Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

În memoria tovarăşului!

|versiune pentru tipar||
PCRM / 15 ianuarie 2012
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

La 13 ianuarie 2012, a încetat din viaţă membrul Comitetului Central al PCRM, unul din fondatorii partidului Gavrilenco Nicolai Ivanovici.

Nicolai Ivanoviv s-a născut la 17 februarie 1935, în oraşul Kiev, într-o familie de muncitori. Activitatea de muncă a început-o în calitate de persoană de gardă la o staţie de cale ferată. După serviciul militar a revenit la activitatea s-a de muncă anterioară, iar în anul 1960 a devenit membru al PCUS.

Fiind un communist tînăr şi energic, cu о poziţiе şi viziuni principiale, tovarăşul Gavrilenco a fost delegat să-şi facă studiile la Şcoala Superioară de Partid din or. Gorkii. După absolvire, Nicolai Ivanovici ş-a continuat activitatea de muncă în calitate de instructor şi ulterior de şef al secţiei industrie şi construcţii al Comitetului raional de partid Ungheni (1968–1971). În anul 1971 Tovarăşul Gavrilenco a fost ales în funcţia de Preşedinte al Comitetului raional Ungheni pentru controlul popular, iar în perioada 1984–1994 a deţinut funcţiile de şef al secţiei cadre şi instituţii de învăţămîmt, ajutor şi consilier al ministrului construcţiilor din RSSM, specialist principal în probleme de construcţie al Academiei de Administrare de Stat.

De la fondarea PCRM şi pînă în anul 2007, Nicolai Ivanovici Gavrilenco a deţinut funcţia de administrator-coordonator al Comitetului Central al partidului.

Activitatea de muncă a tovarăşului Gavilenco a fost apreciată prin acordarea Dumnealui a distincţiilor de stat, printre care sunt “Ordinul de Onoare” (1976), medalia “Veteran al muncii” (1988) şi altele.

Nicolai Ivanovici a fost o personalitate sinceră şi principială, de o rară bunătate omenească, deschidere şi dorinţă de a veni oricînd în ajutorul tovarăşilor săi. Indiferent de posturile pe care le-a ocupat, dînsul a fost mereu alături de oameni, alături de tovarăşii să de partid, mai tineri, pe care i-a îndrumat şi ajutat în activitatea lor. Tovarăşul Gavrilenco a contribuit la formarea multor lideri ale structurilor de partid.

Nicolai Ivanovici a participat activ la elaborarea Statului PCRM. Dumnealui a fost un adept înflăcărat al ideii păstrării unităţii în rîndurile partidului, a promovat ideea convingerii ferme şi rezistenţei comuniştilor, democraţiei partinice, fiind el însuşi un exemplu al respectării normelor vieţii de partid. Dragostea sa de viaţă, optimismul său şi convingerea sa în justeţea celor întreprinse de către prtidul nostru mereu au inspirat pe toţi cei care au muncit alături de el.

În calitatea sa de membru activ al CC al PCRM, tovarăşul Gavrilenco a apărat cu principialitate prevederile Statutului şi Programului PCRM. Dumnealui a ştiut să-şi apere poziţia deschis indiferent de autoritatea şi meritele pe care le deţineau colegii săi de partid.

Întreaga viaţă a lui Nicolai Ivanovici Gavrilencă poate servi drept exemplu de slujire poporului său, patriei sale şi partidului său.

Exprimăm sincere condoleanţe rudelor şi apropiaţilor lui Nicolai Ivanovici şi suntem alături de ei în aceste clipe grele.

Vom păstra mereu în inimile noastre memoria tovarăşului nostru.

Să-i fie ţărna uşoară!

Comitetul Central al Partidului Comuniştilor al Republicii Moldova
Sursa: www.pcrm.md

A încetat din viaţă Ivan Calin Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, deputaţii şi fracţiunea municipală a PCRM au depus flori la bustul poetului Mihai Eminescu