Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia PCRM cu privire la situaţia din sectorul agrar

|versiune pentru tipar||
PCRM / 9 septembrie 2014 | 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova din nou revine la situaţia din sectorul agrar al ţării. E regretabil că trebuie să abordăm în aşa mod problema într-un an cînd condiţiile meteo au fost favorabile pentru agricultori.

Munca fermierilor ar fi fost răsplătită generos dacă ar fi fost comercializată recolta bogată şi calitativă de culturi tehnice, legume, fructe şi struguri. Însă, truda lor nu poate fi recompensată din cauza barierei impuse de politica nechibzuită a guvernului pro-european format din reprezentanţi ai PLDM, PDM şi PLR şi,de asemenea, ai PL care le ţine hangul.

Acţiunile iresponsabile şi criminale ale Coaliţiei în domeniul agroalimentar, atît în plan intern, cît şi extern, îndreaptă Moldova spre distrugerea unui domeniu strategic, divers şi cu potenţial extrem de productiv, transformînd ţara într-o anexă al UE., întrun producător de furaje.

Consecinţele politicilor guvernanţilor în domeniul agrar sînt vizibile chiar şi în statisticile oficiale prezentate cu o întirziere de peste un an şi jumătate: numărul de gospodăriii agricole a scăzut, în 2008 activau 1573, în 2012- doar 1489, numărul mediu anual al angajaţilor în aceste gospodării a fost în 2008 de 74,2 mii, iar în 2012 — numai de 46,9 angajaţi.

Oamenii îşi dosresc să activeze, să investească în domeniul agroindustrial, acest lucru reiese din creşterea activelor fixe, însă politica Coaliţiei îi ruinează: numărul de întreprinderi nerentabile în 2008 a fost de 552 adică, 35%, în 2012 deja erau 794 sau 53%, mai mult de jumătate din numărul total al întreprinderilor agricole. Aceasta este o consecinţă directă a lipsei de sprijin a fermierilor din partea autorităţilor, subvenţiile au fost reduse drastic, dar şi acestea sînt repartizate pe criterii politice; în mediul rural este promovată o politică fiscală şi bugetară ineficientă.

Pe lîngă neprofisionalismul şi indiferenţa guvernanţilor în raport cu oamenii care muncesc în mediul rural, aceştia se mai confruntă cu o problemă determinată de politica externă promovată de cei de la putere, o politică care nu respectă interesele naţionale ale RM şi a cetăţenilor săi — legumicultori, pomicultori, vinificatori, crescători de animale şi procesatori de carne, precum şi a angajaţilor din industriile conexe — sticlă, carton, ambalaj.

Trebuie să reamintim şi de consecinţele nefaste ale semnării de către Coaliţie a Acordului de Asociere cu UE, acestea deja devin catastrofale. O treime din exporturi sînt în pericol. Declaraţiile aşa-zişilor experţi de la Ministerul economiei, Ministerul agriculturii, despre prelucrarea producţiei neexportate la uzinele moldoveneşti, este aberantă şi demonstrează că aceştea nu cunosc situaţia reală — nu ştiu care sînt capacităţile de prelucrare a uzinelor, care este potenţialul de păstrare şi depozitare, care sînt condiţiile economice şi concurenţiale de comercializare a produselor acestora.

În loc să găsească modalităţi de a coordona interesele cu partenerii noştri tradiţionali, trădătorii din Coaliţie flutură fiţuice şi complotează cu “acţiuni de răspus” astfel, pregătesc un război comercial în care ţara noastră nu are nici o şansă.

Numai pierderile de recoltă se estimează minimum la 150 mln dolari, în producţia vinicolă, de conserve şi zahăr — la 350 mln dolari. Pierderile întreprinderilor de transport, de producere a ambalajului şi ale altor sectoare aferente nici nu pot fi estimate.

Acest lucru ameninţă Bugetul de Stat, care în ultimii trei ani nu a fost îndeplinit la capitolul venituri, nici la capitolul cheltuieli. Nerealizarea Bugetului a avut consecinţe grave pentru mediul rural- în ultimii cinci ani au fost reparate de două ori mai puţine şcoli decît în 2005–2008, nu a fost reconstruită nici o Casă de cultură. De asemenea, oamenii părăsesc masiv satele moldoveneşti, se reduce numărul noilor-născuţi în aceste localităţi. Satele îmbătrînesc.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova din nou, ca şi în declaraţia din 3 septembrie, a.c. îşi exprimă categoric dezacordul cu politicile Guvernului care sînt îndreptate intenţionat spre distrugerea sectorului agrar din Moldova. Noi, din nou declarăm că, susţinem cerinţele producătorilor autohtoni cu privire la elaborarea urgentă a acţiunilor care ar contribui la salvarea domeniului agricol chiar şi pînă la stoparea aplicării Acordului de liber schimb cu UE şi iniţierea dialogului pe marginea definitivării de noi condiţii care ar facilita producătorii din RM.

Noi chemăm cetăţenii moldoveni să fie solidari şi să impună guvernarea să elimine pericolul unei catastrofe economice care planează asupra Molodvei.

Sursa: www.pcrm.md

Declaraţia lui V.Voronin în legătură cu Conferinţa internaţională dedicată celei de-a 20-a aniversări a Constituţiei RM Sesizare la Comisia Electorală Centrală