Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Galina Balmoş: Dumneavoastră, stimaţi guvernanţi, nu sesizaţi gravitatea problemei

|versiune pentru tipar||
PCRM / 21 decembrie 2012
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Luarea de cuvînt pe marginea proiectului de lege cu privire la modificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul curent (şedinţa plenară a Parlamentului din 21 decembrie 2012)

Este trist acest procedeu de modificare a bugetului asigurărilor sociale pentru anul curent, ca, de fapt, şi în ultimii 3 ani, pentru că din nou este vorba despre o descreştere atît la capitolul venituri, cît şi la cheltuieli. Pe fundalul declaratei creşteri a dezvoltării economice a ţării, pe an ce trece, gaura datoriilor la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat devine din ce în ce mai mare, ceea ce are un impact negativ mai ales asupra nivelului de trai al cetăţenilor.

Recent, la o conferinţă de presă a Casei Naţionale de Asigurări Sociale, a fost numită suma de 400 milioane lei datorii la bugetul asigurărilor sociale (fără datoria istorică), vorbindu-se şi despre încercările de a acumula impozitele respective. Cît mă priveşte, în repetate rîmduri am menţionat inacceptarea sporirii presiunii fiscale, care, după cum vedem, are efecte nefaste, conducînd la diminuarea încasărilor bugetare. Dar, desigur, propunerile opoziţiei nu au fost auzite.

Stimaţi guvernanţi! De ce nu vă ajunge răbdare să analizaţi, să ascultaţi şi să nu grăbiţi represiunile fiscale pe care le promovaţi? De ce nu vă daţi seama că acest abis fiscal distruge bunăstarea fiecarui cetăţean, a fiecărei familii?

Aţi diminuat cheltuielile pentru achitarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cu 64 milioane de lei, indicînd descreşterea numărului de beneficiari cu 111 mii de persoane, adică cu 111 mii mai puţine persoane bolnave. Cu asemenea tempouri, degrabă vom deveni cea mai sănătoasă naţiune. De fapt, doar în aşa fel pot fi înţelese strădaniile ministrului Sănătăţii de a lichida paturi în spitale şi instituţii de asistenţă medicală.

Cu introducerea celor 3, apoi 5 zile plătite de angajator a indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă, au crescut cheltuielile pentru indemnizaţia de deces din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale precum şi indemnizaţia de invaliditate. Cele 5 zile plătite de angajator nu numai că au sporit povara fiscală, ci şi aupericlitat accesul angajaţilor la serviciile de asistenţă medicală.

În ultimii ani, observăm o tendinţă permanentă de a micşora fondul de şomaj în acest proiect cu aproximativ 12 milioane de lei, iar motivele sunt următoarele: scăderea numărului de şomeri, a duratei de plată, a cuantumului ajutorului de şomaj etc. Dacă numărul şomerilor într-adevăr scade, atunci, din punct de vedere logic, ar trebui să crească numărul angajaţilor şi al plătitorilor de contribuţii de asigurări sociale, adică a veniturilor la buget. Şi din nou ne confruntăm cu o contradicţie: în acest proiect, lucrurile stau absolut invers. Unde au dispărut şomerii? Poate au plecat la sate să ocupe locurile vacante în şcoli după eliberarea pedagogilor pensionari ori au completat armata celor plecaţi peste hotare? Vă lăudaţi că ponderea cea mai mare a şomerilor o deţin persoanele care au demisionat, dar nu v-aţi gîndit la motivele demisionării masive: ce salarii au aceşti oameni, în ce condiţii muncesc, de ce preferă să aleagă şomajul şi nu să muncească? Cum să înlăturăm aceste decalaje?

S-au micşorat cu mai mult de 5 milioane de lei şi cheltuielile pentru distribuirea pensiilor, alocaţiilor, deservire bancară, iar aceste cheltuieli sunt proporţionale sumei cheltuielilor pentru achitarea prestaţiilor sociale, care, de fapt, au scăzut şi ele.

Sunt multe momente triste, care, cel puţin, trezesc nemulţumirea noastră, dar cel mai trist este că dumneavoastră nu sesizaţi gravitatea problemei. Nu e uşor să acumulaţi venituri, dar e mult mai dificil şi responsabil să distribuiţi onest şi echitabil mijloacele bugetare, pentru ca acestea să ajungă tocmai la cei care au cea mai mare nevoie de protecţie socială.

Sursa: comunist.md

Libertatea de exprimare şi dreptul la libera întrunire sunt pedepsite în Moldova Vladimir Voronin a înmînat 32 de carnete de partid