Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Principiile care vor sta la baza acţiunilor fracţiunii PCRM în CMC în procesul de examinare a chestiunilor funciare

|versiune pentru tipar||
PCRM / 27 martie 2014
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

În procesul de examinare a chestiunilor cu caracter funciar, fracţiuniea PCRM în CMC va respecta principiile legislaţiei şi dreptăţii sociale.

 1. Fracţiunea nu va susţine acele proiecte de decizii care vor fi incluse în ordinea de zi cu încălcarea legislaţiei (proiectele se publică cu 3 zile înainte de şedinţele extraordinare ale CMC şi cu 5 zile — înainte de şedinţele ordinare) şi a drepturilor cetăţenilor cu privire la accesul la informaţia de interes public. Pentru asigurarea unei transparenţe maxime, fracţiunea consideră necesară publicarea pe site-ul oficial al Primăriei a tuturor proiectelor de decizii care au avizele comisiilor de profil.
 2. Fracţiunea PCRM se va abţine de la votarea proiectelor de decizii, ce nu vor avea avizele comisiilor de profil.
 3. Fracţiunea PCRM nu va susţine practica “votării la pachet”: fiecare proiect trebuie să fie examinat separat (după necesitate şedinţele CMC pot fi desfăşurate pe parcursul a mai multor zile).
 4. Fracţiunea PCRM nu va susţine transferarea necontrolată a “liniilor roşii”. Strămutarea “liniilor roşii” poate avea loc doar în condiţiile unor planuri urbane zonale ori locale, aprobate de CMC.
 5. Fracţiunea PCRM nu va susţine construcţiile ce vor bloca intrările şi ieşirile în/din zonele rezidenţiale, în curţile blocurilor de locuit, pe trotuare, de asemenea şi construcţiile care vor dăuna structurii arhitecturale a oraşului Chişinău.
 6. Fracţiunea PCRM se va abţine de la votarea proiectelor ce presupun alocarea terenurilor de pămînt în spaţiile publice (parcuri, trotuare, zone rezidenţiale,etc.) şi în zonele verzi.
 7. Fracţiunea PCRM se va abţine de la votarea proiectelor ce vizează schimbarea destinaţiei loturilor de pămînt, atunci cînd procesul va presupune depăşirea atribuţiilor administraţiei publice locale.
 8. Fracţiunea PCRM se va abţine de la votarea proiectelor ce prespun schimbarea ileaglă a hotarelor loturilor de pămînt.
 9. Fracţiunea PCRM nu va susţine construcţiile etajate în centrul istoric şi în raioanele cu construcţii individuale.
 10. Fracţiunea PCRM se va abţine de la votarea oricăror proiecte în cazurile solicitărilor colective motivate din partea locatarilor ori cel puţin a trei ONG-uri de profil. În asemenea situaţii, fracţiunea va iniţia consultări cu locatarii, societatea civilă şi reprezentanţii administraţiei publice locale. În urma acestor consultări, fracţiunea va lua decizia finală.
 11. Fracţiunea PCRM nu va susţine proiectele acelor companii de construcţii care încalcă legislaţia în vigoare, normele şi regulile de construcţii urbane.
 12. Fracţiunea PCRM nu va susţine proiectele de decizii care prevăd arendarea terenurilor de pămînt virane. Conform legislaţiei în vigoare terenurile virane se alocă strict în urma organizării tenderelor sau a concursurilor. Excepţiile se vor face doar în cazul examinării minuţioase, detaliate şi justificate.

Pentru a redresa de urgenţă situaţia în domeniul funciar, fracţiunea municipală a PCRM iniţiază un şir de măsuri concrete:

 1. Fracţiunea PCRM va examina toate proiectele de decizii ale CMC cu privire la eliberarea loturilor de pămînt doar cu deplasarea obligatorie la faţa locului.
 2. Fracţiunea PCRM consideră că este necesară modificarea regulilor de acordare a autorizaţiilor şi certificatelor în construcţii, dar şi a regulamentelor de construcţie a mansardelor şi construcţiilor adiţionale.
 3. Fracţiunea PCRM consideră imperios necesar ca să fie modificată şi legislaţia RM, care să-i permită organului administraţiei publice locale să lupte eficient cu construcţiile ilegale (extinderea împuternicirilor, înăsprirea amenzilor şi a altor sancţiuni, pînă chiar la oprirea construcţiilor sau demolarea celor ilegale).
 4. Fracţiunea PCRM pledează pentru urgentarea reglementării ordonate a construcţiilor în conformitate cu planurile de construcţii zonale şi locale, aprobate de CMC.
 5. Fracţiunea PCRM va pleda pentru eliberarea la maximum a spaţiilor de construcţii neautorzate şi edificii care dăunează imaginii oraşului.
 6. Fracţiunea PCRM va atrage o atenţie deosebită proiectelor la baza cărora vor sta decizii de judecată. Paralel, vor fi apreciate acţiunile respectivului angajat al autorităţii executive pentru o posibilă iniţiere a unor sancţiuni disciplinare, dar după necesitate şi pentru adresarea în instanţă.
 7. Fracţiunea PCRM va pleda pentru urgentarea examinării chestiunilor ce ţin de respectarea şi confirmarea dreptului la proprietate al cetăţenilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 8. Fracţiunea va intensifica controlul asupra reînnoirii la timp a contractelor de arendă pentru persoanele fizice şi juridice.
 9. Fracţiunea PCRM consideră că este necesar ca la votarea proiectelor ce se referă la organizarea intrării sau trecerii către loturile de pămînt, acestora să li se ofere statut de căi de acces public.
 10. Fracţiunea consideră că este necesar ca în timp util să fie delimitate hotarele loturilor de pămînt din vecinătatea caselor de locuit de diferite forme de proprietate (condominiu, asociaţii, cooperative, case municipale).

Fracţiunea PCRM este convinsă că toate chestiunile, cele mai importante pentru viaţa municipalităţii, trebuie să fie discutate în cadrul audierilor publice permanente cu participarea largă a societăţii civile, experţilor, specialiştilor. Fracţiunea solicită primarului general al municipiului şi aparatului Primăriei să susţină şi să execute iniţiativele de mai sus ale fracţiunii PCRM în CMC.

Declaraţia preşedintelui fracţiunii PCRM în CMC, Boris Golovin, în cadrul audierilor publice pe marginea chestiunilor legate de votarea în CMC a subiectelor cu caracter funciar

Onorată asistenţă!

Vă salut în numele celei mai mari fracţiuni din Consiliul Municipal Chişinău — fracţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Vreau să vă doresc mult succes în cadrul lucrărilor audierilor publice, unde au fost invitaţi să participe consilieri municipali, reprezentanţi ai serviciilor şi direcţiilor Primăriei, experţi şi specialişti şi, desigur, membri ai societăţii civile.

Cred că este corect şi necesar să evidenţiem rolul important în organizarea evenimentului de astăzi a reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale. Desigur, iniţiativa de a desfăşura aceste audieri aparţine fracţiunii PCRM în CMC, dar este clar că anume poziţia cetăţenească activă, implicarea şi insistenţa societăţii civile ne determină să iniţiem schimbări în administrarea municipiului.

Nu întîmplător, din multitudinea de probleme, noi am propus să fie discutate anume chestiunile legate de problemele funciare. Cu toţii cunoaştem cît de complicate şi cît de imperfecte din punct de vedere tehnic sunt aceste subiecte, şi cîte contradicţii, conflicte şi învinuiri pot genera. Cu toate acestea nu putem ignora asemenea chestiuni, deoarece de ele depinde în mare parte felul cum se dezvoltă capitala, cum sunt onorate necesităţile şi cerinţele oamenilor de rînd, ale persoanelor fizice şi juridice, organizaţiilor etc.

Din toată această diversitate de interese, necesităţi şi nevoi, am ajuns la etapa cînd nu mai poate fi tolerată asemenea situaţie, deoarece ea, pe de o parte, încetineşte dezvoltarea oraşului, iar pe de altă parte — subminează vizibil încrederea populaţiei în administraţia publică locală. Nu mai vorbim aici că, în contextul tuturor acestor dificultăţi obiective şi subiective, anumite forţe, dar şi personaje concrete încearcă să introducă subtext politic, adesea speculînd pe seama lipsei de informaţii şi a incompetenţei juridice.

Anume din aceste considerente, fracţiunea noastră a ajuns la concluzia că este imperios necesar să fie clar delimitate “liniile roşii” în abordarea problemelor de ordin funciar. Aşa a luat naştere şi proiectul acelor PRINCIPII care au fost făcute publice în ultimele zile şi pe care acum le aveţi în faţă.

Vă atrag atenţia că anume acest proiect, care este propus spre dezbateri şi perfecţionare, trebuie să devină, dacă putem spune aşa, un document programatic al fracţiunii PCRM din CMC în dezbaterea şi votarea chestiunilor de ordin funciar.

În final, chem toţi invitaţii la audierile de astăzi la o discuţie deschisă, interesată şi productivă.

Sursa: puls.md

Comunicat de presă privind adresarea deputatului Igor Dodon către PCRM Declaraţia preşedintelui fracţiunii PCRM în CMC, Boris GOLOVIN, la şedinţa din 27 martie