Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţii şi comunicate de presă ale PCRM publicate în 2002

Hotărîrea Plenarei a VI-a a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
31 octombrie 2002
Ascultînd şi luînd în dezbatere raportul “Despre munca politică a partidului la etapa actuală”, prezentat de tov. Stoicov Iu. D., secretar al CC al PCRM, Plenara CC al PCRM menţionează că Comitetul Executiv Politic al CC, comitetele municipale şi raionale, organizaţiile primare ale PCRM înfăptuiesc o anumită munca politică în masele largi ale poporului[]

Activitatea internă de partidPolitici guvernamentale

Declaraţie a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
7 august 2002
La începutul lunii august, anul curent, preşedintele Republicii Moldova Vladimir Voronin a înaintat Parlamentului şi opiniei publice spre dezbateri şi discuţii proiectul legii privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor Republicii Moldova de la Banca de Economii[]

Politici guvernamentalePolitici tarifare

Declaraţia fracţiunii Partidului Comuniştilor în Parlamentul Republicii Moldova
28 iunie 2002
La şedinţa în plen a Legislativului din 3 mai a.c., preşedintele fracţiunii “Alianţa Braghiş” a lansat o declaraţie în care a afirmat că Partidul Comuniştilor şi în special unii din conducătorii săi, încălcînd obligaţiunile asumate la Strasbourg[]

Relaţii interpartinice

Comunicat de presă a Mesei Rotunde cu Statut Permanent
30 aprilie 2002
Participanţii la Masa Rotundă cu Statut Permanent au salutat prezenţa, în şedinţa din 30 aprilie curent, a liderilor celor trei Fracţiuni parlamentare[]

Colaborarea internaţionalăRelaţii interpartinice

Arhiva

2017 [23]
2016 [14]
2015 [67]
2014 [167]
2013 [120]
2012 [252]
2011 [136]
2010 [128]
2009 [90]
2008 [7]
2007 [1]
2006 [4]
2005 [4]
2004 [6]
2003 [4]
2002
Alegeri [136]