Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Adresarea Partidului Comuniştilor al Republicii Moldova cu prilejul Zilei Eliberării Moldovei de cotropitorii fascişti germano-români şi de ocupanţii români

|versiune pentru tipar||
PCRM / 24 august 2017
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Stimaţi prieteni! Dragi tovarăşi!

Cu 73 de ani în urmă, s-a încheiat victorios Operaţia Iaşi-Chişinău. Patria noastră, Moldova, a fost eliberată de sub ocupaţia fascistă. Ocupanţi au fost nu numai armatele Wehrmachtului, care la 22 iunie 1941 au năvălit mişeleşte asupra teritoriului Uniunii Sovietice, dar şi cei care astăzi se numesc pe sine fraţi de-ai noştri. Ocupanţii au adus pe pămîntul moldovenesc violenţă, moarte, subjugare socială şi morală.

Mii de concetăţeni de-ai noştri au fost aruncaţi în temniţe naziste doar pentru faptul că se considerau pe sine moldoveni, se împotriveau românizării forţate şi renunţau să accepte nazismul român în calitate de ideologie oficială. Orice rezistenţă era curmată în modul cel mai neîndurător. Spînzurători, împuşcări în masă, maltratări, torturi, atitudine arogantă a noilor “stăpîni” faţă de supuşii lor — iată ce a reprezentat ocupaţia româno-fascistă.

Sute de mii de concetăţeni de-ai noştri au fost mînaţi în ghetouri, iar după aceea împuşcaţi. Dictatorul nazist, “conducătorul” Ion Antonescu, nu-şi ascundea scopurile sale — el avea intenţia să creeze o naţiune română pură, extirpîndu-i pe toţi străinii din ţara românească.

Şi aceştia erau extirpaţi, fiind nemilos spînzuraţi şi împuşcaţi. Şi asta se făcea cu atîta cruzime, încît însuşi Hitler îl dădea pe Antonescu drept exemplu altor dictatori marionetă.

Despre asta, nu veţi găsi astăzi nici un cuvînt în manualele de istorie după care copiii şi nepoţii noştri sînt impuşi să studieze istoria. În aceste manuale nu se vorbeşte nimic despre lupta eroică şi plină de sacrificii împotriva ocupanţilor a celor mai buni reprezentanţi ai poporului moldovenesc multinaţional. Marasmul actualilor guvernanţi a ajuns pînă la aceea că înşişi ocupanţii sînt prezentaţi societăţii ca eliberatori!

Toate acestea pot vorbi doar despre un singur lucru: regimul care s-a statornicit în Moldova şi care a luat în captivitate statul este moştenitorul direct al acelui regim de ocupaţie care, cu 73 de ani în urmă, a căzut sub puternicele lovituri ale Armatei Roşii. Istoria ne învaţă că orice regim de ocupaţie este condamnat la pieire.

Dragi tovarăşi!

În manualele de istorie de astăzi, noi de asemenea nu vom găsi nici un rînd despre fapta eroică a ostaşilor şi ofiţerilor sovietici care au plătit eliberarea ţării noastre de sub fascism cu propriile lor vieţi, cu propriul lor sînge.

13 mii de oameni pentru totdeauna au rămas să-şi odihnească somnul de veci în pămîntul moldovenesc eliberat de ei. Cercetaşii găsesc şi pînă acum morminte ale eroilor eliberatori. Şi orice ar scrie în manuale conjuncturiştii şi falsificatorii istoriei, memoria eroilor care au izbăvit pămîntul moldovenesc de fascism, memoria despre acest măreţ eveniment şi despre făuritorii lui va rămîne să trăiască în mijlocul poporului moldovenesc.

Iar memoria poporului este veşnică. Şi, ca mărturie a acestei eterne memorii, există complexele memoriale “Eternitate”, “Capul de Pod Şerpeni” şi 800 de monumente înălţate, practic, în fiecare sat şi oraş în cinstea eroilor căzuţi în luptele pentru eliberarea Moldovei.

Tovarăşi! Concetăţeni!

Vă felicităm cu prilejul aniversării a 73-ea a Eliberării de fascism! În această sfîntă zi, îndemnăm întreaga societate moldovenească multinaţională să se unească în numele eliberării ţării de acea nouă ocupaţie, — mafiotă, coruptă şi banditească, — în urma căreia astăzi are de suferit Patria noastră iubită.

Sursa: www.pcrm.md

Despre activitatea fracţiunii PCRM în Parlamentul Republicii Moldova în perioada sesiunii de primăvară 2017 Declaraţia Fracţiunii Partidului Comuniştilor al Republicii Moldova