Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţie a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 7 august 2002
Partidul Comuniştilor din Republica MoldovaLa începutul lunii august, anul curent, preşedintele Republicii Moldova Vladimir Voronin a înaintat Parlamentului şi opiniei publice spre dezbateri şi discuţii proiectul legii privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor Republicii Moldova de la Banca de Economii.

Proiectul prevede indexarea depunerilor băneşti ce s-au aflat la conturile cetăţenilor Republicii Moldova în Banca de Economii a Moldovei pînă la 1 ianuarie 1992. Prevederile proiectului presupun restituirea a circa 2.735 mln lei din suma totală de 4.137,3 mln existentă la acel moment.

Iniţiativa preşedintelui Republicii Moldova conţine soluţii concrete privind rezolvarea problemei depunerilor băneşti, nesoluţionată de guvernările precedente şi este un pas real în restabilirea echităţii sociale şi restabilirea responsabilităţii statului în faţa cetăţenilor deposedaţi mişeleşte de depunerile lor în urma pseudoreformelor promovate în ultimii 10 ani.

Această acţiune este o continuare logică a eforturilor guvernării actuale întreprinse în scopul realizării programului electoral al Partidului comuniştilor care s-a soldat pînă în prezent cu majorarea pensiilor, a salariilor, ajutoarelor sociale, revitalizarea agriculturii prin crearea staţiilor de maşini şi tractoare, creşterea volumului de producţie în industrie, crearea a zeci de mii de locuri de muncă, căutarea altor posibilităţi de reanimare şi relansare a economiei naţionale.

Comitetul Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, avînd în vedere importanţa realizării programelor sociale şi de depăşire a sărăciei, susţine iniţiativa preşedintelui pentru indexarea depunerilor băneşti şi cheamă societatea, specialiştii în economie, administraţia publică de toate rangurile, agenţii economici să depună eforturi sporite în scopul realizării unei creşteri economice reale şi durabile care ar fi chezăşia transpunerii în viaţă a programelor social-orientate şi a depăşirii cît mai grabnice a crizei social-economice din ţara noastră.

/Moldova Suverană, nr. 155 (20103), 7 august 2002/
Declaraţia fracţiunii Partidului Comuniştilor în Parlamentul Republicii Moldova Hotărîrea Plenarei a VI-a a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova