Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Adresare “Către cetăţenii Moldovei”. Rezoluţia primului Congres Civic al Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 10 decembrie 2011
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Stimaţi Concetăţeni,

Astăzi, 10 decembrie 2011, în Piaţa Marii Adunări Naţionale s-au adunat patrioţii responsabili, activi şi ne indiferenţi ai pămîntului nostru, reprezentanţii plenipotenţiari ai întregii ţări — de la nord la sud. Ei au venit aici impuşi de conştiinţa lor, de dorinţa lor sinceră de a opri dezintegrarea Moldovei, înjosirea absolută şi sărăcirea populaţiei ei, distrugerea democraţiei, a drepturilor şi libertăţilor noastre cetăţeneşti. Astăzi demnitatea noastră umană şi spiritul nostru de responsabilitate, ne-au unit pe toţi într-un for democratic liber — Congresul Civic. Din numele miilor de participanţi la acest congres noi, facem un apel către întreaga Moldovă, către toţi partenerii internaţionali, şi prietenii ţării noastre.

Bazîndu-se pe bunăvoinţa tuturor participanţilor săi, călăuzindu-se de principiul nonviolenţei şi a democraţiei directe, Primul Congres Civic al Republicii Moldova declară:

Unu: A recunoaşte actuala Alianţă pentru Integrare Europeană drept o structură incapabilă, criminală şi periculoasă din punct de vedere social, ai cărei activitate reprezintă un pericol pentru independenţa Republicii Moldova şi duce poporul multinaţional moldovenesc la nimicirea lui fizică, la degradarea lui politică şi culturală. În scopul evitării unei catastrofe politico-sociale evidente în Republica Moldova, Congresul Civic cere regimului de guvernare să adopte o unică deciziei corectă — să dizolve Alianţa pînă la finele anului 2011, iar partidele parlamentare care sînt gata să accepte o schimbare a cursului politic să înceapă neîntîrziat negocierile cu opoziţia pentru a forma Guvernul încrederii naţionale, care va avea un program de guvernare — anticriză. Numai o astfel de cale este în stare să consolideze societatea noastră, să oprească aprofundarea scindării şi a conflictului de proporţii dintre guvernare şi poporul ţării.

Doi: A recunoaşte că cele mai importante elemente ale guvernării — anticriză sînt: implementarea unei politici de promovare a investiţiilor sociale prin majorarea pensiilor, salariilor, burselor; îngheţarea şi micşorarea tuturor tipurilor de tarife; renunţarea la practica lichidării instituţiilor de învăţămînt, grădiniţelor de copii, instituţiilor medicale; renunţarea la conducerea externă a Moldovei, exercitată prin intermediul FMI, şi a altor structuri financiare care prin amestec direct din exteriorul ţării, împing premeditat economia Moldovei spre bancrotizare; renunţarea la politica euroimitării şi trecerea la modernizarea cu adevărat a Republicii Moldova, în baza standardelor de drept europene, verificate deja de timp; aprobarea programului de aderare accelerată a Republicii Moldova la Uniunea Euro-Asiatică a Rusiei, Belorusiei şi Kazahstanului; renunţarea la ideologia celui de-al doilea stat românesc şi aprobarea politicii, bazate pe dezvoltarea coerentă a societăţii multinaţionale moldoveneşti, a tezaurului lingvistic al tuturor popoarelor ţării noastre; lichidarea crimei organizate şi a banditismului, eradicarea fără cruţare a corupţiei, a tuturor aspectelor ei, restabilirea autorităţii tuturor instituţiilor democratice din ţară, restabilirea consecventă a autorităţii tuturor instituţiilor democratice din ţară, discreditate pe parcursul a mai bine de doi ani de guvernare a Alianţei pentru Integrarea Europeană.

Trei: Pînă la dizolvarea Alianţei de guvernare, Congresul Civic cheamă întreaga societate moldovenească să continue opunerea rezistenţei active regimului. Organelor puterii locale, majoritatea cărora sînt reprezentante de opoziţie să declare nesubordonarea faţă de autorităţile centrale în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor indicaţiilor şi ordonanţelor privind lichidarea şcolilor şi primăriilor, privatizarea bunurilor proprietate publică, privind închiderea spitalelor, instituţiilor medicale, distrugerea monumentelor cu valoare istorică şi culturală. Numai o astfel de rezistenţă naţională categorică este în stare să îndepărteze ţara noastră de o inevitabilă catastrofă şi destrămare, să transforme democraţia într-un instrument de consolidare, edificare şi a demnităţii civice veritabile.

Congresul Civic adoptă această hotărîre cu majoritatea voturilor şi anunţă Ziua de 10 decembrie drept început a demisiei paşnice şi benevole a regimului de guvernare şi reîntoarcerea Republicii Moldova pe făgaşul restaurării democraţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.

Sursa: www.pcrm.md

Partidul Comuniştilor cheamă poporul Moldovei la un Marş de protest! Brifingul Preşedintelui PCRM, Vladimir VORONIN Comunicat de presă al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova