Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Rezoluţia Congresului V al UTCM cu privire la politica de tineret dezastruoasă a noii guvernări

|versiune pentru tipar||
PCRM / 27 martie 2010
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Noi, Uniunea Tineretului Comunist din Moldova, sîntem profund îngrijoraţi şi criticăm dur politica actuală şi acţiunile fără efect pe care le întreprinde coaliţia liberal-democrată în domeniul tineretului.

Fără îndoială, aprobînd bugetul pentru anul 2010, alianţa liberal-democrată a decis să depăşească criza prin lichidarea garanţiilor sociale, a decis să realizeze tot ce şi-a propus, inclusiv din contul surselor care ar trebui să fie destinate programelor pentru tineret. Noua putere politică micşorează continuu numărul de locuri cu finanţare de la bugetul de stat în instituţiile superioare de învaţămînt, realizează aşa-numita optimizare a instituţiilor de învăţămînt, care de facto se transformă în închiderea acestora, micşorează bursele în învăţămîntul superior, mediu de specialitate şi secundar profesional. Liberal-democraţii au stopat practic toate programele iniţiate de guvernarea precedentă — susţinerea tinerilor specialişti în mediul rural, programul de abilitare economică a tinerilor, programul de locuinţe pentru tineri, programele de extindere a învăţămîntului din contul bugetului public naţional.

În locul învăţămîntului public gratuit, tineretului i se oferă alternative prin studiile în bază de contract. În loc de a oferi un loc de muncă tinerelor, conducerea actuală contribuie ferm la lărgirea listei şomerilor din ţară şi lista emigranţilor. În loc să susţină iniţiativele grupurilor formale şi neformale de tineret — liberal-democraţii au diminuat semnificativ bugetul care ar putea fi disponibil în aceste scopuri.

Ideea creării Ministerului Tineretului şi Sportului care a fost susţinută şi de fracţiunea parlamentară a PCRM, spre marele regret nu a demonstrat capacitatea necesară de existenţă — liberal-democraţii timp de 6 luni nu au lansat măcar un singur proiect viabil pentru tineri.

Toate cele menţionate ne demonstrează o dată în plus minciuna, aroganţa, incometenţa, incapacitatea, dar şi nedorinţa de a soluţiona problemele tinerilor. Toate acţiunile liberal-democraţilor sînt în plină contradicţie cu promisiunile electorale şi platformele acestor partide. Cei care au venit la guvernarea pe umerii tinerilor din Republica , le-au întors spatele, lăsîndu-i în minciună şi fără protecţie.

Uniunea Tineretului Comunist din declară că o asemenea atitudine faţă de tinerii din ţară este inadmisibilă şi nepermisă, care va conduce cu certitudine la o criză comună, a tuturor tinerilor din Republica . Afirmăm, cu siguranţă, în cazul în care actualii guvernţanţi nu vor stopa această politică de tineret discriminatorie şi dezastruoasă, vom fi nevoiţi să le demonstrăm care este forţa adevărată a tinerilor utilizînd toate metodele democratice în acest sens.

Tinerii, la fel ca şi alte grupuri sociale nu sînt şi nu trebuie să fie subiecţi ai experimentelor guvernamentale. Tinerii — sînt viitorul Republicii . Un viitor, care este compromis prin acţiunile guvernării actuale.

Spunem nu atitudinii discriminatoare faţă de tineri! Jos regimul antisocial! Viitorul apartine tinerilor!

Sursa: www.utcm.md

Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, a avut o întrevedere cu Dl. Mevlut Cavusoglu, Preşedinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei Rezoluţia Congresului V a UTCM privind condamnarea încercărilor actualei guvernări de a rescrie istoria