Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Mesaj de felicitare expediat de Vladimir Voronin lui Ghenadii Ziuganov cu prilejul celei de-a 70-cea aniversări

|versiune pentru tipar||
PCRM / 26 iunie 2014
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Preşedintelui Comitetului Central
Al Partidului Comunist din FR,
Preşedintelui fracţiuni PCFR în Duma de Stat, tovarăşului Ziuganov

Stimate Ghenadii Andreevici!

În numele Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, a tuturor comuniştilor moldoveni, aîntregului popor muncitor a ţării noastre Vă felicit din suflet cu jubileul!

În aceste zile, Dumneavoastră sînteţi felicitat din toate colţurile Rusiei, de toate popoarele frăţeşti, care s-au unit pe parcursul istoriei în măreaţa Uniune Sovieticp, de toate partidele comuniste şi de stînga. Fiind unul dintre cei mai cu autoritate lider politic, om de stat, aţi contribuit la fortificarea solidarităţii muncitorilor, la unificarea eforturilor tuturor forţelor progresiste în lupta pentru un viitor mai bun al omenirii, pentru victoria ideilor comuniste, a păcii şi prieteniei dintre popoare.

Fiind în fruntea Partidului Comunist din Federaţia Rusă, aţi reuşit să conduceţi corabia măreaţă a partidului prin vîltorile bărăliilor politice şi prin gheţurile opoziţiei, aţi protejat principiile leniniste cu privire la conducerea partidului. PCFR; sub conducerea Dumneavoastră, a trecut calea anevoioasă de luptă pentru renaşterea mişcării comuniste în anii 90. Cu fiece an, PCFR se fortifica, îşi extindea influenţa printre alegători. Astăzi, după mulţi ani de construcţie partinică, Partidul Comunist este o forţă politică influentă, care unifică în jurul său mase largi ale poporului şi cei mai buni oameni ai Rusiei. Partidul a devenit un fundament puternic pentru dezvoltarea mişcării comuniste, pentru victoria ideilor leniniste.

Un respect deosebit trezeşte activitatea Dumneavoastră în calitate de Preşedinte a PCS — PCUS — organizaţie internaţională a comuniştilor, care uneşte eforturile partidelor comuniste. Comuniştii din Molodva au remarcat progresul evident care a fost obţinut sub conducerea Dumneavoastră în ultimii ani. Emblematic pentru noi a fost şedinţa Comitetului Executiv a PCS — PCUS care a avut loc la Chişinău în decembrie 2012. la şedinţă, într-o atmosferă prietenoasă, au fost dezbătute perspectivele creării unui partid comunist unic în contextul creării, fortificării şi extinderii Uniunii Eurasiatice.

Stimate Ghenadii Andreievici!

În ajunul Marii Victorii, Vă mulţumim din numele comuniştilor moldoveni, a întregului popor moldovenesc pentru aportul Dumneavoastră în păstrarea memoriei istorice despre Victoria popoarelor Uniunii Sovietice asupra fasciştilor.

În aceşti ani ai luptei grele, experienţa Partidului Comunist din Federaţia Rusă, fortificarea relaţiilor între partidele noastre, este un sprijin considerabil pentru noi. Asigurăm tovarăşii din Rusia: noi vom apăra onoarea şi demnitatea soldaţilor căzuţi în lupta contra fascismului, în numele Marii Victorii!

Vă felicit din suflet, stimate Ghenadii Andreievici cu jubileul! Vă doresc sănătate şi noi victorii!

Vladimir Voronin
Preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

Sursa: www.pcrm.md

Discuţii pe marginea proiectului platformei electorale a PCRM în or. Taraclia Vladimir Voronin despre semnarea Acordului de Asociere RM-UE