Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Proiectul platformei electorale a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 1 mai 2014
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Guvernare incoruptibilă — Viaţă demnă — O Moldovă nouă!
DOAR ÎMPREUNĂ VOM PUTEA REALIZA ACESTE SCOPURI!

Stimaţi concetăţeni,

Ultimii cinci ani am avut numai de pierdut. Anii oferiţi de istorie, oferiţi pentru dezvoltare, au trecut în zadar. Ţara a degradat pînă în Evul Mediu, vremuri întunecate ale samovolniciei, asupririi şi lipsei de drepturi. Singurul beneficiu pe care ni l-a acordat această guvernare şi de care se mîndreşte nespus este posibilitatea oferită cetăţenilor Moldovei de a pleca nestingherit din ţară. Alte realizări nu există.

Cu toate acestea, există oameni care au trăit foarte bine în acest răstimp. Ei îşi cumpărau case şi bijuterii. Ei se odihneau la cele mai scumpe staţiuni balneare. Copiii lor învăţau în universităţi cu renume din Occident. Ei erau îngrijiţi de cei mai scumpi medici din Europa. Viaţa lor voioasă era protejată de judecători şi procurori, iar de securitatea familiilor lor se preocupau bodyguarzi personali.

Ei erau guvernanţi. Eu ne-au furat ţara, ne-au răpit Moldova, i-au falimentat economia şi i-au prădat poporul. Şi au denumit această istorie ruşinoasă de cinci ani “poveste de succes”. Este clar că ei s-au simţit foarte bine numai datorită faptului că noi toţi ne-am simţit prost, noi, majoritatea absolută a celei mai sărace ţări din Europa. Şi acum fiecare dintre noi trebuie să aleagă: să acceptăm situaţia sau să plecăm pentru totdeauna? Să ne lăsăm bătuţi sau să încercăm să ne schimbăm viaţa?

Nu vom reuşi aceasta unul cîte unul. Schimbările pot fi realizate doar împreună, ajutîndu-ne reciproc, amintindu-ne că sîntem oameni. Viaţa trebuie să o schimbăm în aşa mod ca să simţim rezultatul mîine şi nu peste 10–15 ani. Toţi aceşti ani Partidul Comuniştilor din Moldova a fost alături de voi. A opus rezistenţă activă şi permanentă regimului. În Parlament şi în stradă Partidul Comuniştilor a demonstrat şi demonstrează că Moldova şi poporul ei merită un alt destin. Astăzi, în ajunul unei bătălii decisive cu guvernarea criminală, Partidul Comuniştilor declară cu toată responsabilitatea că poate asigura un nivel de trai pe care l-aţi meritat prin munca şi conştiinţa voastră.

Ce putem face? Ce putem face împreună?

În primul rînd. Noi putem să curăţim în cîteva luni străzile noastre de criminali. Noi putem să-i alungăm pe funcţionarii corupţi din birourile guvernamentale. Noi putem să-i impunem pe oligarhi, pe judecătorii corupţi, pe toţi jefuitorii proprietăţii de stat să fie judecaţi. Statalitatea şi Constituţia există anume pentru aceasta.

Noi putem să redeschidem grădiniţele pentru copii, şcolile, spitalele ca să nu achitaţi din ultimii bani studiile şi serviciile medicale. Noi putem să asigurăm ca tinerii să-şi întemeieze familii fără teamă şi să nască copii cu bucurie. Noi putem să asigurăm ca viaţa cetăţenilor, cel mai scump dar, să fie mai lungă şi mai calitativă. Sănătatea Domniilor voastre, sănătatea şi nivelul de educaţie a copiilor voştri — aceasta este capitalul de aur a statului.

Învăţătorii şi medicii, ofiţerii şi colaboratorii poliţiei, angajaţii din sectorul bugetar, oamenii de ştiinţă şi artiştii trebuie să simtă că se află în vizorul statului, că în activitatea lor se investeşte constant, iar volumul investiţiilor creşte. Persoanele care creează potenţialul intelectual al naţiunii, care asigură şi înmulţesc acest potenţial trebuie să beneficieze de garanţii şi susţinere din partea statului, să fie protejate de orice fel de crize.

Toate garanţiile sociale, anulate de actuala guvernare, trebuie să fie restabilite imediat. Pensiile şi salariile trebuie să fie suficiente pentru a achita plăţile comunale, pentru a asigura restabilirea sănătăţii, pentru odihna de vară. Salariul mediu trebuie să fie de patru ori mai mare decît minimumul de existenţă, iar pensia de două ori. Pensionarii trebuie să fie scutiţi de plata pentru serviciile transportului public, iar studenţii trebuie să studieze gratuit în universităţile de stat. Aşa trăiesc oamenii în întreaga lume. De ce în Moldova trebuie să se trăiască altfel?

În rîndul al doilea. Toate aceste scopuri se vor realiza dacă noua guvernare va fi preocupată de modernizarea economică a ţării.

Noi ştim cum trebuie să procedăm pentru a aduce în ţară gaze naturale şi energie electrică la preţuri accesibile atît pentru popor, cît şi pentru producători.

Noi ştim cum în termen scurt să pornim programul de industrializare a ţării, capabil să sporească potenţialul nostru de muncă şi de producere, să readucem la viaţă satele şi oraşele noastre, să ridicăm nivelul sistemului de învăţămînt, să transpunem în viaţă realizările şi să asigurăm progresul ştiinţei moldoveneşti.

Noua industrializare este un plan pentru patru ani de dezvoltare a ţării, de edificare în Moldova a unui potenţial industrial şi energetic bazat pe cooperare şi interacţiune intensă cu economiile Europei şi a Uniunii Vamale. Noi ştim că anume aceasta va permite milioanelor de concetăţeni de-ai noştri să-şi găsească de lucru aici, în Moldova.

Noi ştim cum să transformăm agricultura noastră dintr-un domeniu degradat, cu relaţii feudal-iobagiste, într-o producere agricolă modernă şi concurenţială, iar satul moldovenesc — într-un loc de trai confortabil şi prestigios. Asigurarea cu apă potabilă de calitate şi cu întreaga infrastructură comunală modernă a satelor este o sarcină strategică pentru guvernare, iar restabilirea sistemelor de irigare şi aplicarea tehnologiilor moderne de prelucrare a pămîntului — este o cale directă spre creşterea productivităţii agricole.

Noi ştim cum să-i eliberăm pe oamenii de afaceri din Moldova şi investitorii străini de “tutela” şi şantajul structurilor mafiote, noi ştim cum să restabilim protecţia legală a afacerilor de fărădelege şi racket. Guvernarea va reveni la cota zero a impozitului pe venit, va anunţa amnistia fiscală pentru întreaga perioadă de guvernare a regimului criminal oligarhic.

În realizarea acestor scopuri avem aliaţi atît în Vest, cît şi în Est. Principalul: avem aliaţi în Moldova. Europa nu mai este dispusă să susţină corupţii şi contrbandiştii din Moldova. Uniunea Europeană mizează pe un parteneriat cu poporul moldovenesc, pe un parteneriat cu ţara în care primează democraţia, legea. Moldova nu are nevoie de Acordul cu UE ticluit în grabă de oligarhii din Moldova. Moldova are nevoie de un Acord care va satisface pe o perioadă îndelungată întregul popor moldovenesc, inclusiv Transnistria.

Uniunea Vamală este pregătită pentru integrarea economică a Moldovei. Această integrare va aduce Moldovei investiţii de milioane şi va deschide pieţe uriaşe de desfacere pentru mărfurile moldoveneşti. Poporul moldovenesc, în cadrul unui referendum, va decide de sine stătător calea de modernizare economică a ţării. Această idee s‑a copt demult în societatea moldovenească şi ea, în sfîrşit, trebuie să fie realizată.

În rîndul al treilea. Experienţa de groază, trăită de poporul moldovenesc în ultimii cinci ani demonstrează că democraţia moldovenească şi statalitatea moldovenească au nevoie de o protecţie adevărată. Sarcina strategică pentru întreaga societate este de a proteja libertăţile civice ale poporului şi suveranitatea lui de trădători, gangsteri politici şi oligarhi. Trebuie să ne asigurăm ca Moldova, chiar şi în cele mai periculoase timpuri, să rămînă teritoriu al dragostei, al stabilităţii şi al păcii — iată scopul tuturor patrioţilor acestei ţări, indiferent de opţiunile lor politice.

Pentru aceasta trebuie să dăm dovadă de voinţă ca să schimbăm radical sistemul nostru democratic. Structurile de control ale statutului în domeniul audiovizualului, procuratura şi sistemul judiciar din filiale ale structurilor comerciale ale clanurilor mafiotice şi oligarhice trebuie să se transforme într-o armă eficientă de lichidare a clanurilor mafiotice şi oligarhice. Alegerea directă a judecătorilor, inclusiv a judecătorilor Curţii Constituţionale, dreptul de a‑i rechema, controlul direct al societăţii asupra activităţii lor, doar aceasta poate garanta executarea comenzii sociale la onestitate, obiectivitate şi echidistanţă.

Poporul trebuie să dispună de dreptul de a rechema deputaţii de orice nivel în cazul în care ei îşi trădează alegătorii, renunţă la principiile şi scopurile politice promise. Poporul trebuie să fie sigur că cele mai principiale probleme legate de vectorul geopolitic, semnarea unor documente strategice cu structurile internaţionale financiare, schimbarea politică internă şi administrativă a ţării vor fi decise doar în cadrul unor referendumuri naţionale.

Neutralitatea constituţională a Republicii Moldova trebuie să fie confirmată suplimentar şi legiferată exhaustiv. Doar ea poate servi drept fundament pentru restabilirea unităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, garantînd imposibilitatea participării ei în diferite blocuri şi operaţiuni militare, excluzînd riscul amestecului din exterior în treburile interne ale statului, asigurînd dezvoltarea relaţiilor paşnice, de prietenie, reciproc avantajoase cu toate statele lumii.

Teza “diversitatea etnică, culturală şi lingvistică, toleranţa reciprocă şi pacea interetnică reprezintă proprietatea fundamentală a Moldovei” trebuie să fie parte componentă a Constituţiei. Educaţia umanitară şi democratică în ţară trebuie să se bazeze pe stima faţă de drepturile, istoria şi tradiţiile tuturor naţionalităţilor, iar identitatea lingvistică şi naţională moldovenească trebuie să fie protejate în interiorul ţării şi pe arena internaţională prin toate deciziile politice şi juridice.

Stimaţi concetăţeni,

Noi nu intenţionăm să vă impunem viziunile noastre referitoare la viitorul Moldovei. Noi ne obligăm să luăm această decizie împreună cu Domniile voastre, în baza legii, a democraţiei, a libertăţilor civice, a capacităţii majorităţii de a lua decizii şi dreptul minorităţii de a fi auzită.

Principalul ce ne uneşte astăzi pe toţi este înţelegerea faptului că Moldova trebuie să existe! Principalul ţine de faptul că noi, toţi împreună, sîntem în stare să facem ca statalitatea noastră străveche să întinerească şi să spere în dezvoltare.

Principalul constă în faptul că noi am găsit forţe pentru a ne uni, că ne-a ajuns înţelepciune şi dîrzenie să ne mişcăm înainte — spre victoria multaşteptată, echitabilă şi democratică a poporului Republicii Moldova.


Stimaţi alegători! Toate propunerile şi observaţiile vizavi de proiectul platformei electorale a PCRM propus atenţiei Dumneavoastră le puteţi expedia la adresa comitetelor raionale ale Partidului Comuniştilor, a CC PCRM sau la adresa ziarului “Comunist”.

Sursa: www.pcrm.md

Rezoluţia mitingului de solidaritate 1 mai 2014, Chişinău Întîlnirea liderului PCRM, Vladimir Voronin cu Ministrul britanic de externe, William Hague