Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţii şi comunicate de presă ale PCRM la tema “Domeniul socio-cultural”

La Mulţi Ani!RU
31 decembrie 2017
Adresare a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Moldova către cetăţenii Republicii Moldova[]
Textul cuvîntării preşedintei fracţiunii PCRM Inna Şupac la încheierea sesiunii parlamentare
22 decembrie 2017
Conştientizăm că 99% din televiziuni nu vor arăta nici un cuvînt din acest discurs. Deja ne-am deprins de minciunile promovate de către cele două media-holdinguri[]
Cuvîntrul de introducere al preşedintelui PCRM V.Voronin la conferinţa de presa din 20 decembrie 2017
20 decembrie 2017
V-am invitat astăzi pentru a face bilanţul anului care se încheie — 2017. Cum a fost acest an pentru partidul nostru? Cum a fost el pentru Moldova şi pentru cetăţenii ei?[]
Discursul preşedintelui fracţiunii Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Ina Şupac, în cadrul şedinţei Parlamentului din 7 decembrie
7 decembrie 2017
Mai mult de 85 la sută din locuitorii Moldovei consideră că ţara merge într-o direcţie greşită. Potrivit datelor BBC, în fiecare zi, din Moldova pleacă, în medie, 106 persoane. 24 la sută dintre cetăţeni afirmă că planifică, pentru viitor, să plece pentru totdeauna din Moldova[]
Declaraţia UTCM în legătura cu decizia Curţii Constituţionale privind redenumirea limbii de stat
1 noiembrie 2017
La 31 octombrie 2017, Curtea Constituţională a pronunţat Avizul asupra iniţiativei trădătoare de a modifica articolul 13 cu privirea limbii de stat, astfel Parlamentului i se acordă Aviz pozitiv de a modifica limba de stat din “moldovenească” în “română”[]
Cuvîntrul de introducere al preşedintelui PCRM V.Voronin la conferinţa de presa in 24 octombrie 2017
24 octombrie 2017
Congresul VIII al PCRM, care şi-a ţinut lucrările la 19 noiembrie, 2016, a decis să declare anul 2017 An al Centenarului Marii Revoluţii Socialiste don Octombrie[]
Adresarea Partidului Comuniştilor al Republicii Moldova cu prilejul Zilei Eliberării Moldovei de cotropitorii fascişti germano-români şi de ocupanţii români
24 august 2017
Cu 73 de ani în urmă, s-a încheiat victorios Operaţia Iaşi-Chişinău. Patria noastră, Moldova, a fost eliberată de sub ocupaţia fascistă[]
Declaraţia PCRM în legătură cu acţiunile subversive ale Ministerului Educaţiei
3 iulie 2017
Noi, comuniştii şi alegătorii noştri, am fost profund indignaţi, aflînd că Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova în mod oficial i-a permis organizaţiei unioniste “Unirea-ODIP” să desfăşoare aşa-numita “Caravană a Unirii”[]
Comuniştii moldoveni au consemnat eliberarea Moldovei de sub ocupaţia română
28 iunie 2017
Pe 28 iunie, în ziua aniversării a 77-ea a eliberării Moldovei de sub ocupaţia română, la monumentul înălţat în memoria luptătorilor pentru puterea sovietică, s-a desfăşurat un miting al memoriei[]
Mesajul de felicitare al Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova cu ocazia Zilei Victoriei
9 mai 2017
Iată că s-au scurs deja 72 de ani din acea zi luminoasă de mai, atunci cînd salvele de salut au dus în toată lumea vestea Victoriei noastre măreţe[]
Declaraţia Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
7 decembrie 2016
Guvernul coaliţiei, sub conducerea lui Pavel Filip, a fost cuprins de febra elaborărilor legislative orientate spre degradarea în continuare a vieţii oamenilor din ţara noastră. Inspiraţi de osul aruncat de FMI, primit în condiţii antisociale şi antipopulare, autorităţile taie în carne vie[]
Declaraţia Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
27 iulie 2016
Actuala putere populară, a cîta oară, cu ajutorul slugilor sale din Guvern, a hotărît să-şi demonstreze dispreţul faţă de istoria noastră, a Moldovei, şi faţă de poporul nostru — poporul moldovenesc[]
Declaraţia Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
10 septembrie 2015
Astăzi Republica Moldova, poporul ei se află la marginea prăpastiei. Anume aici au adus ţara noastră politicienii care au venit la putere în 2009[]
Curtea Constituţională a declarat neconstituţională Legea privind colegiul medicilor
15 mai 2015
Astăzi Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea pentru controlul constituţionalităţii Legii nr. 261 din 1 noiembrie 2013 cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova, sesizarea deputaţilor comunişti[]
Ziua Familiei — invită Uniunea Femeilor din RM
15 mai 2015
În fiecare an la 15 mai se marchează Ziua familiei. Şi în acest an organizaţia Uniunea Femeilor din RM, filiala Bălţi împreună cu primăria invită toţi doritorii la eveniment[]
Ina Şupac: Atitudinea conducerii Parlamentului faţă de sărbătoarea de 9 mai este inadmisibilă şi umileşte demnitatea poporului nostru
14 mai 2015
Amintim că la ceremoniile consacrate Zilei Victoriei de la Complexul memorial ETERNITATE, conducerea Parlamentului a lipsit. Pentru prima dată în istoria ţării din ultimii 15 ani au fost depuse coroane doar din partea Guvernului şi a Preşedintelui[]
Competiţii sportive la Străşeni
11 mai 2015
Duminică, 10 mai, comsomoliştii s-au întrunit pentru a desfăşura competiţii sportive la Străşeni. Au participat echipe din Chişinău, Ungheni. Anenii Noi, Străşeni[]
PCRM promovează femeile în organele administraţiei publice locale
27 aprilie 2015
În perioada 24–25 aprilie 2015 la Chişinău a avut loc seminarul organizat cu suportul UN WOMEN “Tehnici de comunicare strategică şi interacţiunea cu mass media”, la care au participat membrele organizaţiilor teritoriale de femei[]
Interpelare organelor de drept şi ale securităţii naţionale
23 aprilie 2015
Deputaţii fracţiunii PCRM în parlament sînt indignaţi de inactivitatea organelor de drept din ţară care au lăsat fără atitudine apariţia pe blocurile, zidurile şi construcţiile din municipiul Chişinău a simbolicii naziste[]
A fost înmînat biletul de partid cu numărul 40000!
22 aprilie 2015
Astăzi la monumentul lui Lenin comuniştii din Chişinău au omagiat pe cel mai influent om al secolului trecut, V. I. Lenin[]
Alexandr Isaev: Comuniştii l-au lipsit pe Băsescu de speranţe
17 aprilie 2015
Crearea unui guvern minoritar cu ajutorul PCRM a îngropat speranţele unioniştilor de a alipi “benevol” Moldova la România[]
Felicitarea preşedintelui Vladimir Voronin cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte
11 aprilie 2015
Vă aduc sincere şi calde felicitări cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte, sărbători care ne aduc încrederea că Sfîntul Dumnezeu ne are pe toţi în grijă şi că pentru fiecare din noi, există un viitor, o speranţă[]
Comuniştii din Glodeni au împlinit 20 de ani!
26 martie 2015
Comuniştii din Glodeni au sărbătorit aniversarea a 20-a de la crearea organizaţiei raionale de partid. Ei au fost felicitaţi de preşedintele PCRM, Vladimir Voronin[]
Interpelare Ministerului Educaţiei
25 martie 2015
Deputatul comunist Elena Bodnarenco a adresat Ministerului Educaţiei o interpelare vis-a-vis de situaţia copiilor care se deplasează în urma optimizării multor şcoli din localităţile republicii[]
Comisia parlamentară administraţie publică, dezvoltare regională, mediu şi schimbări climatice a luat în discuţii necesitatea construcţiei podului peste Nistru
20 martie 2015
Comisia parlamentară administraţie publică, dezvoltare regională, mediu şi schimbări climatice, preşedinte dna Bodnarenco Elena, a discutat în cadrul audierilor publice necesitatea construcţiei podului peste Nistru la Soroca[]
Guvernul trebuie să-şi onoreze obligaţiunile şi să transfere fără întîrzieri mijloacele financiare către CNAM, proiect votat în Parlament în primă lectură
19 martie 2015
Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege prin care şi Guvernul, în calitatea sa de asigurat pentru 15 categorii de persoane[]
Scutire de achitarea datoriilor la plata pentru poliţa medicală. Proiectul comuniştilor a fost aprobat
19 martie 2015
Astăzi Parlamentul a aprobat, în ambele lecturi, proiectul de lege al comuniştilor care prevede anularea datoriilor la plata poliţei de asigurare medicală pentru anii precedenţi anului 2015, pentru anumite categorii de persoane neangajate[]
Parlamentul a aprobat în primă lectură proiectul de lege înaintat de către deputaţii comunişti
19 martie 2015
Acest proiect vine să modifice legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare, în sensul omiterii obligativităţii achitării de către consumatori a pierderilor de apă[]
Deputaţii din comisia pentru protecţie socială, sănătate şi familie în vizită la Azilul din Puhăceni
1 martie 2015
Bătrânii de la Azilul din satul Puhăceni, raionul Anenii Noi, au marcat începutul primăverii şi a Mărţişorului alături de deputaţii din comisia parlamentară protecţie socială, sănătate şi familie, Oxana Domenti şi Boris Golovin[]
Prezentarea în Parlament a iniţiativei comuniştilor privind declararea anului 2015 — An al Veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei, 1941–1945
27 februarie 2015
Fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova prezintă pentru examinare şi adoptare proiectul de hotărîre cu privire la declararea anului 2015 Anul Veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei 1941–1945[]
Replică. Domnul Gh.Duca, în loc să demisioneze, trişează şi minte
16 februarie 2015
Există indivizi lipsiţi de verticalitate, demnitate şi onoare, oameni servili, care fiind prinşi “cu oca mică” îndată încep a trişa, afirmînd, fie că nu corect au fost înţeleşi, fie că cineva se răzbună pe ei[]
Modernizarea şi eficientizarea iluminatului stradal la Soroca, Cantemir şi Ocniţa
10 februarie 2015
La iniţiativa primarilor comunişti ai or. Soroca — Bodnarenco Elena (actualmente deputat PCRM), or. Cantemir — Ciubaciuc Roman, or. Ocniţa — Zalevscaia Galina, consiliile orăşeneşti respective au semnat Convenţia primarilor şi au aprobat Planurile locale de eficienţă energetică (2013–2014)[]
Declaraţia Comitetului Central al PCRM
5 februarie 2015
În toţi anii de după declararea independenţei Republicii Moldova, forţele naţional-unioniste, denaturînd realităţile istorice, culturale şi ligvistice, supun unor atacuri conştiinţa naţională a poporului moldovenesc cu scopul de a-l lipsi de identitate, limbă şi statalitate[]
Executivul Politic al CC al PCRM a aprobat Planul acţiunilor privind sărbătorirea Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei
5 februarie 2015
Executivul politic al Comitetului Central al PCRM a aprobat Hotărîrea privind sărbătorirea celei de-a 70-a aniversări de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei[]
Problemele sociale ale cetăţenilor — agenda prioritară a Fracţiunii parlamentare a PCRM
30 ianuarie 2015
În vederea realizării prevederilor Programului electoral al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, deputaţii Fracţiunii parlamentare a PCRM au înregistrat la Secretariatul Parlamentului 15 iniţiative legislative[]
Iniţiativele fracţiunii parlamentare a PCRM cu privire la celebrarea aniversării a 70-cea de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei
30 ianuarie 2015
În anul 2015 se împlinesc 70 de ani de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei din 1941–1945. Acest eveniment este de o importanţă istorică deosebită nu doar pentru popoarele statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente, dar pentru întreaga omenire[]
Locuitorii satului Işcălău i-au adresat Preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin, o scrisoare deschisă
23 decembrie 2014
Locuitorii satului Işcălău, raionul Făleştii i-au adresat Preşedintelui Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Vladimir Voronin o scrisoare deschisă prin care au apreciat intenţiile politice ale PCRM[]
Mesajul de felicitare cu ocazia Sărbătorilor de Anul Nou al Preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin
23 decembrie 2014
Sîntem în preajma sărbătorilor de iarnă. Este normal ca la acest hotar dintre ani să facem anumite totalizări şi planuri. Am trăit împreună un an plin de evenimente care au marcat viaţa fiecărui cetăţean[]
Mesajul Preşedintelui PCRM, V. Voronin adresat comunităţii ştiinţifice cu prilejul zilei profesionale
10 noiembrie 2014
Stimaţi membri ai comunităţii ştiinţifice, membri ai Academiei de Ştinţe a Moldovei, cu deosebit respect, Vă felicit cu prilejul sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sfera ştiinţei şi inovării[]
Mesajul public al Preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin cu prilejul împlinirii a 21 de ani de la crearea partidului | 
22 octombrie 2014
Această aniversare este un motiv în plus pentru a reaminti că biografia Partidului Comuniştilor este legată strîns de biografia ţării noastre[]
Declaraţia CC PCRM în apărarea pensionarului din Glodeni, Mihail Dogotari
15 octombrie 2014
Mihail Dogotari, pensionarul din oraşul Glodeni, care ar fi lovit-o pe Valentina Buliga, a fost prins în mijlocul străzii şi dus, împotriva voinţei sale, la spitalul de psihiatrie din Chişinău[]
Mesajul de felicitare al Preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin adresat Preşedintelui Republicii Populare Chineze, Xi Jinping cu prilejul aniversării a 65-a de la formarea statului chinez
1 octombrie 2014
În numele Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Vă felicit cordial cu prilejul aniversării a 65-a de la formarea Republicii Populare Chineze[]
Oxana Domenti: Legile necesare oamenilor rămîn nefuncţionale din cauza ignoranţei şi a incompetenţei Guvernului
30 septembrie 2014
În timp ce legea (289/2004) cu privire la indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă prevede dreptul părinţilor de a beneficia de îndemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, aceasta rămîne nefuncţională sau aplicată selectiv[]
Declaraţia PCRM cu privire la situaţia din sectorul agrar | 
9 septembrie 2014
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova din nou revine la situaţia din sectorul agrar al ţării. E regretabil că trebuie să abordăm în aşa mod problema într-un an cînd condiţiile meteo au fost favorabile pentru agricultori[]
Declaraţia lui V.Voronin în legătură cu Conferinţa internaţională dedicată celei de-a 20-a aniversări a Constituţiei RM
8 septembrie 2014
Edificarea unui stat de drept este imposibilă în realităţile contemporane fără o Constituţie. Astăzi, practic orice ţară democratică are o constituţie care reprezintă un document vital, în conformitate cu care ţara îşi exercită funcţiile[]
Pichet PCRM
4 septembrie 2014
Joi, 4 septembrie, reprezentanţii PCRM au pichetat sediul Ministerului Educaţiei în semn de protest faţă de politicile distructive promovate de conducerea acestei instituţii[]
Declaraţia PCRM privind situaţia în sistemul educaţional şi a politicilor de tineret | 
2 septembrie 2014
În Republica Moldova planează pericolul distrugerii sistemului educaţional, de formare a tinerii generaţii, iar prin aceasta şi a întregii construcţii statale, a viitorului naţiunii[]
Preşedintele PCRM V. Voronin a participat la şedinţa solemnă conscrată Zilei Cunoştinţelor
1 septembrie 2014
Astăzi, 1 septembrie, Preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin a participat la şedinţa solemnă conscrată Zilei Cunoştinţelor care a avut loc la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport[]
Mesajul Preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin, cu ocazia Zilei cunoştinţelor, 1 septembrie
30 august 2014
1 septembrie a devenit ziua cînd mii de tineri cetăţeni păşesc în clasele şi sălile de studiu, mii de copii vin, cu speranţe şi aşteptări, la şcoala împodobită de sărbătoare, pentru a cuceri lumea cunoştinţelor, pentru a-şi crea viitorul său şi al ţării[]
Declaraţia PCRM cu privire la situaţia din sectorul agrar
29 august 2014
Ameninţările şi riscurile la care este supusă economia RM ca urmare a semnării de către Coaliţia pro-europeană a Acordului de Asociere cu UE, aşa cum am averizat anterior, capătă amploarea unui adevărat dezastru[]
Iniţiativa PCRM privind scutirea unor categorii de populaţie de achitarea datoriilor faţă de fondurile de asigurări în medicină
29 august 2014
Fracţiunea PCRM a înregistrat astăzi în Parlament o iniţiativă legisaltivă (Nr.335 din 29/08/2014) privind scutirea unor categorii de populaţie, neangajate în cîmpul muncii[]
Adresarea Preşedintelui PCRM Vladimir Voronin către cetăţenii Moldovei, dedicată Zilei Independenţei
25 august 2014
27 august reprezintă un motiv în plus de a reaminti tuturor despre statalitatea moldovenească, despre istoria ei de 655 de ani, despre cei 23 de ani ai luptei permanente pentru păstrarea identităţii moldoveneşti[]
Refuzul TRM de a transmite în direct acţiunea de comemorare de la Complexul memorial “Capul de pod Şerpeni”
25 august 2014
IPNA Compania “Teleradio-Moldova” a refuzat să transmită în direct acţiunea cultural-artistică de comemorare “Dincolo de tăcere”, dedicată aniversării a 70 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupaţia fascistă[]
Mesajul de felicitate al lui V. Voronin cu prilejul anivesrării a 70-cea de la eliberarea Moldovei de sub ocupaţia fascistă
22 august 2014
Veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei care au eliberat Moldova de sub ocupaţia fascistă, tuturor cetăţenilor Moldovei[]
Mesajul Preşedintelui PCRM Vladimir Voronin adresat ÎPS Mitropolit Vladimir
20 iulie 2014
Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove, Vladimir. 25 de ani constituie o epocă. O epocă de slujire Bisericii şi oamenilor. O epocă de aur pentru ortodoxia moldovenească[]
Declaraţia deputatului PCRM, Galina Balmoş pe marginea moţiunii simple aspura politicilor în domeniul educaţional, precum şi a activităţii Ministerului Educaţiei
18 iulie 2014
Cu putin timp in urmă, pe timp de ploaie, ruşinaţi şi timizi, protestau pedagogii. Cereau dreptate, echitate, salarii decente, după modelul celor pe care-i protejeaza legea ca pe nişte divinităţi[]
Declaraţia deputatului PCRM, Inna Şupac, pe marginea moţiunii simple aspura politicilor în domeniul educaţional, precum şi a activităţii Ministerului Educaţiei
18 iulie 2014
Pregătindu-mă pentru discuţia de astăzi, am încercat să găsesc un motiv care ar putea să vă convingă să susţineţi moţiunea noastră[]
Amendamente la proiectul Codului Educaţiei al Republicii Moldova propuse de deputatul PCRM, Oxana Domenti
17 iulie 2014
Fracţiunea PCRM vine cu un pachet de garanţii sociale pentru personalul didactic, elevi şi studenţi[]
Declaraţia fracţiunii PCRM în CMC în legătură cu situaţia creată în sistemul de transport din capitală
16 iulie 2014
Fracţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova din cadrul Consiliului Municipal Chişinău îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de situaţia periculoasă creată în sistemul municipal de transport[]
Discursul deputatului PCRM Oxana Domenrti pe marginea proiectului de lege 217 privind modificările în legislaţia cu privire la activitatea farmaceutică
16 iulie 2014
Proiectul pe care-l dezbatem, transpune în legislaţia naţională anumite obligaţii şi angajamente pe care şi le-a asumat Republica Moldova cu ochii închişi[]
Discursul Preşedintelui PCRM V.Voronin în cadrul conferinţei de presă din 15.07.2014 | 
15 iulie 2014
Ultimii cinci ani au fost pierduţi pentru Moldova. Instituţiile statului sînt discreditate, economia este la pămînt, poporul — sărăcit. şi aceste realizări coaliţia le numeşte “poveste de succes”[]
Declaraţia Fracţiunii PCRM cu privire la Codul Educaţiei
10 iulie 2014
Problemele din sectorul educaţional sunt cunoscute. Este ştiu şi faptul că, există o diferenţă mare între abordarea comunistă şi cea liberală despre căile de rezolvare a problemelor existente[]
Discursul deputatului PCRM, Oxana Domenti, pe marginea rectificării bugetului asiguărilor sociale de stat pentru anul 2014
10 iulie 2014
Vă îndemn, să vă debarasaţi de retorica triumfalistă privind marea grija pe care o purtaţi cetăţenilor şi fericirea fără margini care va pune stăpînire pe poporul moldav după modificarea acestui buget[]
Moţiune simplă asupra politicilor în domeniul educaţional, precum şi a activităţii Ministerului Educaţiei | 
3 iulie 2014
Constatăm situaţia nesatisfăcătoare şi eşecul politicilor în domeniul educaţional, şi solicităm susţinerea prezentei moţiuni, ceea ce impune iniţierea imediată a procedurii de demitere a ministrului Educaţiei, Maia Sandu[]
Expoziţie organizată de Ambasada Ungariei în RM
2 iulie 2014
Pe 2 iulie 2014, Ambasada Ungariei în RM a organizate vernisarea expoziţiei “Centrul Comun de Vize în perioada 2007–2014. Activitate şi rezultate”[]
Depuneri de flori la monumentul lui Ştefan cel Mare
2 iulie 2014
Astăzi, 2 iulie 2014, Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, deputaţi şi aleşi locali ai PCRM, reprezentanţi ai Uniunii Comsomoliştilor din Moldova au depus flori la Monumentul lui Ştefan cel Mare[]
Propuneri sociale la Programul electoral al PCRM
28 iunie 2014
La 28 iunie 2014 a avut loc şedinţa Consiliului Republican al Uniunii Femeilor din Republica Moldova, la care au participat femeile activiste ale organizaţiilor teritoriale de femei din toată republica[]
Vladimir Voronin despre semnarea Acordului de Asociere RM-UE
27 iunie 2014
Astăzi, 27 iunie 2014, Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, a comentat pentru presă poziţia formaţiunii pe care o reprezintă vis-a-vis de semnarea Acordului de Asociere RM-UE[]
Mesaj de felicitare expediat de Vladimir Voronin lui Ghenadii Ziuganov cu prilejul celei de-a 70-cea aniversări
26 iunie 2014
În numele Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, a tuturor comuniştilor moldoveni, aîntregului popor muncitor a ţării noastre Vă felicit din suflet cu jubileul![]
Comunicat de presă: Masă rotundă la OrheiRU
9 iunie 2014
Luni, 9 iunie la Orhei, PCRM a organizat masa rotundă cu genericul: “Cum ar trebui să fie Acordul de Asociere cu UE?”.[]
Depuneri de flori la monumentului lui A.S.Puşkin
6 iunie 2014
Astăzi, 6 iunie 2014, preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Vladimir Voronin împreună cu colegii săi, a depus flori la monumentul lui Alexandr Puşkin cu prilejul marcării a 215 ani de la naşterea marelui poet[]
Comunicat de presă al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
30 mai 2014
Astăzi, 30.05.2014, Preşedintele PCRM Vladimir Voronin a participat la careul solemn prilejuit de ultimul sunet de clopoţel de la liceul municipal teatral din Chişinău[]
Raportul privind rezultatele analizelor preliminare a efectelor semnării Acordului de Asociere cu UE de către Republica MoldovaRU
20 mai 2014
Acordul de Asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Moldova pe de altă parte, Acord parafat la Vilnius pe 29 noiembrie 2013, are drept scop inclusiv următoarele[]
Partidul Comuniştilor a început de la Nisporeni consultările privind proiectul platformei sale electorale
19 mai 2014
Proiectul platformei electorale a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, care a fost prezentat pe 1 Mai, la mitingul consacrat Zilei solidarităţii oamenilor muncii, a fost discutat luni, 19 mai, în cadrul unei mese rotunde organizate în oraşul Nisporeni[]
Mesajul de felicitare al Comitetului Central al PCRM adresat colectivului informaţional-analitic al editurii “Puls”RU
14 mai 2014
Comitetul Central al PCRM Vă felicită cu ocazia jubileului ieşirii de sub tipar a ediţiei 500 a ziarului “Puls”[]
Declaraţia Fracţiunii PCRM în Consiliul Municipal Chişinău
6 mai 2014
Fracţiunea PCRM în CMC din nou constată cu regret nedorinţa aşa-zisei componente democratice a Consiliului de a lucra constructiv asupra problemelor cotidiene ale capitalei şi chişinăuienilor[]
Proiectul platformei electorale a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
1 mai 2014
Ultimii cinci ani am avut numai de pierdut. Anii oferiţi de istorie, oferiţi pentru dezvoltare, au trecut în zadar. Ţara a degradat pînă în Evul Mediu, vremuri întunecate ale samovolniciei, asupririi şi lipsei de drepturi[]
Rezoluţia mitingului de solidaritate 1 mai 2014, Chişinău
1 mai 2014
Noi, participanţii la mitingul de solidaritate a oamenilor muncii din Moldova, ne-am adunat în capitala ţării noastre pe 1 mai 2014 pentru a ne demonstra protestul faţă de distrugerea statalităţii moldoveneşti[]
Declaraţia fracţiunii PCRM în CMC cu privire la marcarea în Capitală a Zilei Victoriei
24 aprilie 2014
Fracţiunea PCRM în CMC îşi exprimă totalul protest faţă de decizia provocatoare a primarului general al Chişinăului, Dorin Chirtoacă, de a marca la 9 mai în Piaţa Marii Adunări Naţionale — Ziua Europei[]
Integrare europeană: plusuri şi minusuri
12 aprilie 2014
Partidul Comuniştilor a organizat sîmbătă, 12 aprilie, un atelier public pe marginea conţinutului Acordului de Asociere al Moldovei cu Uniunea Europeană, pentru a vedea care sînt plusurile şi minusurile acestui document[]
Discursul deputatului PCRM, Anatolie Zagorodnîi, în şedinţa Legislativului din 4 aprilie
4 aprilie 2014
Fracţiunea PCRM, timp de 3 ani şi mai bine, cere insistent audierea Procurorului general pe mai multe cauze legate de investigarea evenimentelor din 7 aprilie 2009[]
Declaraţia preşedintelui fracţiunii PCRM în CMC, Boris GOLOVIN, la şedinţa din 27 martie
27 martie 2014
Fracţiunea Partidului Comuniştilor din Consiliul Municipal Chişinău constată repetat, cu mare îngrijorare, că şedinţele CMC sunt pregătite insuficient de către direcţiile Primăriei[]
Principiile care vor sta la baza acţiunilor fracţiunii PCRM în CMC în procesul de examinare a chestiunilor funciare
27 martie 2014
În procesul de examinare a chestiunilor cu caracter funciar, fracţiuniea PCRM în CMC va respecta principiile legislaţiei şi echităţii sociale[]
Declaraţia fracţiunii PCRM în legătură cu politica privind cursului valutar
13 martie 2014
Coaliţia de guvernare a refuzat audierea conducerii Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la devalorizarea agresivă a leului moldovenesc în raport cu moneda europeană şi dolarul american[]
Comsomolul din Republica Moldova a marcat aniversarea a 120 de la naşterea lui Serghei LazoRU
7 martie 2014
Pe 7 martie 2014, de ziua de naştere a eroului revoluţiei şi războiului civil, comsomoliştii au organizat un miting de comemorare la monumentul lui Serghei Lazo din Chişinău[]
Fracţiunea PCRM în CMC în susţinerea solicitanţilor pentru compensaţii la căldură
4 martie 2014
La propunerea fracţiunii PCRM în Consiliul Municipal Chişinău, a fost creat un grup de lucru ce urmează să elaboreze un regulament cu privire la facilitarea acordării compensaţiilor pentru căldură familiilor care au un membru plecat peste hotare[]
La propunerea fracţiunii PCRM, în CMC au fost majorate cheltuielile pentru şcoli, grădiniţe, spitale, drumuri, monumente
31 ianuarie 2014
Fracţiunea PCRM în Consiliul Municipal Chişinău a votat pe 30 ianuarie, în lectură finală, bugetul municipiului Chişinău pentru anul 2014[]
Alocuţiunea deputatului PCRM, Mark Tkaciuk, la mitingul consacrat aniversării a 90-a de la decesul lui Lenin, 21 ianuarie 2014
21 ianuarie 2014
Am fost împuternicit să ţin o alocuţiune consacrată celei de-a 90-a aniversări de la decesul lui Lenin. Este o responsabilitate enormă — încă o dată să răspundem la un şir de întrebări: de ce Lenin pînă în prezent mai este cu noi?[]
Adresarea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova către partidele politice, mişcările şi organizaţiile obşteşti
6 decembrie 2013
Pe 5 decembrie 2013 Curtea Constituţională a Republicii Moldova a emis un verdict trădător, care privează fără drept de apelare şi flagrant, poporul moldovenesc de dreptul la propria limbă literară, propria identitate şi stat[]
Zurab Todua: 5 concluzii despre Marş
26 noiembrie 2013
Pe 23 noiembrie, Partidul Comuniştilor a organizat o manifestaţie grandioasă, îndreptată împotriva Coaliţiei de la guvernare, împotriva participării Moldovei la summit-ul de la Vilnius şi pentru aderarea Moldovei la Uniunea Vamală[]
Discursul lui Vladimir Voronin la mitingul de protest din 23 noiembrie 2013 | 
23 noiembrie 2013
Noi nu am venit astăzi în principala piaţă a ţării ca să vă chemăm să votaţi Partidul Comuniştilor. Astăzi noi, toţi cetăţenii, am venit aici să apărăm Moldova! Să o apărăm în sensul direct al cuvîntului[]
Adresare către poporul Moldovei din 23 noiembrie 2013
23 noiembrie 2013
Noi, participanţii la Marşul spre Chişinău, constatăm cu regret: actuala guvernare a pierdut definitiv nu doar legitimitatea politică, dar şi rămăşiţele de onoare omenească[]
Vladimir Voronin l-a felicitat pe Patriarhul Kiril cu ocazia zilei sale de naştereRU
20 noiembrie 2013
Încă o dată, liderul PCRM a devenit singurul politician moldovean care la felicitat pe Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Kiril, cu ocazia zilei sale de naştere[]
Vladimir Voronin a avut o întrevedere cu studenţii şi profesorii din cadrul Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative (FRIŞPA)RU
13 noiembrie 2013
Pentru un politician în primul rînd, este important să fie întotdeauna capabil să distingă adevăratele priorităţi zilnice de cele falsificate, problemele reale de cele imaginare[]
Declaraţia Partidului Comuniştilor din Republica Moldova | 
7 noiembrie 2013
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova cu susţinerea societăţii civile, a tuturor forţelor civice sănătoase din ţară solicită de la regimul de guvernare[]
Declaraţia Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
31 octombrie 2013
În ultimele luni, întreaga ţară, toată societatea moldovenească au fost martori oculari al căderii rapide a popularităţii guvernării actuale[]
Vladimir Voronin: Republica Moldova a devenit obiectul manipulării şi dezmembrării
28 octombrie 2013
Discursul lui Vladimir Voronin rostit în cadrul conferinţei internaţionale “75 de ani de la complotul din Munchen. Este oare capabilă Europa contemporană să combată renaşterea fascismului?”, convocată de organizaţia internaţională “Lumea fără fascism”[]
Analiza motivelor şi cauzelor devalorizării leului moldovenescRU
25 octombrie 2013
Informaţiile zilnice privind cursul de schimb valutar al valutei naţionale confirmă pe deplin existenţa unei realităţi care nu ar trebui să existe, nici în teorie şi nici în practică — planul de depreciere al leului moldovenesc[]
Discursul preşedintelui PCRM Vladimir Voronin rostit în cadrul şedinţei festive, dedicate aniversării a 20 de ani de la crearea PCRM | 
19 octombrie 2013
Mai bine de 20 de ani în urmă, cu concursul unor forţe tenebre reacţionare, a fost distrusă ţara noastră Mare — Uniunea Sovietică! Fiecare republică sovietică a încercat să supravieţuiască de sine stătător, să se menţină la suprafaţă acestei furtuni geopolitice[]
Vladimir Voronin l-a felicitat pe Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naştereRU
7 octombrie 2013
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin l-a felicitat pe preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin cu ocazia zilei sale de naştere[]
Îi vom păstra memoria pentru totdeauna
12 septembrie 2013
În a 59-a sa toamnă, a plecat dintre noi un coleg fidel şi devotat, un adevărat comunist şi un om minunat — Zinaida Chistruga[]
Întîlnirea preşedintelu PCRM, Vladimir Voronin, cu Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, ChirilRU
8 septembrie 2013
La 8 septembrie 2013, în cadrul vizitei oficiale a Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii, Chiril, în Republica Moldova, pentru aniversarea a 200 de ani de la crearea Eparhiei Chişinău, a avut loc întrevederea liderului PCRM, Vladimir Voronin, cu Sanctitatea sa[]
Adresarea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova către veteranii Marelui război pentru apărarea PatrieiRU
24 august 2013
Astăzi, toţi cetăţenii Republicii Moldova serbează una dintre cele mai importante aniversări ale ţării[]
PCRM a felicitat cetăţenii cu aniversarea a 73 de ani de la constituirea Republicii Sovietice Socialiste MoldoveneştiRU
2 august 2013
Pe 2 august curent este marcată aniversarea a 73 de ani de la constituirea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti[]
Discursul lui Vladimir Voronin la prezentarea cărţii despre primul preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Iachim GrosulRU
10 iulie 2013
Astăzi avem onoarea să sărbătorim jubileul de 100 de ani de la naşterea primului preşedinte şi fondator al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Iachim Grosul[]
Moţiune simplă asupra politicilor în domeniul educaţional, activităţii Ministerului Educaţiei şi a activităţii ministrului Maia Sandu
4 iulie 2013
Rezultatele sesiunii de bază a examenului de bacalaureat din acest an reprezintă o catastrofa naţională. Din numărul total de candidaţi (27.715 de elevi), au promovat examenele 16.130 elevi, sau 58,2%. Respectiv, 11.585 de elevi, sau 42% nu au susţinut BAC-ul[]
Declaraţia Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
3 iulie 2013
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova are o atitudine deosebită faţă de cele mai importante date din istoria multiseculară a Moldovei[]
Declaraţia Fracţiunii PCRM din CM Chişinău, la şedinţa din 27 iunie 2013
27 iunie 2013
Fracţiunea Partidului Comuniştilor din CMC îi felicită pe alegătorii săi şi pe toţi locuitorii Chişinăului cu ocazia unei date destul de impunătoare. 73 de ani în urmă la 28 iunie 1940, plaiul nostru a avut noroc de eliberarea mult rîvnită şi Moldova a revenit la restabilirea si dezvoltarea statalitaţii sale[]
Felicitare adresată lui G.A. Ziuganov, preşedintele Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Federaţia RusăRU
26 iunie 2013
Vă felicit din toată inima cu ocazia zilei Dvs. De naştere. Vă doresc sănătate şi mulţi ani prosperi[]
Apariţia bolşevismului şi moştenirea lui politică
19 iunie 2013
Pe 19 iunie PCRM a organizat masa rotundă “Apariţia bolşevismului şi moştenirea lui politică. Contradicţiile în înţelegerea doctrinei ideologice şi a practicii politice”[]
Pionierii, viitorul partidului şi al ţării
19 mai 2013
Ziua Pionierilor a fost marcată pe 19 mai. În toată ţara au avut loc careuri solemne. La Chişinău, careul a fost organizat în faţa monumentului lui Lenin. La acesta au participat peste 150 de elevi ai diferitor şcoli din capitală[]
Zeci de mii de persoane s-au alăturat marşului Victoriei organizat de PCRM
9 mai 2013
Zecii de mii de persoane au pornit, în această dimineaţă, de la Arca de Triumf din centrul capitalei într-un marş al Victoriei organizat de Partidul Comuniştilor din Republica Moldova[]
Peste şapte mii de persoane au participat la Marşul Solidarităţii organizat de PCRM
1 mai 2013
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a organizat de 1 Mai un miting şi un marş al solidarităţii cu oamenii muncii, la care s-au alăturat peste şapte mii de persoane[]
Nu atentaţi la ce e Sfânt! Declaraţia fracţiunii Partidului Comuniştilor din CMC
30 aprilie 2013
Fracţiunea Partidului Comuniştilor din Consiliul Municipal Chişinău, îşi exprimă profund indignarea faţă de apelul şocant şi provocător expus luni 29 aprilie 2013, în cadrul şedinţei serviciilor primariei mun. Chişinău: proclamarea Zilei Biruinţei, 9 mai, drept zi de doliu în Chişinău![]
Vladimir Voronin a participat la lucrările mesei rotunde pe tema: “Mişcarea de eliberare a Moldovei: ieri, azi, mîine”RU
8 aprilie 2013
Astăzi onorăm o figură remarcabilă a mişcării de eliberare din Basarabia şi unul din proeminenţii comunişti din Basarabia şi România, Pavel Tkacenko[]
Declaraţia fracţiunii PCRM în legătură cu proiectul de lege “cu privire la politicile lingvistice în Republica Moldova”RU
3 aprilie 2013
Fracţiunea de extremă dreaptă a Partidului Liberal a înregistrat în Parlament proiectul de lege “cu privire la politicile lingvistice în Republica Moldova”[]
Pe 16 martie curent, a avut loc a cincea sesiune plenară a Comitetului Central al PCRMRU
16 martie 2013
În cadrul sesiunii plenare a fost abordată situaţia politică actuală şi sarcinile partidului şi a fost audiat un raport cu privire la politicile antisociale întreprinse de actuala guvernare în domeniul educaţiei[]
Comunicat de presă al PCRM privind inscripţiile de pe monumentul lui Vladimir LeninRU
20 februarie 2013
Activiştii Partidului Comuniştilor şi tineretul comsomolist au curăţat monumentul lui Vladimir Lenin de inscripţii naziste[]
Vladimir Voronin a participat la ceremonia de depunere de flori la memorialul “Fii ai Patriei — Veşnică Pomenire”RU
15 februarie 2013
În luarea sa de cuvînt, la aniversarea a 24 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan, preşedintele PCRM Vladimir Voronin a declarat că războaiele din toate timpurile sunt instigate de politică[]
Preşedintele PCRM Vladimir Voronin s-a întîlnit cu studenţi şi profesori de la Şcoala superioară de antropologieRU
13 februarie 2013
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin s-a întîlnit cu studenţi şi profesori ai Şcolii superioare de antropologie cu care a discutat despre situaţia social-economică din ţară[]
Comisia de anchetă a decis ca toate audierile înalţilor demnitari să fie publice
5 februarie 2013
Comisia parlamentară de anchetă în cazul “vânătorii domneşti” din 23 decembrie 2012 a decis să facă publice şedinţele de audiere a demnitarilor din conducerea statului pe marginea declaraţiilor anterioare ale acestora, dar şi a acţiunilor întreprinse în cazul menţionat[]
Vladimir Voronin l-a felicitat cu aniversarea a patra pe Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, KirilRU
4 februarie 2013
În mesajul de felicitare expediat de Vladimir Voronin, adresat Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii, se menţionează[]
Fracţiunea PCRM cere anularea ordinelor distructive ale ministrului Sănătăţii
27 decembrie 2012
La finele audierilor parlamentare ale ministrului Sănătăţii, Andrei Usatâi, privind situaţia din domeniul respectiv, fracţiunea PCRM a solicitat anularea mai multor ordine semnate de ministrul Sănătăţii, care duc, potrivit opoziţiei, la distrugerea sistemului de sănătate[]
Galina Balmoş: Dumneavoastră, stimaţi guvernanţi, nu sesizaţi gravitatea problemei
21 decembrie 2012
Luarea de cuvînt pe marginea proiectului de lege cu privire la modificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul curent (şedinţa plenară a Parlamentului din 21 decembrie 2012)[]
Vladimir Voronin l-a felicitat pe Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusiei, Chiril cu ocazia zilei sale de naştereRU
20 noiembrie 2012
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, i-a transmis felicitări Înalt Preasfinţitului Patriarh al Moscovii şi al întregii Rusii, Chiril cu ocazia zilei sale de naştere[]
Violeta Ivanov: Stat capturat — mediu ambiat capturat | 
12 noiembrie 2012
Discursul al deputatului în Parlament Violeta Ivanov la conferinta “Republica Moldova — stat capturat”[]
Miting şi depunere de flori la monumentul lui Lenin
7 noiembrie 2012
Fruntaşii Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) împreună cu ssuşinătorii a marcat, miercuri, cea de-a 95-a aniversare a Revoluţiei socialiste din 1917[]
Adresarea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova cu prilejul aniversării Marii Revoluţii din Octombrie
6 noiembrie 2012
În aceste zile marcăm aniverarea a 95-a a Marii Revoluţii socialiste din Octombrie. Doar cinci ani ne despart de vremea cînd se va împlini un veac de la evenimentele care au deschis lumii noi perspective de dezvoltare, noi oportunităţi de orînduire socială[]
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin a participat la conferinţa de raportare a Uniunii Femeilor din Republica MoldovaRU
3 noiembrie 2012
La Chişinău, a avut loc conferinţa XIX de raportare a Uniunii Femeilor din Republica Moldova, la care a fost invitat şi preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin[]
Vladimir Voronin: Guvernarea actuală nu este interesată de dezvoltarea ţării şi a cetăţenilorRU
27 octombrie 2012
Despre aceasta a declarat preşedintele Partidului Comuniştilor, Vladimir Voronin, în cadrul unui discurs public din s. Danu, r-nul Glodeni[]
Preşedintele Partidului Comuniştilor, Vladimir Voronin a participat la inaugurarea monumentului luptătorilor internaţionali din or. OcniţaRU
20 octombrie 2012
Pe 20 octombrie curent, în oraşul Ocniţa a avut loc inaugurarea monumentului luptătorilor internaţionali din raionul Ocniţa, care au decedat în timpul războiului din Afganistan[]
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin s-a întîlnit cu activele studenţeşti a instituţiilor superioare de învăţămînt din ţarăRU
17 octombrie 2012
În cadrul întrevederii s-a discutat despre situaţia politică şi socială din Republica Moldova şi perspectivele de dezvoltare ale ţării[]
Vladimir Voronin a primit diploma Fondului Internaţional al Unităţii Popoarelor OrtodoxeRU
15 octombrie 2012
Pentru asistenţa specială acordată în cadrul activităţilor Fondului Internaţional al Unităţii Popoarelor Ortodoxe, Vladimir Voronin a primit o diplomă din partea fondului[]
Cuplul Voronin sărbătoreşte “Nunta de aur”
12 octombrie 2012
Taisia şi Vladimir Voronin aniversează, astăzi, 50 de ani de căsnicie. La fel ca în majoritatea timpului din cei 50 de ani de căsătorie, ziua de astăzi a fost pentru cel de-al treilea Preşedinte al Republicii Moldova, una de muncă[]
Liderul opoziţiei parlamentare, Vladimir Voronin a fost ales în organele de conducere ale mişcării internaţionale pentru drepturile omului “Lumea fără nazism”RU
10 octombrie 2012
Prima Adunare Generală a mişcării internaţionale “Lumea fără nazism”, care se desfăşoară zilele acestea la Strasbourg, a adoptat astăzi programul mişcării “Lumea fără nazism”[]
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin participă la lucrările primei Adunări Generale a mişcării internaţionale pentru drepturile omului “Lumea fără nazism” care s-a deschis astăzi la StrasbourgRU
9 octombrie 2012
În cadrul forumului mai participă Leonid Kravciuk — primul preşedinte al Ucrainei, Jean-Claude Mignon — preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland — secretarul general al Consiliului Europei[]
Vladimir Voronin l-a felicitat cu ocazia zilei de naştere pe Vladimir PutinRU
7 octombrie 2012
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin a expediat o telegramă de felicitare preşedintelui Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, în legătură cu aniversarea a 60 de ani[]
Vladimir Voronin l-a felicitat pe Dmitrii Medvedev cu ocazia zilei de naştereRU
14 septembrie 2012
Îmi permiteţi din toată inima să vă felicit cu ocazia zilei Dvs. de naştere. 47 de ani este o vîrstă frumoasă, o vîrstă în care deplinătatea forţelor este completată de experienţa vieţii şi înţelepciune[]
PCRM cere CC verificarea constituţionalităţii concedierii cadrelor didactice ajunse la vârsta de pensionare
7 septembrie 2012
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova condamnă în cel mai categoric mod deciiziile şi acţiunile guvernării îndreptate spre limitarea drepturilor fundmentale ale persoanelor de vîrsta a treia, care activează în domeniul pedagogic în Republica Moldova[]
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin a participat la evenimentul primului sunet de la Liceul “Natalia Gheorghiu”RU
3 septembrie 2012
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin a participat astăzi la evenimentul primului sunet de la Liceul “Natalia Gheorghiu” din Chişinău[]
Vladimir Voronin l-a felicitat cu ocazia zilei de naştere pe Alekandr LukaşenkoRU
30 august 2012
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin a expediat o telegramă de felicitare Preşedintelui Republicii Belarus, Alexandr Lukaşenko[]
Adresarea fracţiunii PCRM în Consiliul Municipal Chişinău către primarul general al municipiului Chişinău şi membrii Consiliului Municipal din partea partidelor “Alianţei”
28 august 2012
16 septembrie 2012 ar putea deveni o zi a măcelului în masă în centrul Chişinăului. Este cunoscut că în această zi un şir de organizaţii unioniste intenţionează să desfăşoare pe strazile principale din capitală aşa-numitul “marş al unirii”, care nu poate fi considerat altfel, decît vădit antistatal şi provocator[]
Reprezentanţii PCRM au depus flori la monumentul lui Ştefan cel MareRU
27 august 2012
În legătură cu aniversarea celei de-a 21-a aniversare a Independenţei Republicii Moldova, deputaţii fracţiunii parlamentare a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în frunte cu preşedintele partidului, Vladimir Voronin au depus flori la monumentul lui Ştefan cel Mare[]
Vladimir Voronin: Autonomia găgăuză este apărător al suveranităţii şi independenţei MoldoveiRU
26 august 2012
La momentul actual Găgăuzia împreună cu Transnistria sunt apărători ai suveranităţii şi independenţei Moldovei[]
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin a participat la evenimentul de aniversare 68 de ani de la eliberarea Moldovei de fascismRU
24 august 2012
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin a participat astăzi la evenimentul organizat de Uniunea Veteranilor din Republica Moldova în legătură cu aniversarea a 68 de ani de la eliberarea Moldovei de fascism[]
Vladimir Voronin: Vom cere susţinerea poporului în apărarea simbolurilor PCRM
25 iulie 2012
Declaraţia a fost făcută de liderul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, marţi seara, în cadrul unei emisiuni televizate[]
Vladimir Voronin: Partidul Comuniştilor îşi va menţine simbolica
21 iulie 2012
Preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, susţine că formaţiunea pe care o conduce nu va renunţa la simbolica “secera şi ciocanul”, “care este un simbol internaţional, cel care a obţinut victoria împotriva fascismului”[]
Declaraţia CC PCRM: Alianţa de guvernare a început represiile împotriva PCRM şi activiştilor săiRU
19 iulie 2012
Adoptarea de către majoritatea de guvernămînt a măsurilor antidemocratice şi neo-fasciste de a interzice simbolurile comuniste în Republica Moldova a dat startul unei campanii murdare şi criminale de înjosire a PCRM şi represiilor împotriva liderilor şi activiştilor săi[]
Declaraţia privind glorificarea fascismului — mişcarea internaţională de apărare a drepturilor omului “Lumea fără Nazism”RU
16 iulie 2012
Mişcarea internaţională de apărare a drepturilor omului “Lumea fără Nazism” consideră necesară concentrarea comunităţii internaţionale asupra caracterului extrem de periculos a tentativelor persistente ale anumitor forţe pentru a revizui rezultatele celui de-al doilea război mondial, comparînd Uniunea Sovietică cu Germania nazistă şi echivalarea nazismului cu comunismul[]
Declaraţia Fracţiunii PCRM în Parlamentul Republicii Moldova referitor la situaţia creată în agricultură
10 iulie 2012
Pe data de 10 iulie 2012 fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova la şedinţa fracţiunii a audiat Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare referitor la starea lucrurilor în agricultură şi asigurarea securităţii alimentare a ţării[]
Preşedintele PCRM Vladimir Voronin a primit o scrisoare de la Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, KirilRU
2 iulie 2012
Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii a exprimat mulţumiri lui Vladimir Voronin pentru felicitarea expediată sfinţiei sale, pentru cuvintele şi urările frumoase ale lui Vladimir Voronin la adresa Patriarhului[]
Vladimir Voronin l-a felicitat pe Ghenadie Ziuganov cu ocazia zilei sale de naştereRU
26 iunie 2012
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin a expediat astăzi o telegramă de felicitare preşedintelui PCFR Ghenadie Ziuganov cu ocazia zilei sale de naştere[]
Nu atacurilor guvernării împotriva copiilor! Declaraţia fracţiunii parlamentare a PCRM
25 iunie 2012
Fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova condamnă în cel mai categoric mod dezmăţul Guvernării împotriva copiilor, părinţilor şi pedagogilor realizat pe parcursul sesiunii de bacalaureat 2012[]
Declaraţia fracţiunii PCRM în Consiliul Municipal Chişinău
22 iunie 2012
Fracţiunea Partidului Comuniştilor în Consiliul Municipal Chişinău aprobă şi susţine în mod activ cererea locuitorilor capitalei şi a multor organizaţii obşteşti din ţară pentru întoarcerea denumirii istorice unei străzi din oraş — în numele lui Alexei Belschi[]
În Moldova a fost comemorat poetul Mihai Eminescu
15 iunie 2012
În Moldova a fost comemorat poetul Mihai Eminescu. Astăzi se împlinesc 123 de ani de la moartea poetului în vârstă de 39 ani “atins de alienaţie mintală în formă de demenţă”[]
Vladimir Voronin l-a felicitat pe Vladimir Putin cu ziua naţională a Federaţiei RuseRU
12 iunie 2012
Al treilea preşedinte al Republicii Moldova, preşedintele Partidului Comuniştilor Vladimir Voronin a expediat preşedintelui Federaţiei Ruse, Vladimir Putin o scrisoare de felicitare în legătură cu aniversarea zilei naţionale a Federaţiei Ruse[]
Raportul politic al Comitetului Central PCRM la Congresul al VII-lea al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova | 
9 iunie 2012
Raportul politic pe care vi-l prezint din partea Comitetului Central este conţinutul şi analiza tuturor activităţilor partidului în ultimii patru ani[]
Vladimir Voronin: Puşkin este o personalitate, care reuneşte popoarele din majoritatea ţărilor lumii | 
6 iunie 2012
Ziua de naştere a marelui poet şi scriitor rus, Alexandr Puşkin, a fost sărbătorită, pe data de 6 iunie, la Chişinău. La monumentul poetului din parcul central al capitalei au venit oameni de artă, politicieni, scriitori, poeţi şi admiratori ai operei marelui om de cultură rus[]
Cuvint introductiv la briefingul Preşedintelui PCRM, Vladimir VORONIN | 
31 mai 2012
V-am invitat la acest briefing, în primul rînd pentru a vă expune poziţia Partidului comuniştilor faţă de legea privind “Asigurarea egalităţii de şanse”, adoptată de Parlament[]
Voronin: Societatea trebuie să cunoască numele celor, care au votat o Lege anticreştină
29 mai 2012
Numele celor 53 de deputaţi ai Alianţei pentru Integrare Europeană, cu voturile cărora a fost adoptată Legea privind asigurarea egalităţii (Legea antidiscriminare), precum şi al Preşedintelui ţării, care a promulgat-o, vor fi făcute publice prin intermediul unor foi volante[]
Declaraţia fracţiunii PCRM în legătură cu proiectul 1103 “Cu privire la asigurarea egalităţii” | 
25 mai 2012
Puterea nelegitimă — Alianţa pentru Integrare Europeană — pregăteşte o nouă lovitură asupra statalităţii Republicii Moldova şi bazelor morale ale societăţii moldoveneşti[]
Vladimir Voronin i-a adresat felicitări Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii Kiril
24 mai 2012
Sunt convins că sub conducerea Dvs, va continua consolidarea credinţei ortodoxe, iar eforturile Dvs neobosite îndreptate spre păstrarea unităţii popoarelor ortodoxe va găsi, în continuare, susţinere în inimile a milioane de credincioşi[]
Discursul preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin la Şcoala superioară de Antropologie în cadrul prezentării cărţii “1812 — anul de cotitură în istoria Bugeacului şi a «imigranţilor transdanubieni»”RU
22 mai 2012
În primul rînd, felicit autorii — Ivan Fiodorovici Grek şi Nicolai Dmitrievici Russev — cu publicarea acestei cărţi care după toate aparenţele, are un cuprins destul de extins[]
Condoleanţe din partea PCRM în legătură du decesul Mariei Bieşu
16 mai 2012
Comitetul Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi fracţiunea parlamentară a PCRM îşi exprimă profunda îndurerare în legătură cu trecerea în nefiinţă a Doamnei Maria Bueşu, Primadona Operei Naţionale din Republica Moldova, Artistă a Poporului[]
Declaraţia fracţiunii PCRM în cadrul şedinţei Consiliului municipal
15 mai 2012
La începutul săptămânii trecute, unul din angajaţii responsabili ai primariei — Dl Lilian Carp, şeful cabinetului Primarului General, a făcut o declaraţie vădit provocatoare, mediatizată pe larg de către presă[]
Vladimir Voronin a participat la concertul de gală a festivalului “Încredere, Speranţă, Dragoste, Victoria-67”RU
7 mai 2012
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin a participat la concertul de gală al festivalului 15 republican şi 5 internaţional de cîntece militaro-patriotice cu genericul “Încredere, Speranţă, Dragostea, Victoria — 67”, petrecut la Chişinău în acest week-end[]
Rezoluţia celui de-al doilea Congres Civic | 
1 mai 2012
Noi — zecile de mii de delegaţi ai celui de-al doilea Congres Civic, care a avut loc la 1 mai 2012 la Chişinău, adoptăm această Rezoluţie şi o transmitem în adresa Guvernului Republicii Moldova[]
Partidul Comuniştilor a aniversat 142 de ani de la naşterea lui Vladimir LeninRU
22 aprilie 2012
Pe 22 aprilie, activiştii şi susţinătorii PCRM au desfăşurat un miting solemn pentru a aniversa 142 de ani de la naştarea lui Vladimir Lenin[]
Vladimir Voronin la felicitat pe Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Kiril cu Sfînta Sărbătoare — Învierea DomnuluiRU
13 aprilie 2012
Preşedintele Moldovei (2001–2009), liderul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin a expediat o telegramă de felicitare Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii, Kiril cu ocazia Sfintei Sărbători — Învierea Domnului[]
Declaraţia PCRM privind Legea antidiscriminăriiRU
4 aprilie 2012
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova condamnă cu fermitate o altă încercare a Guvernului şi a întregii Alianţe “pentru Integrare Europeană” pentru a aduce în Parlamentul Republicii Moldova aşa zisa “Legea antidiscriminării”[]
Vladimir Voronin a exprimat condoleanţe lui Dmitri Medvedev
2 aprilie 2012
Al treilea preşedinte al Republicii Moldova, liderul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin a exprimat condoleanţe preşedintelui Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev în legătură cu accidentul aviatic produs în apropiere de or. Tiumen[]
Comuniştii şi conducerea raionului Donduşeni vor restabili monumentul lui Lenin, distrus de vandali în noaptea de 27 martieRU
27 martie 2012
Despre aceasta a declarat vice-preşedintele raionului Donduşeni, Victor Mititiuc locuitorilor oraşului care sunt indignaţi de actul mişelesc al vandalilor[]
Vladimir Voronin a făcut apel către preşedintele bulgar, Rosen Plevneliev, să intervină pentru a salva şcolile bulgare din Taraclia
22 martie 2012
Ex-preşedintele a subliniat că Republica Moldova ca stat multinaţional şi-a asumat angajamentul de a crea condiţii favorabile pentru dezvoltarea liberă a tuturor comunităţilor etrice şi de lingvistice din Republica Moldova[]
Uniunea Tineretului Comunist a onorat memoria celebrului revoluţionar sovietic Serghei Lazo | 
13 martie 2012
Pe 7 martie, anul curent, Uniunea Tineretului Comunist din Moldova, au onorat memoria celebrului revolutionar sovietic, luptatorului pentru egalitatea tuturor paturilor sociale, unuia din liderii sovietici din regiunile indepartate ale Siberiei si Orientului indepartat, Serghei Lazo[]
Felicitarea CC al PCRM cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii — 8 Martie
7 martie 2012
Dragele şi iubitele noastre femei! În Moldova e din nou primăvară! Iar primăvara ne-a adus nu doar soare şi primii ghiocei. Ea ne-a adus şi o sărbătoare dintre cele mai minunate — Ziua Internaţională a Femeii — 8 Martie[]
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin l-a felicitat pe Dumitru Pulbere cu jubileul de 60 de ani
22 februarie 2012
Vladimir Voronin a menţionat profesionalismul înalt al judecătorului Curţii Constituţionale, Dumitru Pulbere, pe care l-a demonstrat toţi aceşti ani şi în organele procuraturii Republicii Moldova, şi în ultimul timp în Curtea Constituţională[]
Vladimir Voronin l-a felicitat pe academicianul Alexandru CebotariRU
20 februarie 2012
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin l-a felicitat cu aniversarea a 80 de ani de la naştere pe academicianul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Alexandru Cebotari[]
Deputaţii PCRM au depus flori la bustul poetului Grigore Vieru
14 februarie 2012
Astăzi, în ziua de naştere a poetului Grigore Vieru, deputaţii fracţiunii parlamentare şi reprezentanţi ai PCRM au depus flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor[]
Scrisoare adresată primului-ministru, Vlad Filat, din partea Comisiei parlamentare permanente pentru drepturile omului şi relaţii interetniceRU
1 februarie 2012
Comisia parlamentară permanentă pentru drepturile omului şi relaţii interetnice îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu hotărîrea Guvernului cu privire la Comisia Naţională pentru Funcţionarea Limbilor, adoptată la 11.01.2012[]
Vladimir Voronin l-a felicitat pe Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Kiril, cu ocazia aniversării a treia de la întronizareRU
1 februarie 2012
În telegrama preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin, adresată Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii se menţionează[]
Felicitarea cu prilejul anului nou conform calendarului chinez
23 ianuarie 2012
Cu prilejul Anului Nou conform calendarului chinez, Vă adresez cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoţite de urări de pace şi prosperitate continuă pentru poporul Republicii Populare Chineze[]
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, deputaţii şi fracţiunea municipală a PCRM au depus flori la bustul poetului Mihai EminescuRU
15 ianuarie 2012
Pe tărîmurile noastre sunt mari predecesori printre care şi Mihai Eminescu. El s-a născut în Moldova şi prin creaţia sa a glorificat acest pămînt[]
În memoria tovarăşului!
15 ianuarie 2012
La 13 ianuarie 2012, a încetat din viaţă membrul Comitetului Central al PCRM, unul din fondatorii partidului Gavrilenco Nicolai Ivanovici[]
A încetat din viaţă Ivan Calin
2 ianuarie 2012
Astăzi, 2 ianuarie 2012, a încetat din viaţă, Ivan Petrovici Calin, politician, remarcabil om de stat al Republicii Moldova şi al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste[]
Comunicat de presă al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
20 decembrie 2011
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a admis parţial sesizarea deputatului PCRM Sergiu Sîrbu şi a declarat neconstituţionale unele modificări în legislaţie[]
Comunicatul de presă al serviciului de expertiză social-economică a PCRM
14 decembrie 2011
În data de 9 decembrie curent ziarul “Moldova Suverana” a publicat articolul “Guvernarea comunistă versus guvernarea actuală” despre unele rezultate social-economice ale guvernării PCRM şi despre “reuşitele” guvernului “Alianţei pentru euro” condus de V.Filat[]
Sâmbătă Partidul Comuniştilor va organiza noi acţiuni de protest, în cadrul cărora va cere plecarea Alianţei pentru Integrare Europeană de la guvernare
18 noiembrie 2011
Sâmbătă, 19 noiembrie, Partidul Comuniştilor va organiza noi acţiuni de protest, în cadrul cărora va plecarea Alianţei pentru Integrare Europeană de la guvernare[]
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova au sărbătorit 94 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din OctombrieRU
7 noiembrie 2011
PCRM a sărbătorit 94 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie. La mitingul din faţa monumentului Vladimir Lenin din Chişinău au participat membrii UTCM, deputaţi, foşti membri de guvern şi simpatizanţi ai PCRM[]
Declaraţia deputatului Ion Ceban, în cadrul plenului parlamentului Republicii Moldova, cu privire la situaţia din domeniul învăţămîntului
27 octombrie 2011
Stimaţi deputaţi din partea aşa numitei Alianţe pentru Integrare Europeană. Nu dorim să vă învinuim, de faptul că nu aţi venit în faţa alegătorilor la alegeri să le spuneţi că veţi închide şcoli, este evident că i-aţi minţit aşa cum aţi făcut-o şi în alte privinţe[]
Discursul preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin la masa rotundă “200 de ani de relaţii moldo-ruse: etape, problem, perspective”RU
24 octombrie 2011
Am vrut să încep scurta mea prezentare cu un paradox binecunoscut în politica moldovenească[]
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin a efectuat o vizită de lucru în oraşul SorocaRU
14 octombrie 2011
“După alegerile generale locale, urmare a cărora au fost aleşi primari din partea PCRM în mai mult de 30 de oraşe, Partidul Comuniştilor poartă responsabilitate pentru fiecare dintre aceştia”, a declarat preşedintele PCRM, Vladimir Voronin[]
Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin a avut o întrevedere cu Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Kiril
10 octombrie 2011
Astăzi, 10 octombrie 2011 la Mănăstirea Curchi, Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin a avut o întrevedere cu Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Kiril care se află în vizită în Republica Moldova[]
Vladimir Voronin l-a felicitat pe Vladimir PutinRU
7 octombrie 2011
Cu ocazia zilei Dumneavoastră de naştere primiţi cele mai sincere felicitări şi cordiale urări de sănătate, mulţi ani, mari succese şi bunăstare[]
Adresarea Preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin către oamenii în etate
30 septembrie 2011
Cu prilejul Zilei Internaţionale a persoanelor în etate, ne plecăm adînc şi plini de recunoştinţă în faţa domniilor voastre şi Vă adresăm cele mai calde urări de sănătate, prosperare şi armonie[]
Vladimir Voronin l-a felicitat pe preşedintele Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev cu ocazia zilei sale de naştereRU
14 septembrie 2011
În scrisoarea lui Vladimir Voronin adresată preşedintelui Federaţiei Ruse se menţionează[]
Preşedintele PCRM Vladimir Voronin a expediat condoleanţe în adresa Ambasadei SUA în RM
11 septembrie 2011
În numele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Vă aduc cele mai sincere regrete şi condoleanţe în legătură cu împlinirea a 10 ani de la tragicele evenimente care s-au produs în Statele Unite ale Americii la 11 septembrie 2001[]
Vladimir Voronin a exprimat condoleanţe lui Dmitri Medvedev în legătură cu catastrofa aviatică de la IaroslavlRU
8 septembrie 2011
Cu durere în suflet am aflat ştirea despre catastrofa aviatică care a avut loc în Iaroslavl, luînd viaţa mai multor zeci de oameni[]
Adresarea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova către poporul moldovenesc
26 august 2011
Cu doar două decenii în urmă statalitatea multiseculară moldovenească, restabilită în componenţa URSS pe 2 august 1940, s-a pomenit în faţă unei încercări fără precedent — încercarea cu independenţa[]
Igor Dodon: Opţiunea mea politică | 
21 iulie 2011
În asemenea situaţie, când sunt esenţial reduse pârghiile şi atribuţiile consilierilor municipali, găsesc nu doar inoportună, dar şi contraproductivă aflarea mea în Consiliul Municipal[]
Alocuţiunea Preşedintelui PCRM Vladimir Voronin în cadrul întrevederii cu membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei
31 mai 2011
Pe parcursul ultimilor ani de cîteva ori mi-am amînat întîlnirea cu dumneavoastră. Decizia privind această întîlnire, deşi ea are loc în ajunul alegerilor locale, o să mă strădui să nu fac agitaţie[]
Peste 60 de mii de cetăţeni au participat în Marşul Victoriei, organizat de PCRM
9 mai 2011
Peste 60 mii de persoane au participat la Marşul Victoriei, organizat pe 9 mai 2011 de către Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, cu ocazia împlinirii a 66 de ani de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei[]
Adresarea Partidului Comuniştilor din RM către poporul Republicii Moldova
6 mai 2011
Stimaţi veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei, compatrioţi, tovarăşi, prieteni! Se apropie aniversarea celui mai de triumf eveniment al istoriei contemporane — aniversarea Marii Victorii[]
De ce PCRM nu susţine bugetul de stat la capitolul tineret şi educaţie. Discursul deputatului PCRM I. Şupac la şedinţa plenară a Parlamentului din 26 martie 2011
26 martie 2011
Aşadar, stimaţi deputaţi din alianţa de guvernare, cred că este timpul să spuneţi aşa cum vă place — lucrurilor pe nume! Trebuie să spuneţi adevărul! Nu aşa cum aţi făcut-o în raport cu ruşinoasele evenimente din 7 aprilie[]
Felicitare cu prilejul zilei internaţionale a femeiii — 8 Martie
7 martie 2011
Iubitele noastre femei! În ajunul celei mai frumoase, duioase şi îndrăgite de toată lumea sărbători — Ziua Internaţională a femeii — permiteţi-mi să vă aduc un omagiu şi să vă adresez cele mai sincere cuvinte de dragoste ţi recunoştinţă[]
Mesajul de felicitare al Preşedintelui PCRM Vladimir Voronin cu Anul Nou
31 decembrie 2010
Aţi trecut printr-un an greu. A fost anul unor încercări incredibile care au căzut pe umerii Dumneavoastră. Multe lucruri sacre cum ar fi — Patria, independenţa, moştenirea noastră istorică, speranţa la echitate socială şi pacea — au fost puse la îndoială şi discreditate[]
Adresarea Preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin cu ocazia serbării Zilei Poliţiei
18 decembrie 2010
Vă felicit cu sărbătoarae profesională — Ziua Poliţiei. În această zi jubiliară, vă doresc, în primul rînd, linişte şi bunăstare familiilor, rudelor şi apropiaţilor dumneavoastră. Fiecărui din dumneavoastră — săntate şi succese în toate începuturile[]
Patriarhul Rusiei Kiril este convins că alegerile vor aduce consens naţional în Moldova
25 noiembrie 2010
Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, Kilir şi-a exprimat convingerea, într-o discuţie telefonică pe care a avut-o cu preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, că alegerile care vin vor aduce, în sfârşit, pace şi consens naţional în Moldova[]
Adresarea Partidului Comuniştilor consacrată celei de-a 93 aniversare a Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie
6 noiembrie 2010
Stimaţi concetăţeni! Se apropie ziua în care poporul Moldovei va face alegerea sa. Alegerea viitorului, alegerea căii de dezvoltare a ţări noastre. Deja astăzi este evident, că această zi de noiembrie va intra în istorie, cu o importanţă majoră pentru destinul Moldovei[]
Adresarea Dlui Vladimir VORONIN cu ocazia zilei profesionale a lucrătorilor din învăţămănt
5 octombrie 2010
Stimaţi pedagogi, în această deosebită zi, ţinem să Vă aducem cele mai sincere şi călduroase felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale[]
Mesajul Preşedintelui PCRM, Vladimir VORONIN adresat Preşedintelui Republicii Populare Chineze Hu JINTAO, cu prilejul Zilei Naţionale a Chinei
1 octombrie 2010
Cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Populare Chineze, Vă adresez cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoţite de urări de paci şi prosperitate continuă pentru poporul chinez[]
Adresarea Comitetului Central al PCRM
1 octombrie 2010
Pe data de 1 octombrie se serbează Ziua Internaţională a persoanelor în etate. În această zi vă adresăm cele mai sincere cuvinte de mulţumire, anume tuturor Vouă — reprezentanţilor generaţiei în vîrstă, celor care aţi dat toate puterile şi cunoştinţele de care dispuneţi ţării şi societăţii[]
Mesajul de felicitare din partea Arhiepiscopului Iustinian adresat Preşedintelui PCRM Vladimir Voronin cu ocazia aniversării Zilei Republicii
27 august 2010
Pe 27 august 2010, Republica Moldova împlineşte 19 ani de cînd a devenit un stat suveran şi independent[]
Vladimir Voronin a depus flori la Monumentul lui Ştefan cel Mare
27 august 2010
Al treilea Preşedinte al Republicii Moldova, Preşedinte al PCRM, Vladimir Voronin a depus astăzi flori la Monumentul lui Ştefan cel Mare cu ocazia serbării Ziua Independenţei[]
Poporul Moldovei marchează 66 de ani de la eliberarea de sub ocupaţia fascistă
24 august 2010
În cadrul manifestării dedicate celor 66 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupaţia fascistă, care a avut loc la complexul memorial “Eternitate”, ex-preşedintele Moldovei, preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, a depus flori şi a declarat că trebuie să onorăm memoria celor care au făcut această sărbătoare posibilă[]
Declaraţia CC al PCRM cu privire la jubileul de 70 de ani de la crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti
31 iulie 2010
Pe data de 2 august 2010 se împlinesc 70 de ani de la crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. Astăzi, după decenii, este evident că decizia adoptată în anul 1940 a devenit hotărîtoare pentru ţara noastră şi a fost o continuare logică în calea de restabilire a statalităţii Moldovei[]
Vladimir Voronin a depus flori la monumentul lui Ştefan cel Mare
2 iulie 2010
Al treilea Preşedinte al Republicii Moldova, Preşedinte al PCRM astăzi la ora 8 dimineaţa a depus flori la monumentul lui Ştefan cel Mare în legătură cu aniversarea zilei morţii marelui domnitor[]
Vladimir Voronin a participat la comemorarea marelui poet Mihai Eminescu
15 iunie 2010
Al treilea Preşedinte al Republicii Moldova, Preşedinte al Partidului Comuniştilor, Vladimir Voronin, a depus astăzi flori la bustul lui Mihai Eminescu cu prilejul împlinirii a 121 ani de la trecerea în nefiinţă a marelui poet[]
Peste 30 mii de persoane au participat la “Marşul Victoriei” organizat de Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
9 mai 2010
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a organizat astăzi “Marşul Victoriei” consacrat celei de-a 65-a Victorii în Marele Război pentru Apărarea Patriei[]
Mesaj de felicitare din partea lui Vladimir Voronin cu prilejul Marii Victorii
7 mai 2010
Astazi marcam cu adevarat cea mai luminoasa si draga sarbatoare. Astazi se implinesc 65 de ani de la Marea Victorie asupra fascismului[]
Alocuţiunea Preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin în cadrul mesei rotunde “Marea victorie în structura valorilor statale ale Republicii Moldova”
5 mai 2010
Astăzi, în ajunul Marii Victorii, aş vrea să subliniez că măreţia incontestabilă a acestei Sărbători şi a acestei date trebuie să unifice, să consolideze întreaga societate, să o impună să respire adînc, să creadă în forţele proprii[]
Mai multe zeci de mii de manifestanţi protestează după gratiile instalate de autorităţi
1 mai 2010
Zeci de mii de protestatari, care au venit, sâmbătă, la Chişinău din diferite regiuni ale ţării pentru a protesta împotriva guvernării liberal-democrate, protestează în Piaţa Marii Adunări Naţionale după gardul cu gratii instalat de autorităţi[]
Comunicat de presă al UTCM cu privire la desfăşurarea în Republica Moldova a acţiunilor dedicate aniversării a 65 de ani de la Ziua Victoriei
27 aprilie 2010
Din 28 aprilie pina la 9 mai 2010 Uniunea Tineretului Comunist din Moldova anunta despre continuarea actiunii traditionale “Panglica Sf.Gheorghe”, dedicate aniversarii a 65 de ani de la Ziua Victorei[]
Astăzi se împlinesc 140 de ani de la naşterea lui Vladimir Ilici LeninRU
22 aprilie 2010
Comemorarea Lenin a adus în faţa monumentului acestuia de la Modexpo, membrii Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi susţinătorii ideii leniniste. Aceştia i-au adus un omagiu în semn de mulţumire pentru echitatea socială pe care a promovat-o şi instaurat-o[]
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a luat decizia de a suporta cheltuielile pentru participarea ostaşilor moldoveni la Parada Victoriei de la Moscova
21 aprilie 2010
Majoritatea absolută a societăţii moldoveneşti urmăresc cu indignare toate purtările primitive şi ruşinoase pe care le are Alianţa faţă de sărbătorirea jubileului Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei[]
Declaraţia Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
6 aprilie 2010
Un an în urmă, pe data de 7 aprilie 2009 Republica Moldova a îndurat una din cele mai dramatice pagini din istoria sa contemporană. Evenimentele din acea zi sînt cunoscute întregii societăţi moldoveneşti[]
Rezoluţia Congresului V a UTCM privind condamnarea încercărilor actualei guvernări de a rescrie istoria
27 martie 2010
Odată cu venirea la putere a alianţei partidelor liberale, zi de zi în Moldova se instaurează un regim antidemocratic şi antipopular şi o dictatură de dreapta radicală. Drept ideologie a acestui regim a devenit anticomunismul înrăit şi stimularea extremiştilor de dreapta[]
Rezoluţia Congresului V al UTCM cu privire la politica de tineret dezastruoasă a noii guvernări
27 martie 2010
Noi, Uniunea Tineretului Comunist din Moldova, sîntem profund îngrijoraţi şi criticăm dur politica actuală şi acţiunile fără efect pe care le întreprinde coaliţia liberal-democrată în domeniul tineretului[]
Vladimir Voronin a avut o întervedere cu Ambasadorul Federaţiei Ruse la Chişinău, Dl. Valerii Kuzmin
23 martie 2010
Miercuri, 23 martie 2010, Preşedintele PCRM Dl. Vladimir Voronin, a avut o întervedere cu Ambasadorul Federaţiei Ruse la Chişinău, Dl. Valerii Kuzmin. Pe parcursul întrevederii părţile au abordat diverse subiecte cu privire la situaţia social-politică din Republica Moldova[]
Declaraţia PCRM privind tentativa de falsificare a adevărului referitor la evenimentele din 7 aprilie 2009 de către guvernarea actuală şi tragerea la răspundere a organizatorilor
17 martie 2010
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova atrage atenţia opiniei publice, Procuraturii Generale şi Comsiei parlamentare pentru investigarea evenimentelor din 7 aprilie 2009 asupra unor circumstanţe noi care au apărut ca rezultat al acţiunilor actualei conduceri a Republicii Moldova[]
Adresarea fracţiunii PCRM în CMC către Consiliul Municipal şi Primarul general al municipiului
16 martie 2010
În ajunul unei date remarcabile — 65 de ani de la victoria poporului sovietic în Marele Război pentru Apărarea Patriei 1941–1945 care a salvat omenirea de fascism, statele membre ale CSI, ale coaliţiei antihitleriste şi întregii lumi desfăşoară activităţi de serbare a acestei date remarcabile[]
Fracţiunea PCRM va insista pe adoptarea proiectului de Lege cu privire la susţinerea socială a veteranilor de război
20 februarie 2010
Fracţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova va insista în continuare pe examinarea şi adoptarea proiectului Legii cu privire la acordarea asistenţei sociale veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei, care a fost respins de către coaliţia de guvernare[]
Preşedintele PCRM, Dl. Vladimir VORONIN a avut o întrevedere cu Dl. Konstantin PAWLJUK, preşedinte al Asociaţiei Culturale a Moldovenilor din Germania
16 februarie 2010
Părţile au abordat diverse aspecte ale vieţii social-politice din Republica Moldova, dar şi a situaţiei diasporei moldoveneşti din Germania[]
Declaraţia fracţiunii PCRM în deschiderea sesiunii de primăvară-vară a Parlamentului
11 februarie 2010
Şedinţa Parlamentului de azi este prima în acest an. Nu putem spune că acest an a început cu succes pentru marea majoritate a populaţiei[]
Vladimir Voronin a avut o întrevedere cu Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, Kiril
28 ianuarie 2010
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruseşti l-a salutat călduros pe Vladimir Voronin, subliniind că se bucură pentru că există posibilitatea de a discuta situaţia curentă din Moldova[]
Mesajul de felicitare al Preşedintelui Partidului Comuniştilor, Vladimir Voronin
31 decembrie 2009
Pentru noi toţi, anul care a trecut a fost dificil. Probabil, în istoria independenţei noastre, în biografia noastră comună de stat şi de partid, noi nu am trăit o perioadă mai grea[]
Declaraţia fracţiunii PCRM cu privire la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie
29 decembrie 2009
Proiectul dat de lege derivă din programul actual anticriză a Guvernului şi completează şirul de proiecte antisociale care au drept scop obţinerea de economii a resurselor financiare din contul drepturilor şi garanţiilor sociale acordate anterior cetăţenilor[]
Comunicat de presă al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
25 decembrie 2009
Astăzi a avut loc şedinţa Executivului Politic al Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Printre chestiunile incluse în ordinea de zi a fost discutată situaţia legată de distrugerea profanatoare şi tragică de către autorităţile georgiene în Cutaisi a monumentului eroilor Războiului pentru Apărarea Patriei[]
Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Poliţiei
18 decembrie 2009
Cu ocazia zilei profesionale, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova felicită toţi colaboratorii organelor de poliţie, le dorim sănătate, perseverenţă, cutezanţă şi bărbăţie[]
Antisemitismul şi xenofobia — rezultatul direct al politicii noului regim
14 decembrie 2009
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova îşi exprimă indignarea în legătură cu manifestarea deschisă şi demonstrativă a xenofobiei şi antisemitismului în oraşul Chişinău[]
Rezoluţia mitingului de protest împotriva fărădelegilor criminale, împotriva umilirii sociale şi atacului asupra drepturilor democratice ale cetăţenilor Republicii Moldova
7 noiembrie 2009
Îndemnăm Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, în calitate de cea mai puternică şi influentă formaţiune politică de opoziţie din ţară, să unească în jurul său toate forţele sănătoase ale societăţii şi să ţină ferm în mîini drapelul de luptă împotriva regimului antipopular![]
Declaraţia PCRM cu privire la audierile parlamentare ale ministrului sănătăţii privind situaţia cu gripa pandemică
4 noiembrie 2009
Ieri, la solicitarea fracţiunii PCRM, în Parlament a fost invitat Vladimir Hotineanu, ministrul sănătăţii desemnat conform cotei-părţi ce i-a revenit în actualul Guvern Partidului Liberal-Democrat din Moldova[]
Declaraţia fracţiunii PCRM referitor la situaţia epidemiolgică prin gripa A/H1N1
3 noiembrie 2009
Fracţiunea PCRM este profund îngrijorată de evoluţia progresivă (fulminantă) a îmbolnăvirilor cu noul virus gripal în Republica Moldova şi de măsurile insuficiente, întîrziate, şi uneori chiar dăunătoare şi iresponsabile ale actualei guvernări, precum şi de secretizarea informaţiei referitor la situaţia reală din ţară[]
Declaraţia PCRM în legătură cu situaţia din sectorul de termificare din municipiul Chişinău
2 noiembrie 2009
PCRM îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu activitatea iresponsabilă a administraţiei publice locale din municipiul Chişinău şi nemijlocit a Primarului general, Dorin Chirtoacă, cu privire la situaţia drastică din sectorul de asigurare cu căldură a locuitorilor municipiului[]
Luare de cuvînt a fracţiunii PCRM în Parlament la proiectul legii N.1232 din 8.10.2009 cu privire la modificarea unor acte legislative (vizînd privarea de dreptul la locuinţe a unui şir de categorii de persoane)
29 octombrie 2009
Iată că, încă la un termen destul de restrîns de la prezentarea programului de activitate a noului Guvern, program în care politica socială a fost ignorată şi exclusă din priorităţile acestuia, constatăm, cu mare îngrijorare, şi aplicarea în practică a acestui fapt[]
Uniunea Tineretului Comunist din Moldova îndeamnă veteranii, pensionarii, studenţii, elevii să boicoteze noul sistem de tarife în transportul public din mun. Chişinău
5 octombrie 2009
UTCM constată cu îngrijorare faptul că puterea locală din Chişinău pînă în prezent nu a reacţionat la revendicările pensionarilor şi ale organizaţiilor de tineret de a anula decizia din 15 septembrie 2009 cu privire la majorarea tarifelor şi sistarea îndemnizaţiilor pentru călătoriile în transportul public[]
Reacţiunea liberal-democrată a iniţiat atacul asupra drepturilor sociale!
23 septembrie 2009
Se adeveresc cele mai sumbre prognoze. Reacţiunea liberal-democrată, reprezentată de partidele Liberal Democrat, Liberal, Democrat şi Alianţa Moldova Noastră ajungînd la putere în ţară au început atacurile asupra societăţii, a călca în picioare interesele fundamentale[]
Comunicat de presă al UTCM cu privire la desfăşurarea în Republica Moldova a acţiunii “Panglica Sf.Gheorghe Învingătorul”
6 mai 2009
Uniunea Tineretul Comunist din Republica Moldova (UTCM), anunţă despre continuarea acţiunei “Panglica Sf. Gheorghe Învingătorul” pe 6–9 mai 2009, dată ce coincide cu aniversarea a 64 ani de la Ziua Victoriei şi 65 ani de la eliberarea Moldovei de sub jugul fascist[]
Apel al Preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin
15 aprilie 2009
Alegătorii din Republica Moldova încă mai urmează să dea aprecieri evenimentelor din 6 şi 7 aprilie 2009. Societatea moldovenească s-a convins de următorul lucru: în ţară există forţe care sînt capabile să sacrifice instituţiile democratice[]
Declaraţie a uniunii comuniste a tineretului din moldova: Nu — provocărilor Şoviniste în societatea moldovenească!
26 iunie 2008
Uniunea Comunistă a Tineretului din Moldova constatează că anumite grupuri marginale din societatea moldovenească, prin acţiunile lor, aţîţă spirite şoviniste şi agresive[]
Comunicat de presă al Uniunii Tineretului Comunist din Moldova
21 decembrie 2007
Uniunea Tineretului Comunist din Moldova (UTCM) se adresează întregii societăţi şi, în special, tinerilor şi studenţilor, cu apelul de a susţine democraţia universitară şi drepturile tineretului studios din Moldova[]
Declaratia Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM vizavi de raportul comisiei prezidentiale cu privire la analiza dictaturii comuniste in Romania
25 decembrie 2006
La 18 decembrie a.c., Presedintele Romaniei Traian Basescu a prezentat parlamentului tarii raportul comisiei prezidentiale cu privire la analiza dictaturii comuniste in Romania[]
Hotătîrea Plenarei Comitetului Central al PCRM
28 mai 2005
Principala sarcină a fracţiunii parlamentare a PCRM se consideră asigurarea legislativă a realizării scopurilor strategice ale partidului care rezultă din hotărîrile Congresului V (XXII) al PCRM şi din Platforma electorală a partidului[]
Raportul politic al Comitetului Central Congresului al V-lea (al XXII-lea) al PCRM şi sarcinile partidului
11 decembrie 2004
Raport prezentat de Preşedintele PCRM Vladimir Voronin[]
Alocuţiunea preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, la deschiderea lucrărilor Mesei Rotunde cu Statut Permanent a partidelor politice: “Masa Rotundă nu poate fi o alternativă pentru Parlament”
24 martie 2003
Înainte de toate, doresc să adresez un salut cordial tuturor participanţilor la prima şedinţă a Mesei Rotunde, în noua sa componenţă[]

Arhiva

2017 [23]
2016 [14]
2015 [67]
2014 [167]
2013 [120]
2012 [252]
2011 [136]
2010 [128]
2009 [90]
2008 [7]
2007 [1]
2006 [4]
2005 [4]
2004 [6]
2003 [4]
2002 [4]
Alegeri [136]
Domeniul socio-cultural