Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Adresarea fracţiunii PCRM în CMC către Consiliul Municipal şi Primarul general al municipiului

|versiune pentru tipar||
PCRM / 16 martie 2010
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

În ajunul unei date remarcabile — 65 de ani de la victoria poporului sovietic în Marele Război pentru Apărarea Patriei 1941–1945 care a salvat omenirea de fascism, statele membre ale CSI, ale coaliţiei antihitleriste şi întregii lumi desfăşoară activităţi de serbare a acestei date remarcabile.

Veteranii Marelui Război pentru Apărarea Patriei, care locuiesc în municipiul Chişinău şi-au adus contribuţia substanţială nu doar în eliberarea de fascism, dar şi în restabilirea, construcţia şi dezvoltarea oraşului nostru, fapt pentru care au meritat mulţumirea urmaşilor.

Situaţia social-economică dificilă în mare parte se răsfrînge negativ asupra nivelului de viaţă al veteranilor, aducîndu-i la limita supravieţuirii.

Declarînd integrarea europeană drept orientare, actuala administraţie a Chişinăului nu are dreptul să renunţe la activităţi concrete de îmbunătăţire a condiţiilor sociale şi de trai ale participanţilor la Marele Război pentru Apărarea Patriei, muncitori din spatele frontului şi prizonieri ai lagărelor fasciste, văduve ale soldaţilor decedaţi.

Fracţiunea PCRM propune Consiliului Municipal şi Primarului general al municipiului Chişinău să examineze şi să adopte în cadrul uneia din apropiatele sedinţe următoarele decizii:

  1. Stabilirea pentru participanţii Marelui Război pentru Apărarea Patriei, văduvelor, muncitorilor din spatele frontului şi prizonierilor lagărelor de concentrare care locuiesc în Chişinău un tarif facilitat la plata serviciilor comunale în mărime de 50% faţă de cel existent.
  2. Anularea datoriilor la plata serviciilor comunale acumulate pînă la 1 ianuarie 2010 pentru locuitorii Chişinăului, din categoria menţionată mai sus.
  3. Acordarea unui ajutor material unic în mărime de o mie lei locuitorilor Chişinăului din categoria menţionată.
  4. Acordarea prin intermediul preturilor municipiului a ajutorului pentru reparaţia locuinţelor cetăţenilor categoriei menţionate.
  5. Însărcinarea Direcţiei generale învăţămînt şi sport de a acorda asistenţă în organizarea întrunirilor şi activităţilor de comemorare a veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei în instituţiile de învăţămînt din municipiu.
  6. Acordarea asistenţei logistice şi financiare Organizaţiei municipale a veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei în organizarea tradiţionalului festival al cîntecului militar-patriotic “Credinţa, Speranţa, Dragostea”.

Fracţiunea PCRM este sigură că asigurarea acestor măsuri este determinată nu doar din punct de vedere moral, dar este şi realizabilă. Ţinînd cont de numărul mic al veteranilor rămaşi în viaţă, acoperirea financiară necesară pentru realizarea iniţiativelor propuse poate fi asigurată din mijloacele bugetului municipal.

Pentru realizarea practică a iniţiativelor propuse, fracţiunea PCRM va propune Consiliului Municipal proiectele de hotărîri. Sperăm că iniţiativele noastre vor avea susţinerea şi altor fracţiuni din Consiliu.

Fracţiunea PCRM îşi exprimă convingerea că măsurile menţionate vor fi o acţiunea de mulţumire din partea chişinăuienilor faţă de veteranii de război din partea şi vor deveni un factor de consolidare a locuitorilor municipiului.

Sursa: www.pcrm.md

Cuvînt de introducere al Preşedintelui PCRM, Dlui Vladimir VORONIN, în cadrul conferinţei de presă din 11 martie 2010 Plenara Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova