Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia Comitetului Central al PCRM

|versiune pentru tipar||
PCRM / 5 februarie 2015
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

În toţi anii de după declararea independenţei Republicii Moldova, forţele naţional-unioniste, denaturînd realităţile istorice, culturale şi ligvistice, supun unor atacuri conştiinţa naţională a poporului moldovenesc cu scopul de a-l lipsi de identitatе, limbă şi statalitate. Pe acest tărîm a decis să se manifeste şi domnul Gh. Duca, actualul preşedinte al Academiei de Ştiinţe din Republicii Moldova.

Recent, în cadrul unei şedinţe a Academiei de Ştiinţe din România, Gh. Duca a declarat că: “Basarabia şi-a găsit locul său firesc în cadrul statului unitar românesc şi plenar a participat în viaţa culturală şi ştiinţifică a României”, totodată estimînd actul unirii Basarabiei cu România drept “marele proiect”, care merită a fi renovat. (“Vom putea asigura continuitatea marelui proiect de la 1918 al unităţii de neam, de istorie şi de cultură”). O astfel de declaraţie, din toate punctele de vedere, înseamnă un apel spre lichidarea Republicii Moldova.

Considerăm necesar să-i amintim academicianului Gh.Duca, că multiplele documente mărturisesc faptul că “marele proiect”, calificat de domnia sa, a fost în realitate un act de cotropire militară a Basarabiei de către România şi instaurarea unui regim de ocupaţie în care populaţia a fost lipsită de drepturi şi libertăţi politice, a fost supusă batjocurilor, despuierii şi umilirii. Documentele şi amintirile martorilor oculari confirmă faptul că executorii şi stăpînii “marelui proiect” tratau Basarabia drept colonie, avînd o populaţie de rasă inferioară, justificînd astfel utilizarea metodelor de administrare specific coloniale. Conducerea provinciei, învestită cu drepturi dictatoriale, era exercitată de administraţia militară în frunte cu generalul -guvernator, jandarmerie şi organele securităţii politice “Siguranţa”.

Intuim că domnul Gh.Duca a avut în vedere probabil faptul că un rol însemnat pentru realizarea practică “a procesului înfruntării de Basarabia a multiplelor obstacole în calea civilizaţiei contemporane şi apropierii nivelului dezvoltării sale de alte provincii istorice ale României” l-au avut fărădelegile comise de administraţia militară şi civilă română. Genocidul comis pe pămîntul moldav de către autorităţile române îl confirmă apelul celor 29 de senatori români, aleşi de către populaţia Basarabiei. În acest apel se menţiona, “..din nenorocire Basarabia este cîrmuită într-un fel, în care nu mai pot fi cîrmuite astăzi nici coloniile negre din Africa”.

Pentru a înlătura golurile incompetenţei academicianului Gh.Duca vom menţiona faptul, că în procesul realizării “marelui proiect” economia şi cultura Basarabiei au degradat complet. Constituind 16% din teritoriu şi 17% din populaţia României, cota parte a producţiei industriale a Basarabiei în 1940 nu depăşea 2%.

În acest context, Comitetul Central al PCRM condamnă declaraţiile sfidătoare ale academicianului Gh. Duca. Totodată este sfidătoare lipsa reacţiei Guvernului Republicii Moldova, inclusiv a Ministerului Afacerilor Externe, la subiectul aceastei declaraţii. Acei care astăzi exercită puterea supremă în ţară sînt obligaţi să înţeleagă, că astfel de declaraţii sînt umilitoare pentru ţara noastră, provocînd nemulţumire, acutizînd dezbinarea societăţii, iar urmările pot fi imprevizibile pentru orînduirea de stat a Republicii Moldova.

Pornind de la cele menţionate, Comitetul Central al PCRM apreciază declaraţia domnului Gh. Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe, drept anticonstituţională şi insultătoare. Aceste afirmaţii denotă incompetenţa ştiinţifică şi angajamentul politic al domnului Gh.Duca.

Comitetul Central al PCRM consideră inoportună şi nefastă, pentru ştiinţă şi ţară, aflarea în continuare a domnului Gh.Duca în funcţie de preşedinte al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova.

Sursa: www.pcrm.md

Executivul Politic al CC al PCRM a aprobat Planul acţiunilor privind sărbătorirea Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei Modernizarea şi eficientizarea iluminatului stradal la Soroca, Cantemir şi Ocniţa