Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

A încetat din viaţă Ivan Calin

|versiune pentru tipar||
PCRM / 2 ianuarie 2012
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Astăzi, 2 ianuarie 2012, a încetat din viaţă, Ivan Petrovici Calin, politician, remarcabil om de stat al Republicii Moldova şi al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

Ivan Pentrovici s-a născut la 10 martie 1935 în satul Plopi din raionul Rîbniţa. A absolvit Şcoala de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, Institutul Agricol din Chişinău, Şcoala Superioară de Partid din Moscova, cursuri la Academia Diplomatică din Moscova. Ivan Petrovici Calin — agronom, politolog, diplomat, deţine gradul ştiinţific de doctor în economie. Pe parcursul întregii sale vieţi, tovarăşul Calin a ocupat diferite funcţii cu răspundere atît obşteşti cît şi în organele de stat. Dumnealui a activat în calitate de Preşedinte al Comitetului Sindical al Institutului Agricol din Chişinău (1958–1960), Vicepreşedinte şi secretar al comitetului de partid din colhozul “Viaţa Nouă” din raionul Orhei (1960–1963), Prim-secretar al comitetului raional de partid Clăraşi, şef al secţiei agricultură şi industrie alimentară al CC al PCM (1970–1976), secretar al CC al PCM (1976–1980), Preşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti (1980–1985), Vicepreşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem al URSS (1980–1985), Preşedinte al Consiliului de Miniştri al RSSM (1985–1990), Ministru-consilier al Ambasadei URSS în România (1990–1995), deputat al Sovietului Suprem al RSSM (1967–1990), deputat al Sovietului Suprem al URSS (1980–1992), deputat în Parlamentul Republicii Moldova (1998–2010).

Experienţa bogată de muncă şi cea politico-obştească a tov. Calin i-au creat slava unei persoane foarte responsabile, iubitoare de muncă şi energice. Anume în anii cînd Ivan Petrovici a activat în fruntea guvernului RSS Moldoveneşti, republica noastră a efectuat un salt economic impresionant, transformîndu-se dintr-o republică agrară într-un centru unional de producere industrială bazată pe tehnologii înalte. Tot în aceiaşi ani, s-au dezvoltat considerabil ştiinţa, educaţia şi cultura RSSM, iar capitala ei, oraşul Chişinău, a devenit drept unul din cele mai de succes platouri de realizare a proiectelor moderne şi îndrăzneţe de infrastructură ş arhitectură.

Calităţile sale profesionale, înalta sa modestie, devotamentul său faţă de poporul moldovenesc nu i-au permis lui Ivan Petrovici Calin să stea deoparte în anii cînd se forma şi dezvolta Partidul Comuniştilor din Republica Moldova. Voinţa şi fermitatea, autoritatea personală, lipsa de indiferenţă şi patriotismul sincer ale tovarăşului nostru au contribuit considerabil la succesele obţinute ulterior de PCRM în procesul de renaştere a Republicii Moldova.

Tovarăşul Calin, cu siguranţă va rămîne pentru totdeauna în memoria poporului moldovenesc drept unul din cei mai remarcabili oameni de stat din istoria ţării. Drept dovadă a meritelor sale deosebite pot servi şi multiplele distincţii de stat cu care a fost decorat Ivan Petrovici Calin: Ordinul Lenin, Ordinul Revoluţiei din Octombrie, trei Ordine ale Drapelului Roşu de Muncă, Ordinul Republicii, şapte medalii, inclusiv medalia “Pentru dezvoltarea terenurilor înţelenite” şi altele.

În legătură cu această pierdere prematură, Comitetul Central al PCRM exprimă profunde condoleanţe rudelor şi apropiaţilor defunctului. Pentru noi moartea tovarăşului Calin reprezintă o pierdere de nerecuperat.

Să-i fie ţărna uşoară!
Veşnică pomenire.

Comitetul Central al Partidului Comuniştilor al Republicii Moldova
Sursa: www.pcrm.md

Adresarea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova În memoria tovarăşului!