Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia deputatului PCRM, Galina Balmoş pe marginea moţiunii simple aspura politicilor în domeniul educaţional, precum şi a activităţii Ministerului Educaţiei

|versiune pentru tipar||
PCRM / 18 iulie 2014
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Cu putin timp in urmă, pe timp de ploaie, ruşinaţi şi timizi, protestau pedagogii. Cereau dreptate, echitate, salarii decente, după modelul celor pe care-i protejeaza legea ca pe nişte divinităţi, cereau şanse egale şi pentru ei, nu numai pentru cei din Consiliul pentru eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. Aşa înţelegeau pedagogii echitatea socială şi încercau să-şi revendice nişte drepturi în prag de sfărşit de an şcolar. Considerau că au dreptul moral, că au muncit ani în şir, că au aşteptat destul după promisiunile din 2009 pe care le crezuseră cu naivitate, că vor fi auziţi de un ministru şcolit tocmai peste ocean, de un prim ministru cu aspiraţii europene. Au stat ascultători cînd aceştia din nou le-au spus că se preocupă incontinuu de “alinierea sistemului educaţional la cele mai bune practici europene şi internaţionale” şi că le sunt parteneri pe viaţă. S-au gîndit la copiii care trebuie să finalizeze anul şcolar, la soarta viitorilor absolvenţi şi s-au mulţumit cu aceste iluzii europene. Pentru ei — pe veci iluzii.

După dezastrul de la Bacalaureat nu ştiu dacă li se mai deschide gura pentru a protesta şi a cere, întreaga vină este plasată pe seama lor, ei au adus la final de ciclu de învăţămînt copii necărturari, agramaţi, ei sunt responsabili de inflaţia notelor, de fenomenul copierii, de proasta calitate a studiilor, etc.

Cu toate acestea nu poţi să neglijezi o armată de 120 de mii de angajaţi în sistemul educaţional, mai ales într-un an electoral. Guvernul vine la 30 iunie curent cu o iniţiativă de majorare a salariului de bază cu 100 lei. Majorarea scontată ar fi de aproximativ 20% pentru pedagogii din învăţămîntul preuniversitar. Pe cît de convingători sunt guvernanţii prin această măsură o vom sesiza în curînd.

Nu cred că vor ieşi iarăşi la proteste, vor alege o cale mai sigură, bătătorită de multi alţi pedagogi care au apucat calea pribegiei. Învăţătorii muncesc pe şantiere, în curte, la stăpîn în casă sau la tejghea. Citez: “Un grup de moldoveni migranţi, foşti profesori din Republica Moldova, au fondat o asociaţie obştească care doreşte să fie alături de colegii de breaslă.”

Ce i-a determinat să plece:

Salarizare precară, condiţii neadecvate de muncă, căderea prestigiului profesiei într-o societate bazată pe consum, lipsa locuinţei pentru tinerele familii, a materialelor, echipamentului didactic, volumul enorm de lucru, lipsa perspectivelor, şi alţi factori. Aşa -zisul “exod al minţii” nu-i deranjează pe cei de la ministerul educaţiei. Consiliul General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova atestă că numărul cadrelor didactice care au abandonat sistemul de învăţământ în anii 2010–2012 aproape că s-a dublat. Veţi spune că tot din cauza comuniştilor?

Ministerul strategic al educaţiei a demonstrat sterilitatea politicilor, întregul organism se complace în rapoarte, critici, optimizări de resurse, evaluare de performanţe, calitate. A organizat un recensămînt şcolar care a descoperit, poate doar pentru doamna ministru, că a crescut rata nefrecventării şcolilor de către copii, mai ales în mediul rural, din rîndul familiilor vulnerabile şi că cea mai mare parte a elevilor vulnerabili o constituie copiii ce provin din familiile cu venituri mici, din familiile numeroase, din familiile în care unul sau ambii părinţi sunt şomeri. La începutul anului şcolar 2012/2013 în instituţiile de învăţământ incluse în studiu au fost identificaţi circa 150 de mii de elevi vulnerabili, ceea ce constituie 41,9% din numărul total de elevi din instituţiile respective. Pentru a descoperi acest moment, efect al “bunei” guvernări, nu era necesar să faci risipă de bani, organizînd un recensămînt costisitor — tribut adus modei, dar de fapt o banală spălare de bani prin proiecte şi credite.

În acest an, Agenţia română de asigurare a calităţii în învăţămîntul superior face o evaluare externă a programelor de studii, ca apoi să mai trîmbiţăm o dată şi despre calitatea dubioasă a studiilor superioare, a corpului profesoral, despre certificate de studii superioare cumpărate, etc.

Dacă doamna ministru ar fi fost la început de mandat, ar fi credibilă inocenţa pretinsă şi dorinţa afişată de a face ordine în sistem. După curăţarea oamenilor incomozi, îmbrobodirea rectorilor, directorilor de instituţii de învăţămînt cu fulare verzi, după inactivitatea în dosarul autobuselor şcolare, după lichidarea unui număr mare de şcoli, preponderent în mediul rural, repartizarea surselor financiare din recentul grant pentru instituţiile preşcolare pe criterii absolut politice, electorale, după indiferenţa şi aroganţa cu care sunt trataţi atît copiii cît şi profesorii nu avem a dori decît doar demisia acestui funcţionar, demnitar şi birocrat în înţelesul clasic al cuvăntului, ministrului Maia Sandu.

Sursa: www.pcrm.md

Declaraţia deputatului PCRM, Inna Şupac, pe marginea moţiunii simple aspura politicilor în domeniul educaţional, precum şi a activităţii Ministerului Educaţiei Mesajul Preşedintelui PCRM Vladimir Voronin adresat ÎPS Mitropolit Vladimir