Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia fracţiunii Partidului Comuniştilor în Parlamentul Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 28 iunie 2002
Partidul Comuniştilor din Republica MoldovaLa şedinţa în plen a Legislativului din 3 mai a.c., preşedintele fracţiunii “Alianţa Braghiş” a lansat o declaraţie în care a afirmat că Partidul Comuniştilor şi în special unii din conducătorii săi, încălcînd obligaţiunile asumate la Strasbourg, au declanşat o adevărată campanie (război) împotriva referendumului în chestiunea ce ţine de un nou sistem electoral. Atunci preşedintele fracţiunii “Alianţa Braghiş” a calificat drept provocatoare cuvîntările liderilor fracţiunii comuniştilor la radio şi la televiziune, menţionînd că acestea aduc prejudiciu imaginii deputaţilor.

La ziua de azi, sîntem nevoiţi să constatăm că stratagema (manevrele) dlui Braghiş a fost construită conform principiului “Cea mai bună apărare este atacul”. Scopul acestor manevre presupunea abaterea atenţiei opiniei publice de la încălcările grave ale legislaţiei, dezinformarea şi minciuna de care se folosesc toţi colectorii de semnături din partea partidului dlui Braghiş.

Pe parcursul ultimelor săptămîni, la adresa fracţiunii noastre parlamentare şi mass-media, a Comisiei Electorale Centrale au parvenit adresările şi cererile cetăţenilor care solicită rechemarea semnăturilor lor obţinute de colectori prin şiretenie.

Recent, 150 de persoane din colectivul Întreprinderii mixte “Vinimpex”, induse în eroare de colectorul de semnături din partea “Alianţei Braghiş”, un oarecare N. M. Lîsenco, au venit cu rugămintea ca acestea să fie anulate. Cetăţenii indignaţi au depus la Comisia Electorală Centrală, la Preşedintele ţării cereri conţinînd rugămintea ca să nu fie admise încălcări ale legii, precum şi să fie luate măsuri drastice faţă de cei vinovaţi. Adresări analogice au parvenit la adresa Comisiei Electorale Centrale din partea cetăţenilor din satul Baimaclia (Cahul), unde au fost falsificate mai mult de 50 de semnături, din partea cetăţenilor din satul Bleşteni (Edineţ) — 76 de semnături falsificate, din partea locuitorilor or. Bălti (str. Păcii) — 16 semnături falsificate.

Asemenea fapte au loc aproape în toate sectoarele republicii. Colectorii de semnături în sprijinul referendumului induc lumea în eroare într-un mod cinic, speculînd cele mai delicate probleme ale societăţii: promiţîndu-le oamenilor plata depunerilor băneşti îngheţate la casele de economii (Călăraşi), angajarea la serviciu (Lipcani), majorarea pensiilor (Bălţi), promiţîndu-le achitarea datoriilor pentru serviciile comunale (Chişinău). Sau pur şi simplu minţîndu-i că colectează semnături în susţinerea PCRM ori a căreiva iniţiative a deputaţilor comunişti.

În afară de membrii grupului de iniţiativă pentru colectarea semnăturilor, sînt atraşi funcţionari publici din instituţiile medicale şi de învăţămînt, din secţiile de deservire comunală, din birourile de asigurări sociale, angajaţi ai Departamentului Situaţii Excepţionale, ai primăriilor şi alţi conducători.

Toate acestea demonstrează o încălcare flagrantă a Legii cu privire la referendum şi a principiilor democratice.

În legătură cu cele expuse mai sus, fracţiunea parlamentară a comuniştilor propune Comisiei Electorale Centrale să aplice măsurile prevăzute de lege privind neadmiterea încălcărilor comise în listele de subscripţie şi să efectueze o verificare minuţioasă a tuturor documentelor, iar organele de drept să dea o apreciere obiectivă tuturor acţiunilor ilicite ale persoanelor ce se ocupă cu falsificarea documentelor.

Ne adresăm către toţi cetăţenii republicii cu rugămintea de a fi vigilenţi, de a nu vă lăsa înşelaţi şi induşi în eroare de tot felul de provocatori şi falsificatori ai esenţei Legii cu privire la referendum.

/Comunistul, nr. 28 (290), 28 iunie 2002/
  Declaraţie a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova