Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Rezoluţia celui de-al doilea Congres Civic

|versiune pentru tipar||
PCRM / 1 mai 2012 | 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Noi — zecile de mii de delegaţi ai celui de-al doilea Congres Civic, care a avut loc la 1 mai 2012 la Chişinău, adoptăm această Rezoluţie şi o transmitem în adresa Guvernului Republicii Moldova, Consiliului Europei, Comisiei Europene, Parlamentului European, Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Dumei de Stat a Federaţiei Ruse, Radei Supreme a Ucrainei, mijloacelor de informare în masă.

Congresul Civic — uniunea obştească cu spirit de iniţiativă, creată în perioada acţiunilor de protest şi de nesupunere civică acelei politici de uzurpare a puterii de stat promovate de Alianţa pentru Integrare Europeană aflată astăzi la guvernare în Moldova şi care reprezintă interesele a cel puţin jumătatea din cetăţenii ţării — cere:

Unu. A aprecia politica majorităţii parlamentare de guvernare drept o lovitură de stat, a cărei scop este să: submineze orînduirea constituţională, independenţa şi suveranitatea Republicii Moldova, lichideze drepturile şi libertăţile democratice de bază (libertatea de expresie, libertatea întrunirilor), instaureze demonstrativ dictatura criminal-oligarhică, şi să renunţe total la edificarea unei societăţi democratice şi a unui stat de drept.

Lichidarea mijloacelor independente de informare în masă (a canalului televizat NIT), interzicerea de a organiza un referendum privind încrederea faţă de actualul Parlament, lichidarea drepturilor şi libertăţilor organelor puterii locale, revizuirea ilegală a rezultatelor alegerilor locale, urmărirea penală a aleşilor locali din partea opoziţiei, represiunile şi şantajul la adresa reprezentanţilor opoziţiei parlamentare şi a membrilor familiilor lor, ignorarea sistematică a Constituţiei şi revizuirea permanentă a legilor electorale, subordonarea organelor de menţinere a ordinii structurilor criminale — toate acestea au loc deschis în Republica Moldova şi nu mai pot constitui doar grija societăţii civile şi ai opoziţiei ţării.

Democraţia şi statalitatea moldovenească au nevoie de susţinerea consolidată a comunităţii internaţionale, a tuturor celor pentru care drepturile omului şi libertăţile civice constituie o valoare inseperabilă de principiile cooperării şi securităţii internaţionale.

Doi. A aprecia starea actuală a institutelor democratice din ţară nu doar ca pe o uzurpare a puterii dar şi ca pe o stare de corupţie masivă a întregului sistem politic. Toate acestea luate împreună, devin un impediment enorm la organizarea alegerilor libere şi democratice de toate nivelele — atît locale cît şi celor parlamentare. A devenit deja clar, că posibilele alegeri parlamentare, oricînd nu ar fi ele organizate, în situaţia actuală nu vor corespunde normelor elementare de organizare a unui scrutin, iar poporul moldovenesc va fi lipsit de dreptul său constituţional la suveranitate, echitate şi pluralism politic.

În conformitate cu textul preambulului Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948, declarăm, că anume în Moldova contemporană trebuie de creat, în termeni cît mai restrînşi, astfel de condiţii ca: “omul să nu fie constrîns, ca mijloc suprem, la revoltă împotriva tiraniei şi a asupririi”.

Trei. A aprecia guvernarea actuală din Republica Moldova drept un regim, care propagă şi proslăveşte deschis criminalii celui de-al doilea Război Mondial, care stimulează crearea şi activitatea organizaţiilor fasciste şi extremiste, care promovează politica exclusivismului şi intoleranţei, politica limitării în drepturi a minorităţilor naţionale, care realizează o politică la nivel de stat îndreptată spre lichidarea identităţii naţionale moldoveneşti şi lipsirea poporului moldovenesc de propria-i istorie şi denumire a limbii.

Recunoaşterea acestor cerinţe ca fiind legale şi corecte poate servi drept un început pentru reîntoarcerea Republicii pe orbita dezvoltării democratice moderne, drept o ieşire constructivă din starea de opoziţie dintre guvernare şi popor, dintre societatea civilă şi conducerea oligarhică.

Poporul Moldovei crede în solidaritatea internaţională şi solicită o susţinere comună a luptei sale pentru libertate şi independenţă.

Chişinău, 1 mai 2012

Alocuţiunea Preşedintelui PCRM, Vladimir VORONIN la Congresul Civic II

Vă salut, dragi concetăţeni, stimaţi tovarăşi!

Dragi delegaţi ai celui de-al doilea Congres Civic!

Vă salut pe toţi cei care în această zi fierbinte de 1 mai a-ţi venit aici, pentru a Vă exprima solidaritatea şi unitatea adevărată!

Astăzi, ne-am convocat aici, dar nu în Piaţa Marii Adunări Naţionale! Acolo, în Piaţă, cunoscuţii birocraţi şi uzurpatori, încălcînd legea şi lipsindu-ne de dreptul de a desfăşura această acţiune naţională, încearcă să demonstreze unitatea dintre guvernare şi sindicate. Acolo sindicatele, trădînd interesele muncitorilor ţării aiuresc în faţa regimului despre viaţa lor fericită, pentru noile locuri de muncă, pentru salariile mari pe care toată birocraţia şi le-a majorat recent.

Guvernarea a făcut uz de resurse enorme pentru ca să zădărnicească acţiunea noastră de astăzi. Din nou, ca şi pe 16 martie, ei au recurs la toate metodele posibile — la intimidări, ameninţări, şantaj! Dar nu le-a reuşit nimic. Nimic, în afară de o nouă autodiscreditare şi încă o ruşine naţională. Nimic, în afară de frica lor animalică faţă de propriul popor, faţă de vocea lui independentă, faţă de opinia lui consolidată. De la ruşine la ruşine! De la o crimă la alta! De la uzurparea puterii de stat pînă la luarea în captivitate a statalităţi şi lichidarea totală a democraţiei! Iată care sunt ispravele Alianţei de guvernare. Şi iată de ce din nou suntem mulţi aici. Şi de acea noi avem doar o singură cerinţă fermă: noi alegeri democratice parlamentare!

Acum o lună şi jumătate, contrar Constituţiei şi bunului simţ, ei şi-au ales preşedintele. Şi în loc să se ocupe de stabilitatea promisă, în loc să întreprindă măsurile necesare pentru a instaura stabilitatea politică, ei, de parcă ar fi nişte şacali flămînzi, s-au năpustit cu represiuni asupra opoziţiei, care reprezintă cel puţin o jumătate din societatea moldovenească. Ei au amînat libertatea de expresie, închizînd canalul televizat de opoziţie NIT. Ei au atacat consiliile raionale, în care majoritatea îi aparţine opoziţiei. Încălcînd grosolan legea, ei încearcă să amîne rezultatele alegerilor locale. Ei au început urmărirea penală faţă de acei care nu uită şi respectă simbolurile istorice ale Moldovei — de la stema lui Ştefan cel Mare la steagul roş-albastru, care a fost recunoscut pe plan internaţional drept drapel istoric al ţării noastre. Ei au declanşat o campanie de intimidare a deputaţilor parlamentari din partea Partidului Comuniştilor, încercînd să-i sperie pe membrii familiilor lor. Ei fac totul ca să amîne referendumul naţional privind neîncrederea faţă de acest Parlament.


Дорогие друзья!

Сегодня, здесь собрались самые активные, самые искренние сторонники нашей демократии и нашей государственности. И я хочу вас спросить: неужели мы должны склонить головы, смириться со всем этим? Неужели мы должны опуститиь руки, отказаться от борьбы, от нашей совести, от чести и достоинства? Неужели мы должны признать окончательную победу зла и отречься от надежды на будущее Молдовы, на лучшую судьбу ее народа?

Различного рода “доброжелатели” нам подсказывают: не морочьте людям голову, возвращайтесь в парламент, ведите себя тихо и спокойно! Не отказывайтесь, мол, от парламентской трибуны и парламентских микрофонов. — Советы, конечно, вполне предсказуемые. Но, увы, мы помним, что за последние два с половиной годы ни один наш законопроект, а их было подготовлено десятки, не был даже включен в повестку дня, не то, что поддержан партиями Альянса! Что же касается микрофонов, то видимо кто-то давно не отключал “третий микрофон” и хотел бы вновь поиграть на чувстве собственного достоинства моих товарищей и соратников. Кроме того, мы помним, что всякая очередная попытка найти малейший компромисс с этой властью лишь провоцирует новый шквал репрессий против Партии коммунистов, против ее избирателей. Все наши компромиссы, предложения объединить общество, отказаться от безумного гражданского противостояния, найти совместный выход из социального и экономического кризиса всегда оценивались Альянсом, как наша слабость и нерешительность. Ничего не поделаешь — это известная психологическая особенность профессиональных аферистов.

А потому сегодня, выступая перед Гражданским конгрессом, я призываю всех вас: ни шагу назад!
Отступать больше нельзя.

Нельзя верить ни единому слову, ни единому обещанию этой клики. Нельзя больше им позволять эксплуатировать наш оптимизм, доброту и самосознание. Только полномасштабное возвращение гражданских прав: Свободу слову, Свободу собраний, отказ от политических репрессий, создание условий для настоящих демократических выборов могут послужить предпосылкой для диалога власти и оппозиции. Такого диалога, который принят в цивилизованном обществе и который всегда завершается победой правды и свободы.

Но всего этого мы сможем добиться сами! Своей борьбой! Своей преданностью стране и народу! Своей смелостью и отвагой! Я очередной раз привожу в пример маленький Тараклийский район. На следующий день, после того, как прокуратура завела уголовные дела на районных советников, вывесивших по всей Республике красно-синие знамена с историческим гербом Молдовы, тараклийцы в знак протеста и солидарности со своими товарищами приняли решение об официализации у себя исторического молдавского знамени. И это наглядный пример того, что чем сильнее узурпаторы власти будут давить на наш народ, тем сильнее ударит по ним пружина народного недовольства и гнева.

Нам нельзя проявлять отчаяние и малодушие! Ярость, с которой власть борется с оппозицией — главное свидетельство того, что мы с вами на верном пути. Запреты и истерические репрессии власти — главный аргумент в пользу нашей силы и их слабости. Режим изо всех сил хочет показаться грозным и страшным, а становится все более комичным. Режим, назвавший себя европейским и демократическим, на самом деле пытается оспорить печальную славу средневековых тираний. Но, согласитесь, в XXI веке — не место политикам, перепутавшим современность с темными веками средневековья. И мы с вами пойдем им навстречу и отправим их туда, куда они изо всех сил стремятся — в прошлое! Мы не дадим им больше ни единого шанса использовать пространство нашей родной Молдовы для своих античеловеческих экспериментов.

Дорогие сограждане!

Перед лицом тысяч и тысяч делегатов Гражданского конгресса, приехавших сюда со всей страны, я заявляю, что Партия коммунистов, используя все доступные внутриполитические и международные ресурсы, остановит реакцию и вернет Республику Молдова на путь демократического развтия. Если кто-то знает иной выход из положения, пусть назовет! Я знаю лишь один способ: все мы месте, с опорой на вашу честность и принципиальность, с опорой на весь народ, при международной поддержке и солидарности левых партий Европы, продолжать борьбу, привлекать на свою сторону народ всей страны. Только таким образом можно прийти к заслуженной Победе! К Победе, которой мы будем дорожить, как зеницей ока, и уже никогда не позволим кому-либо вырвать ее из рук нашего народа! К Победе, которая позволит достойно развиваться суверенной целостной Молдове.

Да здравствует Республика Молдова!

Trăiască 1 Mai! Ziua solidarităţii internaţionale a oamenilor muncii!

Sursa: www.pcrm.md

Cuvînt introductiv pentru conferinţa de presă a Preşedintelui PCRM Vladimir VORONIN Vladimir Voronin l-a felicitat pe Vladimir Putin cu ocazia inaugurării