Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 7 noiembrie 2013 | 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Guvernul marionetă al aşa-numitei “Coaliţii pro europene”, creat de către clanurile oligarhice criminale care acţionează împotriva intereselor poporului moldovenesc, duce ţara spre o catastrofă iminentă.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, exprimînd interesele majorităţii populaţiei ţării, care suferă de puterea hoţească şi criminală, de mai multe ori a demascat crimele regimului de guvernare. Demascările cu rezonanţă care au urmat după “vînătoarea regală” din Rezervaţia “Pădurea Domnească”, după căderea Guvernului Filat, demiterea preşedintelui Parlamentului M. Lupu şi a vicepreşedintelui V. Plahotniuc, în procesul de dezbatere în Parlament a două moţiuni de cenzură a Guvernului Leancă, mort din născare de către destrămata “Alianţă pentru Integrare Europeană”, respinse în mod laş şi cu neruşinare de către regimul antipopular, au creat o bază de învinuire solidă pentru judecata poporului asupra grupării criminale, care a acaparat puterea în Republica Moldova.

Printre crimele regimului de guvernare, care au fost prezentate cu zecile şi sutele de cazuri de diferită gravitate, în primul rînd sînt fixate:

Aceste crime grave comise pe parcursul anilor de guvernare a regimului existent — aşa-numitei “Alianţe pentru Integrare Europeană” şi a variantei sale modificate — “Coaliţiei de guvernare pro-europeană”- a adus poporul moldovenesc şi Republica Moldova la prăpastia dezastrului!

Astăzi, în toamna anului 2013 poporul nostru multinaţional şi ţara noastră sînt mai apraope ca niciodată de dispariţie! Acordul şi protocoalele secrete, pe care intenţionează să le semneze la Vilnus guvernul marionetă a “Coaliţiei pentru guvernare pro-europeană” se vor finisa cu colapsul deplin al economiei ţării, accelerarea degradării sociale, înăsprirea hoţiei şi violenţei din partea grupărilor oligarhice criminale.

Acţiunile regimului criminal vor face din anul viitor — anul hoţiei banditeşti, anul creşterii galopante a preţurilor şi tarifelor; anul distrugerii agriculturii şi industriei, anul distrugerii complete a ceea ce a mai rămas din sfera socială; anul trecerii la regimul de vize cu Rusia şi statele din CSI; anul destrămării complete a ţării, anul dezicerii de teritoriile de pe malul stîng al Nistrului şi creării condiţiilor pentru anexarea de către România a “aşchiei basarabene” — a părţii din dreapta Nistrului fără Transnistria!

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, fracţiunea parlamentară a PCRM, societatea civilă de nenumărate ori au încercat să convingă regimul de guvernămînt de necesitatea demisiei benevole a guvernului incapabil şi corup, demontării imediate a sistemului antidemocratic de oprimare a drepturilor şi libertăţilor, organizării alegerilor parlamentare anticipate corecte . Însă regimul de fiecare dată în mod cinic şi cu cruzime a respins toate încercările forţelor sănătoase ale societăţii de a corecta cursul distrugător pe care merge ţara.

În aceste condiţii:

acţionînd în interesul majorităţii populaţiei Republicii Moldova, apărării poporului moldovenesc, orînduirii constituţionale şi suveranităţii statului moldovenesc;

conştientizînd faptul că regimul de guvernare duce poporul şi ţara spre distrugere;

convingîndu-se de faptul că grupările criminale care au acaparat conducerea de stat resping conştient toate încercările societăţii de a stabili dialogul cu puterea;

ţinînd cont de faptul că guvernarea în mod cinic continuă practica de oprimare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, tinzînd spre distrugerea oricărei rezistenţe organizate faţă de regimul criminal;

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova cu susţinerea societăţii civile, a tuturor forţelor civice sănătoase din ţară solicită de la regimul de guvernare:

  1. În termen de pînă la 21 noiembrie să demită cabinetul de miniştri incapabil a lui Iu. Leancă — prin depunerea benevolă a mandatului sau prin acordarea votului de neîncredere în Parlament.
  2. După demisia Guvernului, în termenii stabiliţi de legislaţie să fie anunţată organizarea alegerilor parlamentare anticipate.
  3. Să accepte după alegerile parlamentare anticipate, organizarea referendumului republican privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală.

În cazul în care aceste cerinţe nu vor fi satisfăcute, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova cu susţinerea societăţii civile şi a tuturor forţelor civice sănătoase, va chema neîntîrziat susţinătorii să se adune în Chişinău pentru a obţine în orice condiţii realizarea cerinţelor menţionate prin metode paşnice, în cadrul realizării drepturilor şi libertăţilor democratice.

Trăiască Republica Moldova! Trăiască poporul moldovenesc!

Comitetul Central al PCRM

Выступление Председателя ПКРМ В.Н.Воронина на митинге 7 ноября 2013 года

Уважаемые товарищи,

Сегодня, 7 ноября, в день 96 годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции, политическая ситуация в Молдове оказалась в центре особого, небывалого прежде политического внимания. Трубадуры режима и его идейные лакеи — изобрели для себя очередной ночной кошмар. Его суть — коммунисты устроят революцию 7 ноября. Исключительная политическая пошлость и идейная примитивность окончательно стали узнаваемой характеристикой правящего режима. С другой стороны, выясняется, что даже спустя 96 лет, эксплуататоры и их политические наемники приходят в ужас от одной только даты 7 ноября. Впадают в бред, трясутся и истерично вопят несуразное.

Вот, что означает, уважаемые товарищи, настоящее историческое событие!

И именно сегодня, 7 ноября важно в очередной раз подчеркнуть ту родовую особенность Октябрьской революции, которая до сих пор остается источником бессознательной паники у одних, и обоснованного оптимизма у других. Именно об этом, кстати, мы, коммунисты, говорим совершенно недостаточно, в том числе на наших митингах и общепартийных форумах, а также с народом!

Весь прошедший с 1917 года период убедил окончательно всех, что самый главный урок Великой революции заключается в самой способности побеждать. Побеждать противостоящие силы интервенции и внутренней контрреволюции, выступающей, между прочим, в облике мощных диктаторских режимов, располагающих гигантскими армиями, материальными и людскими ресурсами. И эта способность нового советского строя побеждать в первую очередь зиждилась на силе переустроенной власти — власти народной, советской, родной для абсолютного большинства людей труда. Не сила принуждения — она в это время использовалась в одинаковой степени и красными, и белыми, — а сила нового мира, нового смысла социального бытия, оптимистической социальной перспективы — вот главные составляющие Победы Великого Октября.

Другим важнейшим всемирно-историческим уроком этой революции стал мощнейший удар по всей мировой капиталистической системе. Именно с Октября 1917 года мировой капитализм вынужден встать на путь реформирования, социальной модернизации. Пошел на огромные уступки эксплуатируемым классам, рабочему движению. И это отступление происходит до сих пор, находя свое воплощение в различных моделях социального государства, которые активно реализуются в том числе в современной Европе. После Октября 1917 года многие неисполнимые прежде требования — в первую очередь об устранении эксплуатации человека человеком стали реальностью европейской истории.

Третьим важнейшим уроком Великого Октября стала способность этой революции начать совершенно-новую главу и новый этап в истории пробуждения и объединении народов всех континентов с народами Европы для совместной борьбы. Сегодняшняя модернизация Китая и Юго-восточной Азии, свободное развитие Индии, цивилизационный взлет народов Средней Азии были бы невозможны — без Октября. Октябрьская революция по-настоящему отменила деление народов на цивилизованные и второсортные, нанесла самый сокрушительный удар по шовинизму и национализмам, породив в итоге уникальное, как мы теперь оцениваем, государство — Союз Советских Социалистических Республик.

Вот, что такое, товарищи, 7 ноября. Вот, что такое настоящее историческое творчество. Вот, что такое — настоящая революция! И вот, что такое — настоящие революционеры! И уже не вызывает иронии или скепсиса прогноз великого современного американского социолога Валлерстайна о том, что именно Владимир Ленин в скором времени окажется в восприятии нынешних поколений центральной фигурой предыдущего столетия.

Мы, молдавские коммунисты обязаны изучать все, что достигнуто благодаря октябрьской революции, исследовать ее опыт, с еще большей серьезностью и ответственностью относиться к ее урокам и политическому наследию. В то же время, и это самое главное, мы с вами обязаны продолжать политическую практику героев Октября — вести ежедневную борьбу против угнетения, против национализма, против предательства — за справедливость, за равенство, за свободу, за независимость.

Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая революция!

Sursa: www.pcrm.md

Declaraţia Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Întrevederea lui Vladimir Voronin cu ex-preşedintele Estoniei, Arnold Ruutel