Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Fracţiunea PCRM în Parlamentul RM nu a dat vot de încredere Programului şi listei Guvernului

|versiune pentru tipar||
PCRM / 12 februarie 2015
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Fracţiunea PCRM în Parlamentul RM nu a dat vot de încredere Programului şi listei Guvernului Leancă. Deputaţii comunişti au indicat lacunele şi punctele slabe ale Programului insistînd asupra unor indicatori concreţi de dezvoltare a economiei şi societăţii, asupra statutului de neutralitate a ţării dar şi a acţiunilor concrete de combatere a corupţiei.

Alocuţiunea Fracţiunii PCRM la deschiderea sesiunii parlamentare de primăvară-vară

STIMAŢI DEPUTAŢI,
ONORATĂ ASISTENŢĂ,

După aproape trei luni de la alegerile parlamentare, în sfîrşit, are loc prima şedinţă a sesiuni ordinare a legislativului nou ales. Dincolo de toate dedesubturile politicii moldoveneşti, ghidată de o putere în impas vis-a-vis de provocările inevitabile şi reprezentată de o mînă de oameni cu simţul responsabilităţii atrofiat, situaţia deloc strălucită din economia şi sfera socială ale ţării impunea o mobilizare maximal de promptă a tuturor instituţiilor statului după scrutinul parlamentar din 30 noiembrie 2014. Această mobilizare a fost şi rămîne un imperativ al timpului, inclusiv, ţinînd cont agravarea situaţiei pe fondalul deprecierii valutei naţionale, instabilităţii din regiune şi tensiunilor în relaţiile dintre marii actori internaţionali.

Cu respiraţia tăiată aşteptau cetăţenii Republicii Moldova soluţiile aleşilor săi pentru a nu rămîne unul la unul cu un viitor incert în care se conturează real doar galoparea preţurilor, majorarea facturilor, ruinarea învăţămîntului, imposibilitatea accesului la serviciile medicale şi lipsa totală a măsurilor de protecţie socială. Însă, realitatea s-a adeverit mult mai dură. Astăzi, asistăm din nou la o piesă suprarealistă, în care diriginţii teatrului puterii urmează un scenariu apocaliptic, care-i poate aduce dividende inimaginabile, pe seama ruinării celor din jur.

Repet, la ziua de azi, Republica Moldova se confruntă cu o criză profundă în toate sferele vieţii social-economice. Ţara noastră a intrat în anul 2015 fără a fi aprobată o politică bugetar-fiscală, fără a fi stabilit bugetul de stat, fără bugetele asigurărilor sociale şi medicale de stat, confruntîndu-se, astfel, cu un şir de probleme şi provocări social-economice nesoluţionate care, spre regret, zilnic devin şi mai grave: au loc tot mai multe cazuri cînd nu se achită la timp salariile bugetarilor şi pensiile, sînt probleme dezastruoase în domeniul financiar-bancar, cu moneda naţională, pe piaţa medicamentelor şi multe altele. Practic toate instituţiile statului timp de jumătate de an se află în paralizie.

În astfel de împrejurări şi avînd în vedere că bunăstarea poporului este scopul prezenţii Partidului Comuniştilor în Parlament, noi, în calitate de opoziţie constructivă, am ales calea dialogului, şi conştient am mers la deblocarea activităţii parlamentare.

Evident, activitatea actualului legislativ a început cu stîngul. Însă, Partidul Comuniştilor a demonstrat maturitatea politică, disponibilitate şi multă deschidere pentru a debloca activitatea organului legislativ, care a devenit unul nefuncţional încă din iulie anul trecut.

Noi, fiind conştienţi de faptul că este nevoie de a depăşi divergenţele şi efectele sinistre ale crizei social-politice şi economice din ţară, de a consolida societatea şi a stopa haosul, pentru a salva ţara, pentru a schimba spre bine situaţia din Republica Moldova, pentru a ne promova ideile de modernizare a economiei şi dezvoltare socială, pentru a ne onora promisiunile electorale, am făcut tot posibilul ca Parlamentul să lucreze, să devină cu adevărat o putere eficace în stat.

La întrebarea — care este cauza acestei nefuncţionalităţi a instituţiilor politice din ţară?, răspunsul este simplu. Astăzi avem o situaţie cînd populismul, ritorica, intrigile şi interesele personale meschine ale unor politicieni prevalează asupra intereselor statului, asupra bunăstării poporului.

Urmărind aceste jocuri politice, Partidul Comuniştilor se arată îngrijorat de faptul cum ambiţiile personale ale unor exponenţi politici joacă pe degete întreaga clasa politică, întreaga ţară, viitorul şi prosperitatea poporului moldovenesc. Poftele politice, lupta pentru bucăţile lacome de putere, goana după funcţii, posturi a unor politicieni ţin ostatici toţi cetăţenii Republicii Moldova, interesele naţionale şi dezvoltarea ţării.

ONORAT PARLAMENT,

O asemenea situaţie nu mai poate fi tolerată. Este nevoie de curaj, dorinţă, responsabilitate şi voinţă politică pentru a desprinde de la ambiţiile personale, de la populism şi piar. Interesele statului, interesele cetăţeanului — anume ele trebuie să constituie principiile fundamentale pe care să se bazeze toate formaţiunile politice din Moldova.

Cetăţenii au nevoie de stabilitate. În stat trebuie să funcţioneze mecanismul de realizare a bugetului, trebuie să fie achitate pensiile şi salariile, spitalele trebuie să fie asigurate cu medicamente, trebuie să fie asigurată ordinea publică pe străzi. Cetăţenii vor siguranţă în ziua de azi şi încredere în ziua de mîine. Cu alte cuvinte — astăzi pe ordinea de zi trebuie să fie o singură chestiune — necesitatea de a edifica poduri peste tranşeele social-economice, care au fost săpate atît de politicienii din aşa-numita stînga politică, cît şi de către cei de dreapta radicală în cadrul campaniei electorale.

Sîntem la o etapă cînd de noi, de fermitatea şi voinţa politicienilor de a colabora pe diverse subiecte majore pentru societatea noastră, depinde stabilitatea şi bunăstarea poporului moldovenesc. Noi credem că Republica Moldova are un viitor, dar acest viitor depinde de viziunea noastră comună, de viziunea de consens şi de voinţă politică, care trebuie să se bazeze pe unitatea naţională.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova în acţiunile sale întotdeauna a avut ca punct de pornire interesele poporului şi dezvoltarea durabilă a ţării. Aceasta este componenta principală a activităţii noastre politice. Partidul Comuniştilor întotdeauna a fost, este şi va fi pentru Moldova, pentru dezvoltarea ei, pentru pace, stabilitate, prosperitate, bunăstare şi viaţă demnă pentru fiecare cetăţean.

Partidul Comuniştilor rămîne fidel cuvîntului dat alegătorilor, principiilor şi convingerilor sale privind consolidarea statalităţii, suveranităţii şi a neutralităţii Republicii Moldova, pledează în continuare pentru reintegrarea paşnică a ţării, concilierea societăţii, protecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi pentru soluţionarea întregului spectru de probleme social-economice. Noi vom fi corecţi şi echidistanţi, dar, în acelaşi timp, declarăm că vom fi implicaţi plenar şi nu vom asista pasiv la ceea ce se întîmplă în societatea moldovenească.

A venit timpul unor acţiuni hotărîte!

Fracţiunea Partidului Comuniştilor face apel către toţi deputaţii din Parlamentul Republicii Moldova să se gîndească cu adevărat la necesităţile ţării şi doleanţele cetăţenilor, care urmează a fi tratate cu o responsabilitate maximală, să asigure consolidarea reală a societăţii, să fortifice stabilitatea şi statalitatea, în scopul asigurării garanţiilor sociale şi dezvoltării economice durabile.

VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE.

Violeta Ivanov, preşedinte al Fracţiunii PCRM

Sursa: www.pcrm.md

Modernizarea şi eficientizarea iluminatului stradal la Soroca, Cantemir şi Ocniţa Replică. Domnul Gh.Duca, în loc să demisioneze, trişează şi minte