Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Despre activitatea fracţiunii PCRM în Parlamentul Republicii Moldova în perioada sesiunii de primăvară 2017

|versiune pentru tipar||
PCRM / 29 iulie 2017
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

În perioada ianuarie-iulie 2017, fracţiunea parlamentară PCRM a desfăşurat o activitate politică şi legislativă activă, a participat la lucrările comisiilor parlamentare permanente şi Biroul Parlamentului, a menţinut relaţiile cu alegătorii ţării, s-a deplasat cu regularitate în localităţile din Moldova.

În cadrul sesiunii parlamentare de primăvară, deputaţii fracţiunii Partidului Comuniştilor au înregistrat 13 proiecte de lege. În linii generale, de la începutul activităţii Parlamentului de legislatura a XX-a, comuniştii au fost autorii a peste 120 de proiecte de lege. În prima jumătate a anului 2017, fracţiunea a adoptat şi publicat peste 30 de declaraţii oficiale şi adresări pe marginea celor mai actuale probleme.

Activitate cu caracter politic

Încă în martie anul curent, Fracţiunea Partidului Comuniştilor a declarat că procesul de schimbare a procedurii de alegere a forului legislativ, lansat de Partidul Democrat şi, în consecinţă, reluat de socialişti, serveşte doar intereselor de grup, este netransparent şi vine în contradicţie cu interesele societăţii. În legătură cu acest fapt, comuniştii au refuzat să participe în activitatea grupului de lucru pentru modificarea sistemului electoral, de asemenea, în spectacolul care a pretins să fie dezbateri parlamentare.

Deputaţii PCRM au utilizat diverse modalităţi pentru a se opune planului tandemului democraţilor şi socialiştilor pentru modificarea sistemului electoral.

Comuniştii şi-au expus poziţia dură pe marginea acestei chestiuni în cadrul întîlnirilor cu ambasadorii statelor străine acreditaţi în Moldova, cu experţii Comisiei de la Veneţia, la sesiunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi alte platforme internaţionale. Deputaţii comunişti au participat activ la şedinţa Consiliului Civic “Pentru libertatea Patriei” cu îndemnul de a consolida eforturile în lupta contra planurilor regimului de a uzurpa în totalitate puterea.

Pe 5 mai şi 21 iulie, în timpul dezbaterilor pe marginea sistemului electoral mixt, în prima şi a doua lectură, deputaţii fracţiunii PCRM au preferat să nu se afle în aceeaşi sală cu acaparatorii Moldovei, ci alături de protestatarii din preajma Parlamentului. Din geamul biroului fracţiunii s-a lansat un placat cu îndemnul politic de a nu admite modificarea sistemului electoral. În semn de protest împotriva samavolniciei guvernării, fracţiunea PCRM a luat decizia să boicoteze şedinţa Parlamentului pînă la sfîrşitul sesiunii de primăvară.

Fracţiunea PCRM a susţinut proiectul votului de neîncredere pentru Guvernul Pavel Filip în legătură cu descoperirea schemei de export ilegal a anabolicelor prin intermediul Întreprinderii de Stat “Poşta Moldovei”. Pentru abordarea acestui subiect de la tribuna Parlamentului şi atragerea la răspundere a tuturor vinovaţilor nu au ajuns semnăturile deputaţilor-socialişti, care au refuzat să susţină această iniţiativă.

Spre deosebire de alte fracţiuni, deputaţii PCRM nu au susţinut nicio numire de cadre din partea guvernării, care s-a discutat în timpul acestei sesiuni în Parlament, inclusiv, numirea judecătorilor. De asemenea, fracţiunea comuniştilor a refuzat să delege reprezentanţii săi în grupul de lucru pentru pregătirea modificărilor legislaţiei pe dimensiunea mass-media. Această idee a lui Candu reprezintă legalizarea iniţiativei democraţilor cu privire la lupta împotriva aşa numitei propagande ruseşti.

Deputaţii comunişti au criticat dur reforma Guvernului declarînd că “prin intermediul unor astfel de proiecte noi vom distruge definitiv ţara”. Fracţiunea PCRM s-a pronunţat împotriva dării în concesiune unei companii americane a circa 40 la sută din pămîntul moldovenesc pentru un termen de 50 de ani.

Comuniştii nu doar o dată au abordat în Parlament problemele ce ţin de situaţia catastrofală creată în jurul rîului Nistru şi au participat la cîteva acţiuni de protest în legătură cu acest fapt. Deputaţii fracţiunii PCRM continuă lupta împotriva falsificării istoriei şi antisemitismului, de asemenea, lucrează în vederea înveşnicirii memoriei victimelor Holocaustului.

Frontul social

Realitatea care s-a făcut simţită după 1 aprilie 2017 i-a determinat pe mulţi să-şi aducă aminte despre declaraţiile dure ale deputaţilor fracţiunii PCRM în timpul adoptării fulgerătoare, la sfîrşitul anului trecut, a reformei sistemului de pensii. Tot despre ce au avertizat comuniştii s-a adeverit. Mulţi dintre cetăţenii care au fost duşi în eroare de maşina propagandistică a guvernării despre minunăţiile inovaţiilor, au conştientizat toată josnicia şi cruzimea autorilor.

În acelaşi timp, insistenţa fracţiunii comuniştilor şi revolta cetăţenilor au determinat Parlamentul să voteze pentru iniţiativa PCRM, conform căreia, Guvernul trebuie să revadă metodologia de calcul a preţurilor la serviciile medicale şi să aprobe modificările de rigoare.

Totodată, avînd în vedere problemele serioase de sistem existente în acest domeniu, comuniştii au susţinut iniţiativa privind acordarea votului de neîncredere ministrului Sănătăţii.

Vom remarca că deputaţii PCRM au participat activ la lucrările comisiei parlamentare speciale pentru verificarea situaţiei legată de organizarea alimentaţiei copiilor în şcoli şi grădiniţe, inspectînd un şir de instituţii şcolare şi preşcolare.

Trebuie de remarcat faptul că din 17 interpelări ale deputaţilor comunişti din timpul şedinţelor plenare ale sesiunii de primăvară, o mare parte ţin de problemele cu caracter social. Spre exemplu, anume fracţiunea PCRM a fost prima care a ridicat în Parlament problema cu privire la regulamentul Ministerului Educaţiei referitor la vacanţa de vară în grădiniţe. În rezultat, acest document a fost anulat.

Cea mai mare parte a proiectelor înregistrate în timpul acestei sesiuni au caracter social. Respectiv, fracţiunea propune ca mărimea minimă a bursei studenţeşti să fie egală cu coşul minim de consum pentru anul trecut. Printre proiecte se numără, de asemenea, propunerea pentru îmbunătăţirea transparenţei activităţii Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, în primul rînd, la capitolul utilizarea surselor financiare pentru serviciile medicale.

De la începutul activităţii Parlamentului de legislatura a XX-a, Comisia parlamentară protecţie socială, sănătate şi familie a fost condusă de deputatul PCRM, Oxana Domenti. Însă, la ultima şedinţă a sesiunii, majoritatea parlamentară, unilateral, a lipsit fracţiunea PCRM de funcţia de conducere a acestei comisii. Parlamentul a adoptat decizia de a o înlătura pe colega noastră de la conducerea comisiei respective.

În opinia deputaţilor comunişti, înlăturarea nemotivată din funcţie a unui profesionist de înaltă calitate, aşa cum este Oxana Domenti, denotă clar incapacitatea guvernării şi majorităţii parlamentare de a adopta decizii administrative adecvate, de asemenea, contextul politic al deciziei respective. Presiunea în raport cu fracţiunea PCRM din opoziţie continuă.

Tradiţional, în fiecare săptămînă, deputaţii comunişti organizează întrevederi cu alegătorii, de asemenea, primesc cetăţeni în audienţă. De asemenea, deputaţii fracţiunii PCRM au participat la manifestaţii organizate de Uniunea Tineretului Comunist din Moldova, Uniunea Femeilor, Uniunea Veteranilor războiului din Afganistan.

Activitatea în presă

Pe parcursul sesiunii de primăvară, deputaţii comunişti au participat la circa 40 de emisiuni televizate şi radiofonice. Membrii fracţiunii PCRM au oferit activ interviuri pentru presa scrisă şi cea electronică. De asemenea, deputaţii fracţiunii au organizat, sistematic, conferinţe de presă şi breafing-uri în incinta sediului Parlamentului.

Colaborarea internaţională

Deputaţii fracţiunii PCRM au participat la sesiunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la şedinţele Partidului Stîngii Europene, acţiunilor desfăşurate pe linia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi alte forumuri internaţionale.

În cadrul tuturor întîlnirilor, comuniştii au abordat cele mai importante chestiuni cu caracter politic şi social-economic, au atras atenţia partenerilor externi asupra necesităţii de a reacţiona rapid şi critic la fărădelegile sistematice ale actualei guvernări.


În pofida resurselor limitate, presiunii permanente din partea guvernării, fracţiunea PCRM va continua să lucreze activ în vederea protejării intereselor majorităţii cetăţenilor ţării. În măsura posibilităţilor, vor promova proiectele de lege sociale, vor insista pentru încetarea politicii antipopulare. În legătură cu acest fapt, deputaţii comunişti îşi pun mari speranţe în capacitatea de înţelegere şi susţinere din partea cetăţenilor ţării, alegătorilor care s-au dezamăgit definitiv în politica actualei guvernări. Munca zilnică cu oamenii de rînd, explicarea poziţiei partidului, rezistenţa în faţa minciunilor care au invadat presa vor fi, şi în continuare, principalele instrumente de luptă atît pentru Partidul Comuniştilor cît şi pentru fracţiunea parlamentară a deputaţilor comunişti.

Sursa: www.pcrm.md

Declaraţia PCRM în legătură cu acţiunile subversive ale Ministerului Educaţiei Adresarea Partidului Comuniştilor al Republicii Moldova cu prilejul Zilei Eliberării Moldovei de cotropitorii fascişti germano-români şi de ocupanţii români