM Vladimir Voronin. După ce au ales organele de lucru ale congresului, au aprobat ordinea de zi şi regulamentul lucrărilor, au ascultat rapoartele, delegaţii au procedat la dezbateri.

La dezbaterile pe marginea rapoartelor prezentate congresului spre examinare au participat:

Eugenia OSTAPCIUC, membru al Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM, Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova; Iurii ERIOMIN, prim-secretar al CR al PCRM din sec. Botanica al mun. Chişinău, membru al Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM; Liubov PASAT, secretar al organizaţiei primare de partid, primar al satului Mihailovca, raionul Cimişlia; Elena BODNARENCO, prim-secretar al CR Soroca al PCRM; Vladimir EREMCIUC, prim-secretar al CR Ocniţa al PCRM, deputat în Parlamentul Republicii Moldova; Simion GUŢU, prim-secretar al CR Edineţ al PCRM, preşedinte al raionului; Gheorghe SCUTELNIC, veteran al partidului, locţiitor al secretarului organizaţiei primare de partid din s. Ţari-grad, raionul Drochia; Angela BEIU, membru al CR Orhei al PCRM, soră medicală la spitalul raional; Tamara NEDELCU, secretar al organizaţiei primare de partid, conducător al fracţiunii PCRM în consiliul satului Pohoarna, raionul Şodăneşti; Grigore PETRENCO, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Comuniste a Tineretului din Moldova.

Raportul comisiei de validare a fost prezentat congresului de Antonina BALDOVICI, preşedinte al comisiei.

Congresul a fost salutat de Evghenii KOPÎŞEV, prim-locţiitor al preşedintelui UPC-PCUS. La congres a luat cuvîntul Su Zhongkai, Ambasador al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova.

Asupra chestiunilor luate în dezbatere congresul a adoptat hotărîrile corespunzătoare. Preşedintele PCRM Vladimir VORONIN a rostit cuvîntul de încheiere a congresului.

Congresul l-a ales în unanimitate Preşedinte al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova pe Vladimir VORONIN.

Au fost alese organele de conducere ale partidului — Comitetul Central şi Comisia Centrală de Revizie ale PCRM.

Cu aceasta, Congresul al V-lea (al XXII-lea) al PCRM şi-a încheiat lucrările.

/Comunistul, Nr. 45, 17 decembrie 2004/
Comunicat informativ cu privire la Plenara la Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi la prima şedinţă a Comisiei Centrale de Revizie a PCRM Raportul politic al Comitetului Central Congresului al V-lea (al XXII-lea) al PCRM şi sarcinile partidului