Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Replică. Domnul Gh.Duca, în loc să demisioneze, trişează şi minte

|versiune pentru tipar||
PCRM / 16 februarie 2015
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Există indivizi lipsiţi de verticalitate, demnitate şi onoare, oameni servili, care fiind prinşi “cu oca mică” îndată încep a trişa, afirmînd, fie că nu corect au fost înţeleşi, fie că cineva se răzbună pe ei.

Printre aceştea se numără şi Gh. Duca, actualmente preşedinte al Academiei de Ştiinţe şi membru, din oficiu, al Guvernului Republicii Moldova.

În discursul său de la ultima şedinţă a Academiei de Ştiinţe din România, Gh.Duca, în pofida multiplelor lucrări ştiinţifice şi documente cunoscute publicului larg, a făcut o deducţie “academică”, în realitate un fals umilitor, despre actul unirii din 1918 a Basarabiei cu România, calificîndu-l drept “marele proiect”, care cică “s-a soldat cu prosperarea provinciei în plan economic şi cultural,” dar, în mod abuziv şi violent, ar fi fost întrerupt “ în iunie 1940, cînd Basarabia, Bucovina de Nord şi judeţul Herţa au fost ocupate de armata sovietică”. În final academicianul enunţă că “marele proiect” merită a fi renovat.

Astfel de declaraţii, pe bună dreptate, au fost calificate de opinia publică din ţară drept anticonstituţionale, pentru că promovează ideea lichidării statului independent Republica Moldova.

Speriat de reacţia opiniei publice, domnul academician a început să trişeze şi să învinuiască deputaţii că aceştia ar dori “să impună o ideologie de partid drept una naţională, pentru profituri electorale”.

Trebuie să-i amintim domnului Gh.Duca că în toate ţările lumii, cu excepţia unor partide de la noi, apărarea şi consolidarea statalităţii este ideologia naţională, indiferent de colaratura politică a partidelor.

Însă domnul Gh.Duca, procedează într-o manieră plină de laşitate, declarînd că optează “pentru unire -unire cu România, Germania, Franţa. Italia, Spania, precum şi cu toate cele 28 state ale Uniunii Europene”. Această frază este un paralogism primitiv, în contradicţie cu logica formală.

Mai este un moment pe care trebuie să-l cunoască şi unii “academicieni”. Încă nici o ţară care a aderat, dar nici de cum nu s-a unit, la Uniunea Europeană nu şi-a sacrificat statalitatea, rămînînd suverane şi independente. O dovadă în plus a fost respingerea prin referendum de către statele membre ale Uniunii Europene a proiectului Constituţiei Uniunii Europene, care prevedea transformarea Uniunii Europene într-un stat federal. Adică nici un stat al Uniunii Europene n-a cedat din suveranitate şi independenţa sa, adică n-a dorit să se UNEASCĂ cu orice preţ, încălcînd propriile Constituţii, la marele proiect European, după cum aberează domnul Gh.Duca.

Sau o altă nerozie a lui Gh.Duca, este că prin ratificarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană s-a produs UNIREA. Şi unui elev din şcoala primară îi este clar că semnarea acestui acord nu este unire cu Uniunea Europeană.

Minţind obraznic, domnul academician a învinuit deputaţii PCRM de “acuzaţii nefondate, bazate pe aberaţiile unor pseudosavanţi, sfidînd astfel normele constituţionale la libertatea de exprimare şi cea de creaţie”. Adică nu domnul Gh.Duca a sfidat normele constituţionale, dar cei care l-au demascat. Dl. Gh.Duca se apără cu inaplicabila pentru persoane publice (după cum este încă domnia sa) sintagmă “libertatea de exprimare”. Acest drept fundamental, permis de legislaţie în anumite limite pentru cetăţenii de rînd, nu este valabil pentru persoanele care ocupă înalte funcţii în stat, atîta timp cît reprezintă şi vorbesc în numele acestor instituţii şi nu în nume propriu.

Dacă opiniile exprimate la şedinţa Academiei de Ştiinţe a României sînt convingerile personale ale domnului Gh. Duca, atunci este onorabil, demn şi cinstit, ca persoană care beneficiază de un statut înalt în societate, să demisioneze din funcţiile respective. Exemple de demisionare a înalţilor funcţionari şi demnitari de stat în cazuri asemănătoare istoria cunoaşte şi ele cu înţelegere au fost apreciate de societăţile respective.

Aşa că, domnule Gh. Duca, aveţi reala şansă prin demisia Dumneavoastră să demonstraţi că în Republica Moldova sînt personalităţi cu demnitate, verticalitate şi responsabilitate pentru faptele săvîrşite.

Secţia ideologică a CC al PRCM
Sursa: www.pcrm.md

Fracţiunea PCRM în Parlamentul RM nu a dat vot de încredere Programului şi listei Guvernului Discursul lui Vladimir Voronin la şedinţa plenară a Parlamentului din 18 februarie 2015