Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia CC al PCRM cu privire la jubileul de 70 de ani de la crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti

|versiune pentru tipar||
PCRM / 31 iulie 2010
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Pe data de 2 august 2010 se împlinesc 70 de ani de la crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. Astăzi, după decenii, este evident că decizia adoptată în anul 1940 a devenit hotărîtoare pentru ţara noastră şi a fost o continuare logică în calea de restabilire a statalităţii Moldovei.

După sute de ani grei, Moldova şi-a recăpătat numele, atributele statalităţii, propriile organe ale puterii, locul pe harta politică a lumii. Şi în virtutea faptului că Republica a fost proclamată în calitate de unională în cadrul URSS, începînd anume cu data de 2 august 1940 ţara noastră a obţinut toate premisele care în ultimele decenii au pus temeliile politico-economice, în baza cărora astăzi Moldova este un stat independent şi suveran.

Este incontestabil faptul că anume în anii Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, ţara noastră a trecut prin cea mai dinamică şi calitativă dezvoltare. Anume în aceste decenii Moldova a atins în întreaga sa istorie multiseculară, cel mai înalt nivel de dezvoltare în sfera de producere, cultură, protecţie socială, educaţie, medicină şi nivel de trai. Dintr-o provincie agrară înapoiată, care periodic trecea “din mîinele în mîinele” imperiilor, Moldova s-a transformat în republică, care la sfîrşitul anilor 80 a devenit una din cele mai modernizate şi amenajate nu doar în URSS, dar şi în regiune. Ţară, poporul căreia elabora şi emplementa cele mai performante tehnologii, folosite de la agricultură, pînă la cosmonautică. Ţară, în care cea mai mare parte a populaţiei obţinea educaţie calitativă. Ţară, care îşi exporta mărfurile industriale în zeci de ţări ale lumii, iar colectivele de creaţie şi artiştii poporului erau bine cunoscuţi şi apreciaţi peste hotarele ei.

Cel mai semnificativ este faptul că republica creată la 2 august 1940 a cuprins teritoriul de pe ambele maluri ale Nistrului. Este actuală şi astăzi aspiraţia justă şi logică a poporului multinaţional al Moldovei de a trăi în hotarele unui stat integru. Iar caracterul inseparabil al teritoriului din stînga Nistrului a Moldovei este una din principalele garanţii a existenţei statului moldovenesc independent.

În legătură cu jubileul de 70 de ani de la crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti — restabilirea adevărată a statului moldovenesc, Comitetul Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova felicită întregul popor al Moldovei cu aceată însemnată zi.

Sperăm că împreună cu noi toţi cetăţenii ţării care nu sînt indiferenţi faţă de istoria, prezentul şi viitorul ei, vor depune eforturi pentru a nu admite întreruperea istoriei ţării noastre deloc simple, dar măreţe, pentru a nu admite pierderea independenţei Moldovei, a nu permite dispariţia ţării de pe harta lumii.

Sîntem convinşi că actuala guvernare, care îşi manifestă disconsiderarea faţă de prezentul şi viitorul Moldovei, este una temporară, un moment trecător în istoria statului, o încercare de depăşit, căreia poporul nostru îi va face faţă pentru viitorul Republicii Moldova.

Fie ca anul jubiliar al creării RSSM să devină un motiv pentru amplificarea eforturilor tuturor forţelor sănătoase ale societăţii noastre în cauza consolidării independenţei ţării, restabilirii integrităţii teritoriale şi unităţii societăţii noastre.

Trăiască Republica Moldova indivizibilă, independentă şi suverană!

Sursa: www.pcrm.md

La Chişinău va avea loc Universitatea de Vară a Partidului Stînga Europeană Declaraţia Preşedintelui Partidului Comuniştilor, Vladimir Voronin, privind decizia Curţii Constituţionale din 3 august 2010