Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Mesajul de felicitare al Preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin adresat Preşedintelui Republicii Populare Chineze, Xi Jinping cu prilejul aniversării a 65-a de la formarea statului chinez

|versiune pentru tipar||
PCRM / 1 octombrie 2014
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Multstimate tovarăşe Xi Jinping,

În numele Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Vă felicit cordial cu prilejul aniversării a 65-a de la formarea Republicii Populare Chineze.

Succesele formidabile în dezvoltarea ţării pe care le realizează marele popor chinez, condus cu înţelepciune de Domnia Voastră şi Partidul Comunist, servesc drept călăuză pentru întreaga Mişcare Comunistă Internaţională şi, desigur, Pentru Partidul Comuniştilor din Republica Moldova.

Folosesc acest prilej pentru a aprecia înalt relaţiile de prietenie şi cooperare stabilite între statele, popoarele şi partidele noastre şi ţin să Vă asigur că PCRM va contribui şi pe viitor la aprofundarea şi dezvoltarea lor întru beneficiul popoarelor moldav şi chinez.

Vă rog să primiţi, multstimate tovarăşe Xi Jinping, cele mai sincere urări de sănătate şi fericire personală. Vă doresc realizări noi în nobila şi atît de responsabila Dumneavoastră funcţie de conducător al statului şi partidului, iar marelui popor chinez îi doresc pace, fericire şi prosperare.

Vladimir Voronin,
Preşedinte al PCRM,
al treilea Preşedinte al Republicii Moldova

Sursa: www.pcrm.md

Comunicat informativ despre Plenara Comitetului Central al PCRM