Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Adresarea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova cu prilejul aniversării Marii Revoluţii din Octombrie

|versiune pentru tipar||
PCRM / 6 noiembrie 2012
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Stimaţi concetăţeni,

În aceste zile marcăm aniverarea a 95-a a Marii Revoluţii socialiste din Octombrie. Doar cinci ani ne despart de vremea cînd se va împlini un veac de la evenimentele care au deschis lumii noi perspective de dezvoltare, noi oportunităţi de orînduire socială. În acele zile ale îndepărtatului an 1917, pentru prima dată în istoria omenirii au devenit realitate principiile unor noi relaţii între oameni, bazate pe idei de libertate, egalitate şi fraternitate. Sistemul inechitabil, amoral şi antiuman al capitalismului global, sistemul exploatării fără milă, care suprima în om umanul, a încetat să mai existe.

În aceste zile, vedem cum în mai multe ţări se ridică din nou un val al protestului popular împotriva agresiunii capitalului asupra drepturilor şi libertăţilor truditorilor.

E limpede că lumea păşeşte într-o altă epocă, a cărei esenţă se rezumă la afirmaţia că “tot ce i-a dat omului capitalismul în sec. XX, îi va lua înapoi în sec. XXI”. Asta înseamnă o nouă tensionare a contradicţiilor sociale. Se încheie perioada depresiei şi pesimismului intelectual, care a cuprins ţările dezvoltate după căderera URSS. Sînt din nou solicitate ideile marxismului, din nou au devenit actuale în discuţiile publice. la universităţi, în străzi şi pieţe principiile socialismului.

Comuniştii Moldovei îşi ocupă cu demnitate locul său în lupta care se dă în context mondial pentru eliberarea umanităţii de jugul exploatării şi de atrocităţile robiei capitaliste. Comuniştii moldoveni şi-au însuşit printre primii în această nouă epocă o experienţă inestimabilă de modernizare a economiei şi umanizare a societăţii în condiţiile de dispersare a mişcării comuniste.

Comuniştii desfăşoară lupta pentru păstrarea statalităţii moldoveneşti şi apărarea dreptului poporului moldovenesc şi al fiecărui cetaţean la dezvoltare paşnică şi liberă.

Comuniştii Moldovei au astăzi drept sarcină continuarea modernizării economiei şi societăţii noastre, consolidarea eforturilor partidelor şi mişcărilor comuniste de stînga în Est şi în Vest în lupta pentru binele comun al truditorilor de pe întreaga planetă. În acest context, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova vede o perspectivă limpede în proiectul de integrare în Uninea Vamală a Rusiei, Belorusiei şi Kazahstanului, precum şi integrarea mai profundă în cadrul Uniunii Europene.

Comuniştii Moldovei vor continua lupta împotriva regimului criminal antipopular şi reacţionar, care a luat puterea în stat pe cale ilegală. Acest regim hidos, care degradează vertiginos spre unul fascist, care atacă simbolica sovietică, îşi bate joc de memoria poporului moldovenesc, de memoria celor care au obţinut Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei, reprezintă un expemplu viu al “deciziilor de administrare”, pe care le impune sistemul global capitalist ţărilor slabe din “lumea a treia”: robie şi inegalitate în schimbul creditelor, care împing întreg poporul în robie financiară.

Poporul moldovenesc multinaţional, care a atins în perioada construcţiei socialiste în RSSM apogeul dezvoltării sale economice şi sociale, refuză să să se împace cu soarta de naţiune a angajaţilor cu ziua, condusă de o clică agresivă de hoţi, criminali şi agramaţi, jefuitori şi şovini, drojdia societăţii noastre. Tendinţa susţinută a poporului nostru spre autodezvoltare, spre echitate şi egalitate, spre pace şi înflorire, este deja de două decenii un puternic izvor de putere şi energie pentru Partidul Comuniştilor. Anume această susţinere populară largă nu lasă nici o îndoială privitor la biruinţa forţelor progresiste în lupta de eliberare de sărăcie, de discordie interetnică, ignoranţă şi deznădejde, cultivate de actualul regim represiv.

Trăiască Moldova! Victorie!

Sursa: comunist.md

Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin a participat la conferinţa de raportare a Uniunii Femeilor din Republica Moldova Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin a trmisi salutări delegaţilor Congresului XVIII al Partidului Comunist Chinez