Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Comunicatul de presă al serviciului de expertiză social-economică a PCRM

|versiune pentru tipar||
PCRM / 14 decembrie 2011
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

În data de 9 decembrie curent ziarul “ Moldova Suverana” a publicat articolul “Guvernarea comunistă versus guvernarea actuală” despre unele rezultate social-economice ale guvernării PCRM şi despre “reuşitele” guvernului “ Alianţei pentru euro” condus de V.Filat. În articolul (redacţional, fără de semnătură) sunt denaturate datele statistice cu scopuri vădit politice: de a înfrumuseţa în preajma congresului PLDM totalurile dezastruoase ale guvernării actuale. Materialul este plin cu falsificări şi substituiri a adevărului cu semi-adevăruri, destinate numai celor neinformaţi despre starea reală ]n care se află ţara şi cetăţenii ei.

Redacţia şi-a permis un comportament lipsit de un bon ton elementar, dacă nu şi de o nemernicie, însoţind textul cu pozele ale preşedintelui PCRM d. V. Voronin şi actualului Prim-ministru V.Filat. În asemenea cazuri ar fi onest de a publica fotografiile a ex-prim ministrului dnei Z. Greceanîi şi a prim ministrului actual V.Filat. Însă, să vede că nivelul profesionalismului echipei redacţionale se află în “ascensiune”. Ea a preferat să schimbe reputaţia unui cotidian solid, citit în toate localităţile Moldovei pe imaginea dubioasă a unei “foiţe de bulevard” ordinare.

1. Este bine cunoscut faptul că guvernul dnei Z.Greceanîi a lucrat în a.2009 aproape 9 luni împlinite, însă redacţia nu raportează, cea ce ar fi logic şi corect, rezultatele perioadelor de 9 luni ale acelui an la 9 luni a.2011. S-a oprit nu se ştie din ce considerente la 3 luni. De ce? Fiindcă că în aşa mod e mai convenabil de a obţine un rezultat comandat anticipat? Regulile nescrise ale analizei şi sintezei obligă respectarea principiului “condiţiilor egale printre altele”, adică e necesar de a compara rezultatele actuale cu perioada analogică din trecut. Acest lucru este necunoscut pentru redacţia. Aceasta raportează rezultatele producerii PIB-ului în a.2011 nu la a.2010, ci la a.2009(?) Astfel, prin acest mod de abordare e posibi, destul de simplu, de demonstrat orice. În realitate în 2009, care a fost numit înşăşi de guvernanţii actuali unul de criză, volumul producerii valorii adăugate a depăşit cu mult volumul obţinut în a. 2008 — anul de apogeu economic.

2. Din nou a fost reliefată pe prin plan o fantezie despre deficitul bugetului de stat către septembrie 2009 în suma de 8,5 mlrd.lei. Ea a fost contestată încă în ianuarie 2010 de însăşi Ministerul Finanţelor, care a raportat că bugetul de stat pe anul 2009 a fost executat cu un deficit mai redus decît cel programat. Şi altfel nici nu putea să fie, având în vedere respectarea cu stricteţe a disciplinei fiscale, vamale şi bugetare ce domina în perioadă guvernării a PRCM.

3. În acea perioadă a fost sistematic asigurat proficitul bugetului de stat — depăşirea sumei veniturilor faţă de suma cheltuielilor, sistematic către finele anului fiind operate rectificări a bugetului privind majorarea cheltuielilor din cauza apariţiei veniturilor neplanificate. Guvernanţii actuali pot deocamdată dar visa la o asemenea stare de lucruri. În a.2011 a crescut nivelul de impozitare, s-au mărit sumele diferitor taxe şi plăţi în buget, însă partea de venituri în a.c. nu doar a crescut dar şi e mai redusă faţă de cele planificate. Evident că acest adevăr este dureros pentru guvernul actual, deacea, probabil, a fost comandată reanimarea acestei minciuni, lansate fără de succes doi ani în urmă.

4. În mod convenabil a fost selectată şi perioada de analiză a volumului investiţiilor străine: doar primele trimestre ale anilor 2011 şi 2009. Ar fi justificat de raportat datele din a.2009 la cele din 2008, iar cele dina 2010 la 2009. Atunci tabloul investiţiilor străine, ce caracterizează şi gradul de încredere a investitorilor faţă de Moldova, ar reflecta cu totul altceva decît cele expuse în articol. În a. 2010 volumul investiţiilor străine în capital fix a fost limitat cu suma de 2,2 mlrd.lei, cea ce constituie numai 93,8% faţă de 2009. Şi motivele acestei reduceri esenţiale sunt explicabile, fiindcă-i clar că investirea banilor într-o ţară unde au loc pogromuri, se calcă în picoare Constituţia, permanent se recroieşte legislaţia, înfloreşte corupţia este foarte riscant.

5. Pentru a găsi măcar ceva pozitiv în activitatea guvernului V.Filat gazeta la capitolele volumul producţiei industriale, agrare, transportării încărcăturilor şi altele “sare” spre o altă perioadă: ianuarie-august 2009 şi 2011(!?) Şi iarăş apar întrebări fără de răspunsuri — de ce nu este analizată perioada de 3,4,5,…9,11 luni? De ce se trece cu vederea a.2010?Cercetarea obiectivă a datelor despre producerea în forma fizică, naturală, despre inflaţia, consumul de gaze, privind rata şomajului etc. confirmă cu totul altceva decît cea pozitivă concluzie, una revoltatoare. În ultimii doi ani numărul locurilor de muncă în economia noastră s-a redus cu 108mii! În 2010 Moldova a întrat din nou in perioada de stagflaţie — care e mai mult decît periculoasă — de creştere a şomajului pe fundalulnul unei inflaţie aproape necontrolate. Pericolul acestui fenomen este determinat de reducerea motivelor pentru majorarea locurilor de muncă în condiţiile majorării esenţiale a masei monetare.

Contrar afirmaţiilor optimiste din ianuarie 2010 ale guvernanţilor actuali în 2010 rata inflaţiei a depăşit 8% pe cînd în 2008 s-a limitat cu 0,8%.În prezent deja pentru toţi este clar că a.2011 va fi marcat cu o rată de inflaţie mai mare de 10%, cea ce reflectă sporirea gradului de sărăcire a populaţiei şi nu invers, după cum a promis V.Filat. Nu ne putem aştepta la nimic bun şi în viitorul apropiat din cauza declaraţiilor recente ale guvernatorului Băncii Naţionale privind imposibilitatea acestei instituţii de a contracara eficient inflaţia. Aşteptările negative sunt consolidate şi de cele planificate de guvern în continuarea înăspririi politicii fiscale, de reducere a cheltuielilor pentru sfera socială, etc.

6. Ca şi în cazurile menţionate mai sus fără de nici o explicaţie necesară sunt aduse rezultatele inregistrate la capitolul investiţii în capital fix doar pentru perioada de 3 luni ale anilor 2009 şi 2011. În realitate gradul de degradare a acestui parametru este evident. În 2008 investiţiile în capital fix au constituit 10,6 mlrd.lei, în a.2009 — 5,9 mlrd.lei. În a.2010 — 5.8 mlrd.lei.Nu ne putem aştepta la nimic bun şi în a.2011, avînd în vedere situaţia mai mult decît complicatîă în ramura de construcţii, ce încă odată este demonstrat şi în articolul “Nici tu cantitate, nici tu calitate” publicat în acelaşi număr, din 9 decembrie a.c. a ziarului “Moldovei Suverană”.

7. Într-un stil viclean se vorbeşte despre creşterea cu 12,1% a salariului nominal mediu lunar în septembrie 2011 în raport cu septembrie 2009. E inutil să căutăm în materialul dat datele despre salariul mediu lunar în aceşti doi ani în expresie REALĂ; corectarte în dependenţă de inflaţie.. Acest indice, conform datelor statistice, a constituit la data de 01.10.201 aproape 1% cu care evident că nu te poţi lăuda.. În anii 2006–2009, acest parametru economic fiind unul sintetic, atotcuprinzător se cifra cu 4–7%%! Iată care este expresia “seacă”, una obiectivă a diferenţei reale între guvernărea comunistă şi guvernarea actuală!

8. Articolul conţine şi nişte lucruri cu totul stranii cînd valoarea bugetului asigurărilor sociale executat în a.2009 este comparată cu cea planificată(?) pe a.2011.

Oare lipsesc cu desăvîrşire datele despre executarea acestui buget în a.2010 ?

Sau în realitate nu există nici un motiv, fie şi simbolic pentru a raporta despre succese în consolidarea eforturilor guvernului V.Filat pentru îmbunătăţirea situaţiei pensionarilor La această întrebare este un singur răspuns — da! În 2011 fondurile de asigurări sociale vor înregistra către finele anului, de prima dată în ultimii 7 ani, un deficit de 180 mln.lei. Pentru acoperirea acestui deficit, după cum au confirmat guvernanţii în Parlament, nu există surse! Aşadar, din nou apare perspectiva neachitării la timp a pensiilor, achitarea cu caloşi etc.

9. Datele despre “meritele” guvernului actual în asigararea studenţilor cu burse platite din bugetul de stat sunt într-un mod deschis denaturate şi lustruite. În a.2001 valoarea medie a unei burse alcătuia 54 lei, către 2009 aceasta s-a majorat aproape de11 ori şi a constituit 690 lei. Concomitent ponderea studenţilor ce au beneficiat de burse s-a mărit de la 25% pînă la 70%. Guvernul V.Filat a coborît volumul bursei medie pînă la 615lei, iar ponderea bursierilor pînă la 45%(!?) Acesta realitate este un trist adevăr, şi despre aceasta ar fi mai porivit pentru “Moldova Suverana” să anunţe sus şi tare. Evident, că ceilalţi indici şi parametri la care se face referinţă în articol: susţinerea copiilor şi a tineretului, compensaţiile pensionarilor, cheltuielilor pentru ocrotirea sănătăţii, educaţie, sport reflectă mai mult bunele intenţii s-au, pur şi simplu, sunt exagerate.

Aici e cazul să atenţionăm la lipsa în “analiza” propusă opiniei publice a unei menţionări, fie şi fugitive, referitor la situaţia actuală în domeniile combaterii criminalităţii, finanţării culturii, ştiinţei, consolidării infrastructurii localităţilor (în primul rînd celor ce au suferit în urma inundaţiilor organizate de guvernanţii), reconstrucţiei şi reparaţiei drumurilor, finalizării gazisicării totale iniţiate în perioada guvernării comuniste, subsidierii sectorului agrar, rezolvarii problemelor ecologice, acordării ajutorului cetăţenilor din raioanele de est ale ţării. Probabil că toate acestea prezintă ceva secundar, ce nu merită atenţia guvernului V.Filat, împovărat peste măsură cu necesitatea de a fi permanent pe placul funcţionarilor europeni, cu publicitatea reuşitelor proprii în lupta pentru euro.

Serviciul de expertiză social-economică al PCRM
Sursa: www.pcrm.md

Comunicat de presă al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Comunicat de presă privind întrevederea lui Vladimir Voronin cu Andrew Young şeful reprezentanţei din Moldova a Institutului Democrat Naţional