Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţii şi comunicate de presă ale PCRM publicate în 2004

Rezoluţia Congresului al V-lea (al XXll-lea) al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova privind raportul politic al Comitetului Central al PCRM Congresului şi sarcinile partidului
11 decembrie 2004
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a venit la cel de-al V-lea Congres ordinar al său Unit din punct de vedere ideologic şi organizatoric[]

Activitatea internă de partidPolitici guvernamentale

Raportul politic al Comitetului Central Congresului al V-lea (al XXII-lea) al PCRM şi sarcinile partidului
11 decembrie 2004
Raport prezentat de Preşedintele PCRM Vladimir Voronin[]

Activitatea internă de partidDomeniul socio-culturalPolitica externă / integrare europeanăPolitici guvernamentale

Comunicat informativ cu privire la Congresul al V-lea (al XXII-lea) al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
11 decembrie 2004
La congres s-au prezentat 630 de delegaţi din cei 641 aleşi din partea tuturor organizaţiilor orăşeneşti şi raionale de partid. La lucrările congresului au participat de asemenea delegaţii la Congresul I al PCRM, membrii CC al PCRM care nu au fost aleşi delegaţi la congres[]

Activitatea internă de partid

Comunicat informativ cu privire la Plenara la Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi la prima şedinţă a Comisiei Centrale de Revizie a PCRM
11 decembrie 2004
La 11 decembrie 2004, după încheierea lucrărilor Congresului al V-lea (al XXII-lea) al PCRM, au avut loc Plenara la CC şi prima şedinţă a Comisiei Centrale de Revizie ale partidului, alese de congres[]

Activitatea internă de partid

Hotarirea Plenarei a X-a a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova “Cu privire la convocarea Congresului V (XXII) al PCRM”
15 mai 2004
Plenara Comitetului Central al PCRM hotărăşte: Congresul V (XXII) al PCRM să fie convocat pe data de 11 decembrie 2004. În cadrul Congresului V (XXII) al PCRM să fie supuse discuţiilor următoarele chestiuni[]

Activitatea internă de partid

Comunicat de presă al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
15 mai 2004
La 15 mai 2004, a avut loc Plenara X a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. În afară de membrii CC al PCRM, la lucrările Plenarei au participat membrii Comisiei Centrale de Revizie, primii secretari ai comitetelor raionale de partid, comuniştii preşedinţi şi locţiitori ai preşedinţilor raioanelor, care nu sînt membri ai CC al PCRM[]

Activitatea internă de partid

Arhiva

2017 [23]
2016 [14]
2015 [67]
2014 [167]
2013 [120]
2012 [252]
2011 [136]
2010 [128]
2009 [90]
2008 [7]
2007 [1]
2006 [4]
2005 [4]
2004
2003 [4]
2002 [4]
Alegeri [136]