Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Moţiune simplă asupra politicilor în domeniul educaţional, precum şi a activităţii Ministerului Educaţiei

|versiune pentru tipar||
PCRM / 3 iulie 2014 | 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Domnului Igor Corman,
Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova,
Parlamentul Republicii Moldova

Subsemnaţii, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai fracţiunii PCRM, în conformitate cu art. 106 din Constituţia Republicii Moldova, art. 112–115 din Capitolul VIII al Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova, înaintăm moţiunea simplă asupra politicilor în domeniul educaţional, asupra activităţii Ministerului Educaţiei.

Motivarea

Rezultatele sesiunii de bază a examenului de bacalaureat din acest an reprezintă o catastrofă, un dezastru naţional. Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, rata celor care nu au susţinut examenele de absolvire a atins nivelul de 56%. Ceea ce înseamnă că mai mult de 15 mii de elevi în acest an vor rămîne în incertitudine, fără diplome de bacalaureat.

Considerăm, că aceste rezultate denotă eşecul politicilor din domeniul educaţiei, promovate de către guvernare, domeniu de responsabilitate al Ministerului Educaţiei şi nemijlocit al ministrului, Maia Sandu.

În virtutea modului de organizare şi desfăşurare a examenelor de bacalaureat promovat de către Ministerul Educaţiei deja al doilea an consecutiv, centrele de bacalaureat s-au transformat în purgatoriu, în loc să fie locuri de creaţie. Decizia Ministerului Educaţiei de a instala camere video de supraveghere şi de a utiliza detectoare de metal în toate centrele de examinare, a fost luată în mod unilateral, fără consultaţii prealabile cu societatea civilă. Elevii au fost puşi în condiţii de stres psihologic enorm, mai mult, au fost umiliţi prin percheziţii şi interdicţii exagerate.

Justificarea Ministerului Educaţiei, precum că instalarea camerelor video şi utilizarea detectoarelor de metal ar fi unica metodă eficientă împotriva copiatului şi corupţiei, este iresponsabilă şi infantilă. Pe lîngă aceste mijloace tehnice, în sălile de examen au fost prezenţi şi supraveghetori, iar peste ei — supraveghetorii din minister, din Agenţia de Evaluare şi Examinare, Comisia Naţională de Examene, care au reuşit să acţioneze aproape ca agenţi de securitate, somînd asistenţii că vor fi nu doar penalizaţi financiar, dar şi eliminaţi din sistem.

Cu toate acestea, au fost semnalate destule acţiuni care nu numai că nu au diminuat corupţia din sistem, dar i-au atribuit o amploare mai gravă şi mai de proporţii, deplasînd-o la nivel de minister. Ministerul Educaţiei a anunţat că-i va penaliza pe cei care vor publica subiectele examenelor de bacalaureat pe internet, dar de fiecare dată, înainte de examen, subiectele deveneau publice, ba chiar şi rezolvarea acestora. Or, Ministerul a fost în incapacitate să interzică “copierea” chiar in incinta propriei instituţii, aducînd un exemplu elocvent elevilor, precum şi întregii societăţi.

Nu este credibilă intenţia de luptă cu corupţia, declarată de un guvern antrenat în numeroase scandaluri de corupţie, demis din aceste considerente şi care şi-a păstrat aproape intactă componenţa.

Reiterăm că nici ministrul Maia Sandu şi nici Procuratura generală, pînă în prezent, nu a întreprins acţiuni concrete şi drastice în legătura cu scandalul de corupţie la procurarea autobuzelor şcolare la preţ dublu. Nimeni nu a fost sancţionat, ci din contra, persoanele implicate au fost protejate şi promovate.

Pedagogii au semnalat şi incoerenţa între programele de studii, curriculumul naţional pentru învăţămîntul general şi cerinţele din subiectele de la examen. Şi în acest an testele la matematică, geografie nu corespundeau în deplină măsură curriculumului şcolar.

Fracţiunea PCRM din Parlament de nenumărate ori a atenţionat asupra consecinţelor grave ale procesului de optimizare în sistemul de învăţămînt. Rezultatele de la bacalaureat se înscriu în şirul acestora. Se atestă o tendinţă clară de scădere a nivelului de cunoştinţe odată cu optimizarea şcolilor, fiind aprofundată de sporirea ratei abandonului şcolar, a neşcolarizării.

Susţinerea şi motivarea pedagogilor este o problemă vulnerabilă a actualului sistem de învăţămînt. Politicile salariale sunt incoerente, nesistemice, sunt denaturate de factorul politic, electoral. Administraţiile şcolare încheie, tendenţios şi subiectiv, contracte de muncă cu unii pedagogi pensionaţi, iar ministerul îi protejează pe directorii de instituţii de învăţămînt, fie şi de vărstă înaintată, aplicînd criterii politice, încurajînd protecţionismul şi corupţia.

Atestăm o involuţie în domeniul politicilor de susţinere a tineretului. Unica majorare a burselor în ultimii 5 ani de zile a avut loc în 2014, an electoral. Numărul locurilor bugetare în instituţiile universitare şi mediu de specialitate s-au redus, costul contractelor de studiu este în permanentă creştere, de asemenea creşte plata pentru cazare în cămine studenţeşti.

Unicul program existent de susţinere a tinerilor pedagogi a fost elaborat şi implementat de guvernarea precedentă. Din 2009 încoace Ministerul Educaţiei nu a propus nici un program pentru atragerea tinerilor în domeniul pedagogiei, pentru susţinerea tinerilor pedagogi, încetînd implementarea programului de asigurare a tinerilor specialişti cu locuinţe în mediul rural.

Atitudinea guvernului faţă de educaţie se demonstrează prin nivelul de finanţare a acestui domeniu în raport cu PIB-ul. Dacă în 2010 acest indicator era de 9,2%, în 2013 finanţarea învăţămîntului a căzut pînă la 7,2% din PIB.

Ministrul Maia Sandu “optimizează cu succes”, adică lichidează instituţii de învăţămînt, declarînd că nu sunt bani suficienţi pentru dezvoltarea sectorului educaţional şi că sursele limitate ale bugetului trebuie administrate eficient, iar Curtea de Conturi indică, în repetate rînduri, că Ministerul Educaţiei nu a valorificat pe deplin sursele alocate: în 2012 — mai mult de 170 mln lei, în 2013 — 45 milioane de lei.

Recent guvernul a aprobat şi înaintat un nou proiect al Codului Educaţiei, autor fiind respectivul minister, cu suportul unor grupuri de specialişti, prin dezbateri publice inerte, fără a lua în consideraţie opiniile multor experţi, pedagogi, cu un dispreţ total faţă de personalul didactic chemat să înţeleagă şi să aplice legea. Să fie oare toţi profesorii şi specialiştii în educaţie ai acestei ţări incompetenţi şi doar ministrul şi cîţiva funcţionari deştepţi?

Cert este că aşa-zisele reforme din sistemul educaţional, promovate de actualul ministru, Maia Sandu, au suferit un eşec total şi dacă nu le vom îngrădi, în următorii ani vom avea rezultate dezastruoase şi iremediabile. După aceste reforme se ascunde o totală indiferenţă faţă de copii, un caracter inumanizat al sistemului de educaţie, o abordare economică şi antreprenorială. Pe cînd copiii noştri nu pot şi nu merită să fie contabilizaţi, identificaţi în cifre şi indicatori, pentru că fiecare din ei este un cetăţean, un destin, o viaţă.

În aceste circumstanţe constatăm că aflarea în continuare a dnei Maia Sandu în fruntea Ministerului Educaţiei este inoportună şi va prejudicia sistemul educaţional.

Dispozitivul

Avînd în vedere cele menţionate mai sus, în baza prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a altor acte legislative în vigoare, prin prezenta moţiune simplă, constatăm situaţia nesatisfăcătoare şi eşecul politicilor în domeniul educaţional, şi solicităm susţinerea prezentei moţiuni, ceea ce impune iniţierea imediată a procedurii de demitere a ministrului Educaţiei, Maia Sandu.

Sursa: www.pcrm.md

Alocuţiunea Preşedintelui PCRM Vladimir Voronin în şedinţa plenară a Parlamentului Discursul deputatului comunist, Grigore Petrenco, în cadrul briefingului de presă “Vladimir Voronin şi trădarea partidului”